Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Iepirkumi

Cenu aptauja: Viegli uzliesmojošu šķīdumu un pulverveida vielu uzglabāšanas telpu būves ieceres dokumentācijas izstrāde laboratorijas ēkai K18, Krustpils ielā 53, Rīgā.

Objekta adrese: AS “Grindeks”, Krustpils iela 53, laboratorijas korpuss K18, Rīga, LV-1057

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Jautājumu uzdošanas termiņš: 21.04.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku.

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Komposta filtra pārseguma tenta un tā karkasa nomaiņa AS Grindeks notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Krustpils ielā 53

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana (uzmērīšana): pēc iepriekšējās saskaņošanas ar Pasūtītāju līdz 19.03.2021.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 26.03.2021. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.03.2021. plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 19.07.2021-30.07.2021.

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Cenu aptauja: 6. stāva biroja telpas, sieviešu/vīriešu labierīcību un garderobju telpu projektēšana korpusā K-18 starpstāvu telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā (Cenu aptauja noslēgusies)

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Jautājumu uzdošanas termiņš: 09.10.2020. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.10.2020. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku

Uzvarētājs – “Baltex Group.”

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes autotransporta manevrēšanas laukumu Krustpils ielā 71a un Krustpils iela 73 realizācija

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: līdz 02.09.2020., iepriekš saskaņojot laiku.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 71a, Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 04.09.2020. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 8.09.2020. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš:pēc iespējas ātrāk

Iepirkums apturēts.

Pielikumi:

Būvdarbu apjomi arhitektūras daļai
Galveno darbu apjomi
Būvdarbu apjomi ELT daļai
Būvdarbu apjomi LKT daļai

Gaiteņa rekonstrukcija un telpas Nr.216, Nr.217, Nr.219, Nr.220a, Nr.220b, Nr.221, Nr.224 remonta darbi AS „Grindeks” korpusā K2, Krustpils ielā 53

Iepirkums apturēts

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: 27.04.2020. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 04.05.2020. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.05.2020. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 06.07.2020-16.08.2020.

Pielikumi

Tehniskais uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde autostāvvietu ierīkošanai pie K5 korpusa, Krustpils ielā 53

Uzvarētājs: SIA Ceļu Komforts

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 18.03.2020. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.03.2020. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ātrāk, balstoties uz iesniegto projekta izpildes grafiku

Pielikumi

Iepirkuma apraksts

Cenu aptauja: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks ārējo tīklu montāžas projekta izstrādi Krustpils ielā 53” (Cenu aptauja noslēgusies)

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 14.02.2020. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.02.2020., plkst. 12.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 1.03.2020. – 31.08.2020.

Uzvarētājs – SIA “Balts un Melns”.

Pielikumi

Iepirkuma apraksts

AS Grindeks konkurss par autobusu pakalpojumiem darbinieku pārvadāšanā pa maršrutiem

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Konstantīns Koroļovs , tel. +371 67083311
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.02.2020., plkst. 13:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: konstantins.korolevs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no Līguma noslēgšanas

Pielikumi

Iepirkuma apraksts

Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Krustpils ielā 53, Krustpils ielā 71a un Rencēnu ielā 3b (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs: AS Interior

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: 08.11.2019. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 12.11.2019. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.11.2019. plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 02.12.2019. – 30.11.2020.

Pielikumi:

Iepirkuma apraksts

AS Grindeks rūpniecisko notekūdeņu bufertvertnes, nostādinātāja un sūkņu stacijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Elīna Strade, tel.: 26084711, Reinis Kazulis, tel.: 26738773
Objekta apsekošana: 09.09.2019. plkst. 9:00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga
Jautājumu uzdošana līdz 19.09.2019.; e-pasts: elina.strade@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2019. līdz plkst.12:00

Pielikumi:
Iepirkuma apraksts

Cenu aptauja: Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošana (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs: AS AJ Power Recycling

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc nepieciešamības / pēc pieprasījuma
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 03.09.2019. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.09.2019., plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no Līguma noslēgšanas

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde autostāvvietu ierīkošanai pie Krustpils ielas 53 un Krustpils ielā 71a (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs:

1. daļa, Krustpils iela 53 – SIA EFEKTA
2. daļa, Krustpils iela 71a – SIA Ceļu komforts Rīga

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Krustpils iela 71a, Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 15.07.2019. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.07.2019. plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ātrāk, balstoties uz iesniegto projekta izpildes grafiku

Pielikumi:
Tehniskais uzdevums

Būves ieceres dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes uzlabošanai administratīvai ēkai B6, Krustpils ielā 71a (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs: SIA Efekta

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Jautājumu uzdošanas termiņš: 10.07.2019. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.07.2019. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ātrāk, balstoties uz iesniegto projekta izpildes grafiku

Pielikums:

 Tehniskais uzdevums 

AS Grindeks korpusa K3 Mērogošanas iecirkņa ventilācijas automātikas rekonstrukcija (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs: AVK Automātika

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. 26606810
Objekta apsekošana: 07.05.2019. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 14.05.2019. plkst. 10.00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.05.2019. plkst. 12.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 03.06.2019 līdz 30.08.2019.

Pielikumi

AS Grindeks rūpniecisko notekūdeņu bufertvertnes un saistītās infrastruktūras - sūkņu stacijas un nostādinātāja projekta izstrāde (iepirkums noslēdzies)

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Elīna Strade, mob.t.: 26084711
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga
Objekta apsekošana 11.12.2018. plkst 9:00
Jautājumu uzdošana – līdz 10.01.2019., e-pasts: elina.strade@grindeks.lv
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.02.2019. līdz plkst 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: elina.strade@grindeks.lv

Pielikumi

  1. Technicl task_23.11.18
  2. Principial-scheme.pdf
AS Grindeks noliktavas korpusa B7 Ventilācijas, kondicionēšanas izbūves projektēšanas uzdevums

Iepirkums atcelts

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Māris Salna, mob.t.: 29145090
Objekta apsekošana: 23.11.2018. plkst. 10.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 71, Rīga
Jautājumu uzdošana līdz 30.11. 2018.; e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.12.2018. plkst. 16.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv

Pielikums
Tehniskais uzdevums

AS Grindeks zemes ierīcības projekta izstrāde Rencēnu ielā 3B, Rīgā (iepirkums noslēdzies)

Uzvarētājs: SIA Delta kompānija

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Eduards Cīrulis, t.+371 29257432
Objekta apsekošana: 22.08.2018. plkst.9:00.
Apsekošanas adrese: Rencēnu ielā 3B, Rīgā
Jautājumu uzdošanas termiņš: 24.08.2018.
Jautājumu uzdošanas e-pasts: karina.reke@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.08.2018., plkst. 15:00, piedāvājumā nepieciešams norādīt izpildes laiku, uzrādīt pieredzi līdzīgu projektu realizēšanā ar atsauci uz minēto projekta Pasūtītāja kontaktinformāciju.
Piedāvājuma iesniegšanas iesniegšana: e-pastu: karina.reke@grindeks.lv

Pielikumi:
1. RPB_pielikums
2. RPB_Renc3B_ZemIericProj
3. Rencenu3B_2_ZemesKadNumuri_izdruka

 

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu