Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Iepirkumi

Telpu remonta darbi AS Grindeks korpusā K2, Krustpils ielā 53

Uzvarētājs: SIA Jaguar

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: 07.11.2019. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 12.11.2019. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.11.2019. plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 19.11.2019. – 14.12.2019.

Pielikumi:

Iepirkuma apraksts

Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Krustpils ielā 53, Krustpils ielā 71a un Rencēnu ielā 3b

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: 08.11.2019. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 12.11.2019. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.11.2019. plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 02.12.2019. – 30.11.2020.

Pielikumi:

Iepirkuma apraksts

Telpu remonta darbi AS Grindeks korpusā K-2, Krustpils ielā 53

Uzvarētājs: SIA Jaguar

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: 15.10.2019. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošana līdz 18.10.2019. plkst. 10:00; e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.10.2019., plkst. 12:00; e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 01.11.2019. – 25.11.2019.

Pielikumi:

Iepirkuma apraksts

AS Grindeks rūpniecisko notekūdeņu bufertvertnes, nostādinātāja un sūkņu stacijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Elīna Strade, tel.: 26084711, Reinis Kazulis, tel.: 26738773
Objekta apsekošana: 09.09.2019. plkst. 9:00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga
Jautājumu uzdošana līdz 19.09.2019.; e-pasts: elina.strade@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2019. līdz plkst.12:00

Pielikumi:
Iepirkuma apraksts

Cenu aptauja: Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošana

Uzvarētājs: AS AJ Power Recycling

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc nepieciešamības / pēc pieprasījuma
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 03.09.2019. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.09.2019., plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no Līguma noslēgšanas

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Gaiteņa rekonstrukcija AS Grindeks korpusā K-2, Krustpils ielā 53

Uzvarētājs: SIA Bervals

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: 21.08.2019. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 23.08.2019. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.08.2019. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 02.09.2019.-25.10.2019.

Pielikumi:
Tehniskais uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde autostāvvietu ierīkošanai pie Krustpils ielas 53 un Krustpils ielā 71a

Uzvarētājs:

1. daļa, Krustpils iela 53 – SIA EFEKTA
2. daļa, Krustpils iela 71a – SIA Ceļu komforts Rīga

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Krustpils iela 71a, Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 15.07.2019. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.07.2019. plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ātrāk, balstoties uz iesniegto projekta izpildes grafiku

Pielikumi:
Tehniskais uzdevums

Būves ieceres dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes uzlabošanai administratīvai ēkai B6, Krustpils ielā 71a

Uzvarētājs: SIA Efekta

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Jautājumu uzdošanas termiņš: 10.07.2019. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.07.2019. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ātrāk, balstoties uz iesniegto projekta izpildes grafiku

Pielikums:

 Tehniskais uzdevums 

K-3 korpusa dzesēšanas sistēmas izolācijas nomaiņa

Pamatinformācija
Pasūtītāja pārstāvis: Agnis Straupmanis, t. 29447586
Objekta apsekošana: 29.04.2019. līdz 03.05.2019. plkst. 9.00.-15.00, iepriekš piesakoties pa telefonu
Apsekošanas adrese: Krustpils 53, Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 03.05.2019
Jautājumu uzdošanas e-pasts: agnis.straupmanis@grindeks.lv,Cc: janis.strautmanis@grindeks.lv (tel.67083298)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.05.2019. plkst. 15.00.
Piedāvājuma iesniegšana: agnis.straupmanis@grindeks.lv,Cc: janis.strautmanis@grindeks.lv

Pielikumi
1. Tehniskais uzdevums
2. Attēli

AS Grindeks korpusa K3 Mērogošanas iecirkņa ventilācijas automātikas rekonstrukcija

Uzvarētājs: AVK Automātika

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. 26606810
Objekta apsekošana: 07.05.2019. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 14.05.2019. plkst. 10.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.05.2019. plkst. 12.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 03.06.2019 līdz 30.08.2019.

Pielikumi

AS Grindeks servera telpas pārcelšana Krustpils ielas 53 K2 korpusā

SIA Citrus Solutions

Pamatinformācija
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. 26606810
Objekta apsekošana: 20.03.2019. plkst. 10.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 27.03.2019. plkst. 10.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.04.2019. plkst. 12.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 18.04.2019. – 16.07.2019.

