Выберите страну

Поиск Гриндекс

Latvia
Меню

Закупки

(Latviski) Cenu aptauja: Viegli uzliesmojošu šķīdumu un pulverveida vielu uzglabāšanas telpu būves ieceres dokumentācijas izstrāde laboratorijas ēkai K18, Krustpils ielā 53, Rīgā.

(Latviski) Objekta adrese: AS “Grindeks”, Krustpils iela 53, laboratorijas korpuss K18, Rīga, LV-1057

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Jautājumu uzdošanas termiņš: 21.04.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku.

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

(Latviski) Komposta filtra pārseguma tenta un tā karkasa nomaiņa AS Grindeks notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Krustpils ielā 53

(Latviski) Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana (uzmērīšana): pēc iepriekšējās saskaņošanas ar Pasūtītāju līdz 19.03.2021.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 26.03.2021. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.03.2021. plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 19.07.2021-30.07.2021.

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Информацию о рецептурных медикаментах разрешено читать только работникам здравоохранения. Являетесь ли вы специалистом в сфере здравоохранения?

Для обеспечения полноценного использования данной страницы, мы используем файлы cookies. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь с условиями пользования cookies. Узнать больше

Согласен