Выберите страну

Поиск Гриндекс

Latvia
Меню

Проекты при поддержке ЕС

(Latviski) ERAF un ESF

(Latviski) Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs (4. kārta)

(Latviski) 2019. gada 29. aprīlī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (turpmāk tekstā – Kompetences centrs) ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – Aģentūra) ir noslēgusi līgumu par projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/005 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu (turpmāk tekstā – Projekts).

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 • Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
 • Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 6 komersantus, kas veic pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 4 708 111.50 EUR.

Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Publicēts: 14.05.2019.)

 

Projektā iekļautie AS Grindeks pētniecības projekti:

 1. Pētniecības projekts Nr. 1 “Biopieejamības pētījumi” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 1).
 2. Pētniecības projekts Nr. 2 “Jaunu gatavo imūnsupresantu grupas zāļu formu izstrāde” ” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 2).
 3. Pētniecības projekts Nr. 3 “Jaunu patentbrīvu aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas metožu izstrāde un notekūdeņu attīrīšanas pētījumi” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 3).
 4. Pētniecības projekts Nr. 16 “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 16).
 5. Pētniecības projekts Nr. 19 “GX-EG grupas produkta farmakoloģijas pētījums lielajos dzīvniekos” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 19).
 6. Pētniecības projekts Nr. 28 “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 28).

 

Projekta īstenošanas gaita:

 1. Uzsākts Pētniecības projekts Nr. 3 – izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “Rīgas Tehniskā universitāte” ar līgumcenu 95 000 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētāju parakstīts līgums, uzsākta pētījuma īstenošana.
 2. Uzsākts Pētniecības projekts Nr. 2 – izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Jaunu generic kardioloģiskā medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L” (Spānija) ar līgumcenu 230 000 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek gatavots līgums.

(Atjaunots 31.07.2019.)

Periodā no 01.08.2019. – 31.10.2019.:

 1. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros sadarbībā ar “Rīgas Tehnisko universitāti” tiek veikta aktīvās farmaceitiskās vielas – Apiksabans – iegūšanas metodes izstrāde. Šajā periodā tiek veikti un pabeigti šādi darbi: Sintēzes shēmu izpēte, izvēle, aprobācija un optimizācijas plāna sastādīšana un 1. starpposma atskaites iesniegšana, apstiprināšana.
 2. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” ar līgumcenu 105’400EUR bez PVN. Tiek gatavots līgums ar iepirkuma uzvarētāju, lai uzsāktu pētījuma īstenošanu.

(Publicēts 31.10.2019.)

Periodā no 01.11.2019. – 31.01.2020.:

 1. Pētniecības projekta Nr. 1 ietvaros tiek īstenota cenu aptauja 2 pilotpētījumiem.
 2. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros parakstīts līgums ar iepirkuma uzvarētāju – “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” (turpmāk – OSI) un uzsākts pētījums “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde”. Sadarbībā ar OSI tiek pabeigta pētījuma 1.aktivitāte: Sintēzes shēmu izpēte, izvēle, aprobācija un optimizācijas plāna sastādīšana un 1. starpposma atskaites iesniegšana.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas palīgmateriālu iegāde notekūdeņu pētniecībai” par 17 piegādes daļām ar kopējo līgumcenu 52’800 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētājiem tiek noslēgti piegāžu līgumi, notiek līgumos paredzētās piegādes pētījumu vajadzīgām.
 4. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros turpinās uzsāktie pētījumi par jaunu aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas metožu izstrādi.

(Publicēts 31.01.2020.)

Periodā no 01.02.2020. – 30.04.2020.:

 1. Pētniecības projekta Nr. 1 ietvaros sagatavošanas stadijā atrodas 2 jauni pilotpētījumi, kā arī norit 2 iepirkuma procedūras par Pretdiabēta līdzekļu grupas zāļu biopieejamības pētījumu Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā.
 2. Pētniecības projekta Nr. 2 ietvaros norit 2 iepirkuma procedūras – “Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”, “Jauna generic onkoloģiskā medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros tiek pabeigts viens AFV pētījums, kas tika veikts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī turpinās uzsāktais pētījums sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu. Šajā periodā uzsākts 1. pētījums par jaunas AFV notekūdeņu attīrīšanu, kā arī iegādāti reaģenti pētījuma vajadzībām.

(Publicēts 30.04.2020.)

Periodā no 01.05.2020. – 31.07.2020.:

 1. Pētniecības projekta Nr. 1 ietvaros tiek pabeigtas 2 iepirkuma procedūras par Pretdiabēta līdzekļu grupas zāļu biopieejamības pētījumu Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā (tiek parakstīti līgumi), kā arī tiek izsludinātas un pabeigtas vēl 2 iepirkuma procedūras par divu citu Pretdiabēta līdzekļu grupas zāļu biopieejamības pētījumu Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā (tiek gatavoti līgumi).
 2. Pētniecības projekta Nr. 2 ietvaros norit darbs pie 2 iepirkuma procedūrām, proti, viena iepirkuma procedūra tiek apturēta, bet otrai tiek izvēlēts iepirkuma uzvarētājs – “Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs “Oy Medfiles Ltd.” (Somija), ar līgumcenu 367’450.00 EUR, notiek līguma gatavošana.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros turpinās otrs uzsāktais pētījums par jaunas AFV izstrādi sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, kā arī 1. pētījums par notekūdeņu attīrīšanu jaunai AFV.
 4. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai”, iepirkuma uzvarētājs – Rīgas Tehniskā universitāte ar līgumcenu 99 000.00 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek parakstīts līgums.
 5. Projektam tiek sagatavoti grozījumi, kas paredz jauna preklīnikas pētījuma uzsākšanu “Grindeks” jaunam oriģinālpreparātam.

(Publicēts 30.07.2020.)

Periodā no 01.08.2020. – 31.10.2020.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros norit darbs pie 4 pētījumu īstenošanas Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā.
 2. Pētniecības projekta Nr. 2 ietvaros tiek parakstīts līgums ar “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) un tiek uzsākts pētījums “Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros tiek pabeigts otrs AFV pētījums, kas tika veikts sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu. Šajā periodā turpinās 1. pētījums par jaunas AFV notekūdeņu attīrīšanu, kā arī tiek piegādāti reaģenti pētījuma vajadzībām, tiek izsludināts un pabeigts 2.iepirkums par reaģentu piegādi.
 4. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros norit darbs pie pētījuma “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai” īstenošanas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Tiek realizēta un pabeigta 1.starpposma aktivitāte – sintēzes shēmu izpēte, izvēle un optimizācijas plāna sastādīšana un 1. starpposma atskaites sagatavošana.
 5. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros tiek izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas palīgmateriālu iegāde AFV starpnozaru pētījumam”, iepirkuma uzvarētāji – SIA “RELAKEM” (par 1.daļu) ar līgumcenu 16,398.00 EUR bez PVN, SIA “ANTOLS-HIM” (par 2.daļu) ar līgumcenu 4’578.00 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētājiem tiek parakstīti līgumi, notiek līgumu izpilde.
 6. Pētniecības projekta Nr. 19 ietvaros tiek izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “GX-EG grupas produkta farmakoloģijas pētījums lielajos dzīvniekos”, iepirkuma uzvarētājs – “Pharmahungary 2000 Ltd.” (Ungārija), ar līgumcenu 179’550 EUR, notiek līguma gatavošana.
 7. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros tiek izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija), ar līgumcenu 616’000 GBP, notiek līguma gatavošana.

(Publicēts 30.10.2020.)

Periodā no 01.11.2020. – 31.01.2021.:

