Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Iepirkumi

Logu nomaiņa ražošanas korpusiem K-3, K-4

Pasūtītāja pārstāvis: Agnis Straupmanis, t. 29447586
Objekta apsekošana: 08.02.2018. plkst. 9.00.-15.00
Apsekošanas adrese: Krustpils 53, Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 12.02.2019.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: agnis.straupmanis@grindeks.lv, Cc: janis.strautmanis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.02.2018., plkst. 15.00, piedāvājumā nepieciešams norādīt izpildes laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: agnis.straupmanis@grindeks.lv,Cc: janis.strautmanis@grindeks.lv

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

1.pielikums

2.pielikums

 

 

Ugunsizturīgas starpsienas (REI 60-M) izbūves darbi K18 korpusā, Krustpils ielā 53

Pamatinformācija

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. 26606810
Objekta apsekošana: 05.02.2019. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 12.02.2019. plkst. 10.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.02.2019. plkst. 12.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 01.03.2019. – 22.03.2019.

Pielikums
Tehniskais uzdevums

 

Metāla un ugunsdrošo durvju izgatavošana un montāža (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs: SIA “ISG”

Pamatinformācija
Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t. 2925 7432
Objekta apsekošana: 11.12.2018., plkst. 9.30
Apsekošanas adrese: Krustpils ielā 53 (dienesta ieeja), Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 12.12.2018. plkst. 10.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.12.2018., plkst. 12.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi

  1. Tehniskā specifikācija
  2. pielikums
AS "Grindeks" rūpniecisko notekūdeņu bufertvertnes un saistītās infrastruktūras - sūkņu stacijas un nostādinātāja projekta izstrāde

Pasūtītāja pārstāvis: Elīna Strade, mob.t.: 26084711
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga
Objekta apsekošana 11.12.2018. plkst 9:00
Jautājumu uzdošana – līdz 10.01.2019., e-pasts: elina.strade@grindeks.lv
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.02.2019. līdz plkst 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: elina.strade@grindeks.lv

Pielikumi

  1. Technicl task_23.11.18
  2. Principial-scheme.pdf
AS „Grindeks” noliktavas korpusa B7 Ventilācijas, kondicionēšanas izbūves projektēšanas uzdevums

Pamatinformācija
Pasūtītāja pārstāvis: Māris Salna, mob.t.: 29145090
Objekta apsekošana: 23.11.2018. plkst. 10.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 71, Rīga
Jautājumu uzdošana līdz 30.11. 2018.; e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.12.2018. plkst. 16.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv

Pielikums
Tehniskais uzdevums

K-18 iekšējās elektroinstalācijas un TA-1 transformatoru apakšstacijas iekārtu nomaiņas projekta izstrādei (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs: SIA LVDE
Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Valdis Ālmanis, t.+371 25413076,
Objekta apsekošana: 11.09.2018. plkst. 9.00,
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīgā,
Jautājumu uzdošanas termiņš: 19.09.2018,
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv,
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.09.2018., plkst. 15.00.

Pielikums:
Tehniskais_uzdevums_K18_elektroapgade_public

 

Logu nomaiņa ražošanas korpusam K-3

Pasūtītāja pārstāvis: Agnis Straupmanis, t.+371 29447586
Objekta apsekošana: 22.08.2018. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils 53, Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 24.08.2018
Jautājumu uzdošanas e-pasts: agnis.straupmanis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.08.2018., plkst. 15:00, piedāvājumā nepieciešams norādīt izpildes laiku
Piedāvājuma iesniegšanas iesniegšana: e-pastu: agnis.straupmanis@grindeks.lvTehniskais-uzdevums

  1. PielikumsNr1(Jaunie logi)
  2. Tehniskais-uzdevums
AS „Grindeks” zemes ierīcības projekta izstrāde Rencēnu ielā 3B, Rīgā (iepirkums noslēdzies)

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t.+371 29257432
Objekta apsekošana: 22.08.2018. plkst.9:00.
Apsekošanas adrese: Rencēnu ielā 3B, Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 24.08.2018.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.08.2018., plkst. 15:00, piedāvājumā nepieciešams norādīt izpildes laiku, uzrādīt pieredzi līdzīgu projektu realizēšanā ar atsauci uz minēto projekta Pasūtītāja kontaktinformāciju.
Piedāvājuma iesniegšanas iesniegšana: e-pastu: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi:
1. RPB_pielikums
2. RPB_Renc3B_ZemIericProj
3. Rencenu3B_2_ZemesKadNumuri_izdruka

 

Korpusa K8 tehniskā apsekošana Krustpils ielā 53, Rīgā (iepirkums noslēdzies)

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t. +371 2925 7432
Objekta apsekošana: 06.06.2018. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija (K18 – dienesta ieeja).
Jautājumu uzdošanas termiņš: 08.06.2018. plkst. 15.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2018. plkst. 15.00
Piedāvājuma iesniegšana elektroniski uz e-pastu: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi
Tehniskais uzdevums

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?