Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Iepirkumi

Aktuālo izejvielu iepirkumu sarakstu skatīt šeit (informācija angļu valodā).

Metāla un ugunsdrošo durvju izgatavošana un montāža

Pamatinformācija
Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t. 2925 7432
Objekta apsekošana: 11.12.2018., plkst. 9.30
Apsekošanas adrese: Krustpils ielā 53 (dienesta ieeja), Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 12.12.2018. plkst. 10.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.12.2018., plkst. 12.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi

  1. Tehniskā specifikācija
  2. pielikums
AS "Grindeks" rūpniecisko notekūdeņu bufertvertnes un saistītās infrastruktūras - sūkņu stacijas un nostādinātāja projekta izstrāde

Pasūtītāja pārstāvis: Elīna Strade, mob.t.: 26084711
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga
Objekta apsekošana 11.12.2018. plkst 9:00
Jautājumu uzdošana – līdz 10.01.2019., e-pasts: elina.strade@grindeks.lv
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.02.2019. līdz plkst 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: elina.strade@grindeks.lv

Pielikumi

  1. Technicl task_23.11.18
  2. Principial-scheme.pdf
AS „Grindeks” noliktavas korpusa B7 Ventilācijas, kondicionēšanas izbūves projektēšanas uzdevums

Pamatinformācija
Pasūtītāja pārstāvis: Māris Salna, mob.t.: 29145090
Objekta apsekošana: 23.11.2018. plkst. 10.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 71, Rīga
Jautājumu uzdošana līdz 30.11. 2018.; e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.12.2018. plkst. 16.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv

Pielikums
Tehniskais uzdevums

K-18 iekšējās elektroinstalācijas un TA-1 transformatoru apakšstacijas iekārtu nomaiņas projekta izstrādei

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Valdis Ālmanis, t.+371 25413076,
Objekta apsekošana: 11.09.2018. plkst. 9.00,
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīgā,
Jautājumu uzdošanas termiņš: 19.09.2018,
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv,
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.09.2018., plkst. 15.00.

Pielikums:
Tehniskais_uzdevums_K18_elektroapgade_public

 

Logu nomaiņa ražošanas korpusam K-3

Pasūtītāja pārstāvis: Agnis Straupmanis, t.+371 29447586
Objekta apsekošana: 22.08.2018. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils 53, Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 24.08.2018
Jautājumu uzdošanas e-pasts: agnis.straupmanis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.08.2018., plkst. 15:00, piedāvājumā nepieciešams norādīt izpildes laiku
Piedāvājuma iesniegšanas iesniegšana: e-pastu: agnis.straupmanis@grindeks.lvTehniskais-uzdevums

  1. PielikumsNr1(Jaunie logi)
  2. Tehniskais-uzdevums
AS „Grindeks” zemes ierīcības projekta izstrāde Rencēnu ielā 3B, Rīgā (iepirkums noslēdzies)

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t.+371 29257432
Objekta apsekošana: 22.08.2018. plkst.9:00.
Apsekošanas adrese: Rencēnu ielā 3B, Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 24.08.2018.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.08.2018., plkst. 15:00, piedāvājumā nepieciešams norādīt izpildes laiku, uzrādīt pieredzi līdzīgu projektu realizēšanā ar atsauci uz minēto projekta Pasūtītāja kontaktinformāciju.
Piedāvājuma iesniegšanas iesniegšana: e-pastu: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi:
1. RPB_pielikums
2. RPB_Renc3B_ZemIericProj
3. Rencenu3B_2_ZemesKadNumuri_izdruka

 

Seguma remontdarbi Krustpils ielā 53 (iepirkums noslēdzies)

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Ervīns Sņegirevs, t.+371 22038851
Objekta apsekošana: 02.08.2018. plkst.9:00.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga,
Jautājumu uzdošanas: 08.08.2018.; e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.08.2018., plkst. 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas iesniegšana: e-pastu: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi:
Teniskais uzdevums

Korpusu K3, K9 un K8 kanalizācijas ārējo tīklu rekonstrukcija un pieslēgšana pie rūpnieciskās kanalizācijas tīkla, jaunu gūliju montāža pie korpusa K4 lietus kanalizācijas tīkla Krustpils ielā 53 (iepirkums noslēdzies)

Iepirkums ir noslēdzies 1. un 2. daļai, uzvarētājs SIA “5S projekti”. ( 3. un 4. daļa netiks realizēta).

Pamatinformācija
Pasūtītāja pārstāvis: Ervīns Sņegirevs, t.+371 22038851
Objekta apsekošana: 10.07.2018. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 71a, Rīga, Latvija (pie iebrauktuves)
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.07.2018., plkst. 17.00
Piedāvājuma iesniegšanas iesniegšana: e-pastu: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi
Tehniskais uzdevums
1. pelikums
2. pelikums
3. pelikums
4. pelikums
5. pelikums
6. pelikums

Korpusa K8 tehniskā apsekošana Krustpils ielā 53, Rīgā (iepirkums noslēdzies)

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t. +371 2925 7432
Objekta apsekošana: 06.06.2018. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija (K18 – dienesta ieeja).
Jautājumu uzdošanas termiņš: 08.06.2018. plkst. 15.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2018. plkst. 15.00
Piedāvājuma iesniegšana elektroniski uz e-pastu: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi
Tehniskais uzdevums

Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošana (K3 korpuss, 2.kārta) (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs: SIA “Armostil”

Informācija par iepirkumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/534798

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.05.2018. plkst. 16.00

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?