 1. Pētniecības projekta Nr.1 ietvaros norit darbs pie 4 pētījumu īstenošanas Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā, no tiem janvārī tiek pabeigti 2 Eiropas Savienības teritorijā īstenotie pētījumi.
 2. Pētniecības projekta Nr. 2 ietvaros sadarbībā ar Somijas uzņēmumu “Oy Medfiles Ltd.” (Somija) norit pētījums par Jaunu generic imūnsupresantu grupas medikamenta gatavo zāļu formu izstrādi.
 3. Pētniecības projekta Nr. 3 ietvaros turpinās otrās aktivitātes “”Sintezēto AFV notekūdeņu attīrīšanas pētījumi” apakšaktivitāšu īstenošana – testēšanas eksperimentālā plāna izstrāde un ķīmiskā sastāva raksturošana un toksicitātes izpēte. Šajā periodā tiek piegādāti arī reaģenti pētījuma vajadzībām pirmā un otrā reaģentu iepirkuma ietvaros.
 4. Pētniecības projekta Nr. 16 ietvaros norit darbs pie pētījuma “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija 2.tipa diabēta ārstēšanai” īstenošanas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Šajā periodā tiek realizēta 2.starpposma aktivitāte – Sintēzes shēmas izvēle un aprobācija, piemaisījumu identificēšana un 2. starpposma atskaites iesniegšana. Vienlaicīgi tam, balstoties uz pabeigto iepirkumu un noslēgtajiem piegāžu līgumiem, tiek veikta ķīmisko reaģentu un laboratorijas palīgmateriālu iegāde AFV starpnozaru pētījuma vajadzībām (piegādes veic SIA “RELAKEM” (par 1.daļu) un SIA “ANTOLS-HIM” (par 2.daļu).
 5. Pētniecības projekta Nr. 19 ietvaros tiek noslēgta iepirkuma procedūra “GX-EG grupas produkta farmakoloģijas pētījums lielajos dzīvniekos”.
 6. Pētniecības projekta Nr. 28 ietvaros ar iepirkuma uzvarētāju “MedPharm Ltd.” (Lielbritānija) tiek parakstīts līgums par pētījuma “Jaunu ārīgi lietojamu farmaceitisko līdzekļu izstrāde” īstenošanu un tiek uzsākta zāļu formulācijas izstrāde.

(Publicēts 29.01.2021.)

 

 

(Latviski) Jaunas zāļu kandidātvielas izpēte

(Latviski) 2020. gada 15. septembrī starp AS „Grindeks” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/057 “Jaunas zāļu kandidātvielas izpēte” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu. Projekts tiek īstenots 1.1.1.1 pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 3. kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir veikt rūpniecisku pētījumu, lai izpētītu jaunas kardiometabolo zāļu kandidātvielas GX-EG papildus indikācijas un metabolismu, kā arī veikt translācijas preklīniskos pētījumus, kas ir nepieciešami jauna oriģinālmedikamenta GX-EG turpmākai izstrādei. Projekta īstenošana rezultēsies 1 (vienā) patenta pieteikumā un 2 (divos) zinātniskos rakstos.

Projekta mērķis ir palīdzēt sasniegt vienu no lielajiem Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS) mērķiem – restrukturizēt eksportu, veicinot pārmaiņas un izaugsmi sektoros ar zīmīgu horizontālo ietekmi un īpatsvaru nacionālās ekonomikas transformācijā – 6. investīciju prioritāte “Zināšanu bāze” zināšanu specializācijas jomā “Biomedīcina, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”.

Pētījumu veiks atklātā iepirkumu konkursā izvēlēta zinātniskā institūcija – Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Projekts tiks īstenots 36 mēnešus, proti, līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta kopējie izdevumi ir 577’563,25 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 477’325,00 EUR un Eiropas Reģionālā attīstības fonda ieguldījums – 310’261,25 EUR.

(Publicēts 15.09.2020.)

(Latviski) KOHĒZIJAS FONDS

(Latviski) AS Grindeks gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošana

(Latviski) 2019. gada 31. janvārī starp AS „Grindeks” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.1.1.0/18/A/002 “Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošana” (turpmāk tekstā – Projekts).

Projekta mērķis ir esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņa AS “Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas iecirkņa gaisa sagatavošanai ar jaunām energoefektīvākām iekārtām.

Projekta kopējais īstenošanas ilgums ir 11 mēneši pēc līguma ar CFLA noslēgšanas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 409 963, 62 (t.sk. PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 338 812,91, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – EUR 101 643,87.

(Publicēts: 01.02.2019.)

Projekta īstenošanas gaita:
31.01.2019.-29.04.2019.: Notiek darbs pie līguma izstrādes, kā arī darbu un izpildes termiņu saskaņošanas ar darbu veicēju SIA “Armostil”.
(Aktualizēts: 29.04.2019.)

Projekta īstenošanas gaita:

31.01.2019.-31.05.2019.: Notiek darbs pie līguma izstrādes, kā arī darbu un izpildes termiņu saskaņošanas ar darbu veicēju SIA “Armostil”. Š.g. 3. maijā starp AS Grindeks un SIA “Armostil” tiek parakstīts līgums par Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošanu K-3 korpusa pieplūdēm P-2, P-6, P-7, P-11, P-15. Notiek darbs pie iekārtu pasūtīšanas.

