Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Iepirkumi

Aktuālo izejvielu iepirkumu sarakstu skatīt šeit (informācija angļu valodā).

Logu nomaiņa korpusā K18, Krustpils ielā 53 (iepirkums noslēdzies)

Lēmums par rezultātiem tiks pieņemts 28.10.2017.

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t.+371 29257432
Objekta apsekošana: 12.09.2017. plkst.9 :00.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija.
Jautājumu uzdošanas termiņš: 14.09.2017. plkst. 12:00.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.masane@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2017., plkst. 11:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.masane@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: no 02.10.2017. līdz 20.10.2017.

Pielikums:

Tehniskais uzdevums

AS Grindeks katlu mājas Rencēnu 3B jauna elektrobarošanas kabeļa izbūves projekts (iepirkums noslēdzies)

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „Reck”

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Valdis Ālmanis, t.+371 254 13076
Objekta apsekošana: 31.07.2017. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 02.08.2017. plkst. 12:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: valdis.almanis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.08.2017., plkst. 11:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.masane@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: darbu izpildes sākums, atbilstoši AS “Sadales Tīkls” tehniskiem noteikumiem.

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Tehniskā uzdevuma 1. pielikums

Tehniskā uzdevuma 2. pielikums

B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (iepirkums noslēdzies)

Lēmums par rezultātiem tiks pieņemts 15.09.2017.

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Ervīns Sņegirevs, t.+371 2203 8851
Objekta apsekošana: 26.07.2017. plkst.9 :00.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 71a, Rīga, Latvija (pie iebrauktuves).
Jautājumu uzdošanas termiņš: 28.07.2017. plkst. 11:00.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: ervins.snegirevs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.08.2017., plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.masane@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: darbu izpildes sākums 02.10.2017.

Tehniskais uzdevums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Sieviešu un vīriešu labierīcību un garderobju telpu izbūve korpusa K-18 starpstāvu telpās (iepirkums noslēdzies)

Ņemot vērā papildu jautājumus no iepirkuma pretendentiem, lēmuma pieņemšanas datums ir pārcelts uz 15.09.2017., bet darbu izpildes sākums pārcelts uz 02.10.2017.

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Saikovskis, t.+371 2709 7151
Objekta apsekošana: 28.06.2017. plkst. 9:00.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija (dienestā ieeja pie karogiem).
Jautājumu uzdošanas termiņš: 03.07.2017. plkst. 11:00.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.saikovskis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.07.2017., plkst. 11:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: maris.salna@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: darbu izpildes sākums 04.09.2017.

Tehniskais uzdevums

1.1. pielikums

1.2. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4.1. pielikums

4.2. pielikums

Seguma remontdarbi Krustpils ielas 53 un Krustpils ielas 71a teritorijās (iepirkums noslēdzies)

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „ASFABALT”
Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Ervīns Sņegirevs, t.+371 2203 8851
Objekta apsekošana: 01.06.2017., plkst. 9:00.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija (dienesta ieeja).
Jautājumu uzdošanas termiņš: 05.06.2017., plkst. 11:00.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.saikovskis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.06.2017., plkst. 11:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: maris.salna@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 24.07.2017-25.08.2017

Tehniskais_uzdevums_seguma_remonts
Pielikums_TU_1
Pielikums_TU_2
Pielikums_TU_3

Korpusa K18 tehniskā apsekošana, Krustpils ielā 53 (iepirkums noslēdzies)

Iepirkuma uzvarētājs: SIA “CMB”
Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Saikovskis, t.+371 2709 7151.
Objekta apsekošanai pieteikumu sūtīt uz e-pastu: dmitrijs.saikovskis@grindeks.lv līdz: 18.05.2017., plkst. 12:00.
Objekta adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija.
Jautājumu uzdošanas termiņš: 19.05.2017., plkst. 12:00.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.saikovskis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2017., plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: maris.salna@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 12.06.2017-01.09.2017

Tehniskais_uzdevums_K18_apsekosanai

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?