Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Iepirkumi

Aktuālo izejvielu iepirkumu sarakstu skatīt šeit (informācija angļu valodā).

AS Grindeks katlu mājas Rencēnu 3B jauna elektrobarošanas kabeļa izbūves projekts

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Valdis Ālmanis, t.+371 254 13076
Objekta apsekošana: 31.07.2017. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 02.08.2017. plkst. 12:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: valdis.almanis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.08.2017., plkst. 11:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.masane@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: darbu izpildes sākums, atbilstoši AS “Sadales Tīkls” tehniskiem noteikumiem.

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Tehniskā uzdevuma 1. pielikums

Tehniskā uzdevuma 2. pielikums

B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Ervīns Sņegirevs, t.+371 2203 8851
Objekta apsekošana: 26.07.2017. plkst.9 :00.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 71a, Rīga, Latvija (pie iebrauktuves).
Jautājumu uzdošanas termiņš: 28.07.2017. plkst. 11:00.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: ervins.snegirevs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.08.2017., plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.masane@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: darbu izpildes sākums 02.10.2017.

Tehniskais uzdevums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Sieviešu un vīriešu labierīcību un garderobju telpu izbūve korpusa K-18 starpstāvu telpās (iepirkums noslēdzies)

Lēmums par uzvarētāju tiks pieņemts 18.08.2017.
Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Saikovskis, t.+371 2709 7151
Objekta apsekošana: 28.06.2017. plkst. 9:00.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija (dienestā ieeja pie karogiem).
Jautājumu uzdošanas termiņš: 03.07.2017. plkst. 11:00.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.saikovskis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.07.2017., plkst. 11:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: maris.salna@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: darbu izpildes sākums 04.09.2017.

Tehniskais uzdevums

1.1. pielikums

1.2. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4.1. pielikums

4.2. pielikums

Seguma remontdarbi Krustpils ielas 53 un Krustpils ielas 71a teritorijās (iepirkums noslēdzies)

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „ASFABALT”
Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Ervīns Sņegirevs, t.+371 2203 8851
Objekta apsekošana: 01.06.2017., plkst. 9:00.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija (dienesta ieeja).
Jautājumu uzdošanas termiņš: 05.06.2017., plkst. 11:00.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.saikovskis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.06.2017., plkst. 11:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: maris.salna@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 24.07.2017-25.08.2017

Tehniskais_uzdevums_seguma_remonts
Pielikums_TU_1
Pielikums_TU_2
Pielikums_TU_3

Ārējā ūdens teritoriālās maģistrāles un saimnieciskās kanalizācijas posmu rekonstrukcija, Krustpils ielā 53 (iepirkums noslēdzies)

Iepirkuma uzvarētājs: 1., 2., 4. un 5. darbu daļām – SIA “Energy Stream”; 3. darbu daļai – SIA “VDS”

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Ervīns Sņegirevs, t.+371 2203 8851
Objekta apsekošana: 18.05.2017., plkst. 9:00.
Objekta adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija (dienestā ieeja).
Jautājumu uzdošanas termiņš: 19.05.2017., plkst. 11:00.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.saikovskis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.05.2017., plkst. 11:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: maris.salna@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 26.06.2017-18.08.2017

Pielikums
Pielikums TU 1
Pielikums TU 1.1
Pielikums TU 2
Pielikums TU 2.2
Pielikums TU 3

Korpusa K18 tehniskā apsekošana, Krustpils ielā 53 (iepirkums noslēdzies)

Iepirkuma uzvarētājs: SIA “CMB”
Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Saikovskis, t.+371 2709 7151.
Objekta apsekošanai pieteikumu sūtīt uz e-pastu: dmitrijs.saikovskis@grindeks.lv līdz: 18.05.2017., plkst. 12:00.
Objekta adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija.
Jautājumu uzdošanas termiņš: 19.05.2017., plkst. 12:00.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.saikovskis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2017., plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: maris.salna@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 12.06.2017-01.09.2017

Tehniskais_uzdevums_K18_apsekosanai

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?