(Aktualizēts: 31.05.2019.)

01.06.2019.-30.08.2019.: Notiek pasūtīto iekārtu piegāde, SIA “Armostil” uzsāk līgumā paredzētos būvdarbus “Grindeks” K3 ražošanas ēkā.

(Aktualizēts: 30.08.2019.)

01.09.2019. – 31.10.2019.: SIA “Armostil” veic līgumā paredzētos būvdarbus – uzstāda jaunās gaisa ražošanas tehnoloģiskās sistēmas un Vadības un automatizācijas sistēmas “Grindeks” K3 ražošanas ēkā.

(Aktualizēts: 31.10.2019.)

01.11.2019-31.12.2019.: SIA “Armostil” pabeidz līgumā paredzētos darbus, starp abām līguma pusēm tiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, un no Rīgas pilsētas būvvaldes uz Apliecinājuma kartes tiek saņemts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu. Notiek Projekta noslēguma aktivitāšu īstenošana un Noslēguma pārskata gatavošana.

(Aktualizēts: 30.12.2019.)

 

(Latviski) AS Grindeks gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģisko sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana

(Latviski) 2018. gada 15. janvārī starp AS Grindeks un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.1.1.0/17/A/010 “AS Grindeks gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģisko sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk tekstā – Projekts).

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti esošām AS Grindeks aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu (citostatisko produktu) ražošanas iecirkņu gaisa sagatavošanas sistēmām (iekārtām), kā arī iegādāties jaunas energoefektīvas gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas (iekārtas), kas aizstāj esošās sistēmas.
Projekta kopējais īstenošanas ilgums ir 11 mēneši pēc līguma ar CFLA noslēgšanas.

Projekta kopējās izmaksas ir 385’652.94 EUR (t.sk. PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 311’238.39 EUR, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 93’371.52 EUR.
(Publicēts: 18.01.2018.)

Projekta īstenošanas gaita:

15.01.2018-14.04.2018.: Noslēgti līgumi par šādu Projektā paredzēto darbu veikšanu: 1) līgums ar SIA “Armostil” par Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas rekonstrukciju, 2) līgums ar SIA “AVK automātika” par Citostatisko produktu ražošanas iecirkņa gaisa sagatavošanas sistēmas P20 rekonstrukciju, 3) līgums ar SIA “Caverion Latvija” par AS Grindeks GZFRN K2 ražošanas iecirkņu gaisa sagatavošanas iekārtas KPN4 nomaiņu. Veikti avansa maksājumi darbu izpildītājiem, uzsākti līgumos paredzētie darbi.

(Aktualizēts: 13.04.2018)

15.04.2018-14.07.2018.: Ar SIA “Armostil” un SIA “Caverion Latvija” pārstāvjiem tiek veikti sagatavošanās darbi, abi izpildītāji veic nepieciešamo iekārtu pasūtījumus, veic objekta apskati un vasarā veicamo darbu saplānošanu. Savukārt SIA “AVK automātika” pabeidz līgumā paredzētos darbus, starp abām līguma pusēm tiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, un no Rīgas pilsētas būvvaldes uz Apliecinājuma kartes tiek saņemts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu.

(Aktualizēts: 13.07.2018)

15.07.2018-14.10.2018.: SIA “Caverion Latvija” pabeidz līgumā paredzētos darbus, starp abām līguma pusēm tiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, un no Rīgas pilsētas būvvaldes uz Apliecinājuma kartes tiek saņemts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu. SIA “Armostil” turpina veikt līgumā paredzētos darbus.

(Aktualizēts: 13.10.2018)

15.10.2018-14.12.2018.: SIA “Armostil” pabeidz līgumā paredzētos darbus, starp abām līguma pusēm tiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, un no Rīgas pilsētas būvvaldes uz Apliecinājuma kartes tiek saņemts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu. Notiek Projekta noslēguma aktivitāšu īstenošana.

(Aktualizēts: 13.12.2018)

(Latviski) ERASMUS+

Šobrīd nav aktuālu projektu.

Информацию о рецептурных медикаментах разрешено читать только работникам здравоохранения. Являетесь ли вы специалистом в сфере здравоохранения?

Для обеспечения полноценного использования данной страницы, мы используем файлы cookies. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь с условиями пользования cookies. Узнать больше

Согласен