Tehniskais uzdevums

TA-1 transformatoru apakšstacijas iekārtu nomaiņa K18 korpusā, Krustpils ielā 53

Uzvarētājs: SIA LVDE

Pamatinformācija
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. 26606810
Objekta apsekošana: 05.03.2019. plkst. 10.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 12.03.2019. plkst. 10.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.03.2019. plkst. 12.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 01.04.2019. – 16.08.2019.

Pielikumi
1. Tehniskais uzdevums

2. Shēma
3. 2019 Pretendentu Lokalā Tāme
4. 
Darba_apjomi
5. TA1_specifikācija

Logu nomaiņa ražošanas korpusiem K-3, K-4

Pasūtītāja pārstāvis: Agnis Straupmanis, t. 29447586
Objekta apsekošana: 08.02.2018. plkst. 9.00.-15.00
Apsekošanas adrese: Krustpils 53, Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 12.02.2019.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: agnis.straupmanis@grindeks.lv, Cc: janis.strautmanis@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.02.2018., plkst. 15.00, piedāvājumā nepieciešams norādīt izpildes laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: agnis.straupmanis@grindeks.lv,Cc: janis.strautmanis@grindeks.lv

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

1.pielikums

2.pielikums

 

 

Metāla un ugunsdrošo durvju izgatavošana un montāža (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs: SIA “ISG”

Pamatinformācija
Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t. 2925 7432
Objekta apsekošana: 11.12.2018., plkst. 9.30
Apsekošanas adrese: Krustpils ielā 53 (dienesta ieeja), Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 12.12.2018. plkst. 10.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.12.2018., plkst. 12.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi

  1. Tehniskā specifikācija
  2. pielikums
AS "Grindeks" rūpniecisko notekūdeņu bufertvertnes un saistītās infrastruktūras - sūkņu stacijas un nostādinātāja projekta izstrāde (iepirkums noslēdzies)

Pasūtītāja pārstāvis: Elīna Strade, mob.t.: 26084711
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga
Objekta apsekošana 11.12.2018. plkst 9:00
Jautājumu uzdošana – līdz 10.01.2019., e-pasts: elina.strade@grindeks.lv
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.02.2019. līdz plkst 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: elina.strade@grindeks.lv

Pielikumi

  1. Technicl task_23.11.18
  2. Principial-scheme.pdf
AS „Grindeks” noliktavas korpusa B7 Ventilācijas, kondicionēšanas izbūves projektēšanas uzdevums

Iepirkums atcelts

Pamatinformācija
Pasūtītāja pārstāvis: Māris Salna, mob.t.: 29145090
Objekta apsekošana: 23.11.2018. plkst. 10.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 71, Rīga
Jautājumu uzdošana līdz 30.11. 2018.; e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.12.2018. plkst. 16.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv

Pielikums
Tehniskais uzdevums

AS „Grindeks” zemes ierīcības projekta izstrāde Rencēnu ielā 3B, Rīgā (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs: SIA Delta kompānija

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t.+371 29257432
Objekta apsekošana: 22.08.2018. plkst.9:00.
Apsekošanas adrese: Rencēnu ielā 3B, Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 24.08.2018.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.08.2018., plkst. 15:00, piedāvājumā nepieciešams norādīt izpildes laiku, uzrādīt pieredzi līdzīgu projektu realizēšanā ar atsauci uz minēto projekta Pasūtītāja kontaktinformāciju.
Piedāvājuma iesniegšanas iesniegšana: e-pastu: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi:
1. RPB_pielikums
2. RPB_Renc3B_ZemIericProj
3. Rencenu3B_2_ZemesKadNumuri_izdruka

 

Korpusa K8 tehniskā apsekošana Krustpils ielā 53, Rīgā (iepirkums noslēdzies)

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t. +371 2925 7432
Objekta apsekošana: 06.06.2018. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija (K18 – dienesta ieeja).
Jautājumu uzdošanas termiņš: 08.06.2018. plkst. 15.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2018. plkst. 15.00
Piedāvājuma iesniegšana elektroniski uz e-pastu: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi
Tehniskais uzdevums

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu