Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

ES atbalsta projekti

ERAF un ESF

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs (4. kārta)

2019. gada 29. aprīlī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (turpmāk tekstā – Kompetences centrs) ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – Aģentūra) ir noslēgusi līgumu par projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/005 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu (turpmāk tekstā – Projekts).

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
  • Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 6 komersantus, kas veic pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 4 708 111.50 EUR.

Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

(Publicēts: 14.05.2019.)

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

No 2016. gada 1. jūnija AS Grindeks ir uzsācis vairāku pētījumu īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/006) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1) Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;

2) Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 3 206 250 EUR.

Projekta ietvaros AS Grindeks īstenos sekojošus 8 pētniecības projektus:

1. Farmakoloģiskie pētījumi (Pētniecības projekts Nr.9),
2. Efektivitātes, drošības un farmakokinētikas pētījumi (Pētniecības projekts Nr.10),
3. Jaunu gatavo zāļu formu izstrāde (Pētniecības projekts Nr.11),
4. Jaunu patentbrīvu aktīvo farmaceitisko vielu un polimorfo formu iegūšanas tehnoloģiju izstrāde (Pētniecības projekts Nr.12).
5. Toksicitātes pētījums (Pētniecības projekts Nr.14).
6. Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde (Pētniecības projekts Nr.21).
7. Jaunas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde un procesa validācija laboratorijas apstākļos (Pētniecības projekts Nr.22).
8. Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījums divām devām (Pētniecības projekts Nr.24).

AS Grindeks pētījumu īstenošanas gaita:

01.06.2016.-30.09.2016.:

1.Projektā norīkoti pētījumu veikšanai nepieciešamie Vadošie pētnieki un pētnieki.

2.Realizētas sekojošas iepirkumu procedūras pētījumu uzsākšanai:
2.1. P9: I fāzes prospektīvs, dubultakls, randomizēts, placebo kontrolēts devu eskalācijas pētījums. Uzvarētājs: „Nuvisan GmbH”, līgumcena: 1’346’156 EUR.
2.2. P9: Sirdsdarbības frekvences samazināšanas grupas zāļu biopieejamības pētījums. Uzvarētājs: „SPC Probiotech Ltd.”, līgumcena: 51’000 EUR;
2.3. P10: GX-EG grupas produkta farmakokinētikas (ADME) pētījums. Uzvarētājs: „Accelera s.r.l.”, līgumcena: 255’000.00 EUR;
2.4. P12: AFV polimorfisma izpēte un polimorfu iegūšanas metodes izstrāde. Uzvarētājs: Latvijas Universitāte, līgumcena: 19’500 EUR.

3.Ar iepriekš minētajiem iepirkuma procedūru uzvarētājiem noslēgti līgumi par pētījumu īstenošanu.

01.10.2016.-31.12.2016.:

1.Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 10 un 12.

2.Viena pētījuma pabeigšana P12 ietvaros – pētījums „AFV polimorfisma izpēte un polimorfu iegūšanas metodes izstrāde” sadarbībā ar Latvijas Universitāti.

3.Iepirkuma procedūras izsludināšana P12 ietvaros jauna pētījuma “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde” uzsākšanai.

01.01.2017.-31.03.2017.:

1.Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 10 un 12. Pētījumu starprezultātu apkopošana atskaišu formā.

2.Iepirkuma procedūras noslēgšana P12 ietvaros pētījuma “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde” uzsākšanai. Uzvarētājs: „Rīgas Tehniskā universitāte”, līgumcena: 93’000 EUR.

3.Iepirkuma procedūras izsludināšana P9 ietvaros Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījuma uzsākšanai.

4.Iepirkuma procedūras izsludināšana jauna pētniecības projekta P14 “Toksicitātes pētījums” ietvaros GX-EG grupas produkta toksicitātes pētījuma uzsākšanai.

 

01.04.2017.-30.06.2017.:
1. Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 10 un 12. Pētījumu starprezultātu apkopošana atskaišu formā.
2. Sekojošu iepirkuma procedūru noslēgšana:
2.2. pētniecības projektā Nr. 9 – par Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījumu. Iepirkuma uzvarētājs: International Pharmaceutical Research Center, līgumcena: 90’000 EUR;
2.1 pētniecības projektā Nr. 14 – par GX-EG grupas produkta toksicitātes pētījumu. Iepirkuma uzvarētājs: “LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH & Co. KG”, līgumcena: 212’650.00 EUR.
3. Atkārtotas iepirkuma procedūras izsludināšana pētniecības projekta Nr. P11 ietvaros par jaunu oriģinālu gatavo zāļu formu izstrādi savienojumam GX-EG2. Iemesls: nepieciešamība veikt izmaiņas iepirkuma priekšmeta aprakstā.

01.07.2017.-30.09.2017.:
1. Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 10, 12 un 14. Pētījumu starprezultātu apkopošana atskaišu formā.
2. Iepirkuma procedūras noslēgšana pētniecības projektā P11 par Jaunu oriģinālu gatavo zāļu formu izstrādi savienojumam GX-EG2″. Uzvarētājs: „Capsugel Encap Drug Delivery”, līgumcena: 150’000 EUR.

Publicēts: 29.09.2017.

01.10.2017.-31.12.2017.:
1. Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 12 un 14. Pētījumu starprezultātu apkopošana atskaišu formā.
2. Iepirkuma līguma gatavošana pētījuma uzsākšanai pētniecības projekta Nr.11 “Jaunu oriģinālu gatavo zāļu formu izstrādi savienojumam GX-EG2″ ietvaros.
3. Sekojošu pētījumu pabeigšana, Gala atskaišu sagatavošana: “Sirdsdarbības frekvences samazināšanas grupas zāļu biopieejamības pētījums” (Nr.9), “GX-EG grupas produkta farmakokinētikas (ADME) pētījums” (Nr.10).

Publicēts: 22.12.2017.

01.01.2018.-31.03.2018.:

1.Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 12 un 14. Pētījumu starprezultātu apkopošana atskaišu formā.
2.Projekta grozījumu iesniegšana un apstiprināšana, kas paredz atteikšanos no Pētniecības projekta Nr.11 realizācijas, kā arī sekojošu divu jaunu pētniecības projektu uzsākšanu – Pētniecības projekts Nr.21 “Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde”, Pētniecības projekts Nr.22 “Jaunas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde un procesa validācija laboratorijas apstākļos”.
3.Iepirkuma procedūras veikšana Pētniecības projekta Nr.21 ietvaros par jaunas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrādi. Līguma noslēgšana ar iepirkuma uzvarētāju – Rīgas Tehniskā universitāte, par līgumcenu 89’500 EUR bez PVN.
4.Iepirkuma procedūras izsludināšana Pētniecības projekta Nr.22 ietvaros par jaunas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrādi un validāciju laboratorijas apstākļos.
5.Sekojošu pētījumu pabeigšana, Gala atskaišu iesniegšana: “Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījums” (Nr.9), “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde ” (Nr.12).

Publicēts: 28.03.2018.

01.04.2018.-30.06.2018.:

1.Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 14, 21 un 22. Pētījumu starprezultātu apkopošana atskaišu formā.

2.Iepirkuma procedūras veikšana Pētniecības projekta Nr.22 ietvaros par jaunas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrādi un validāciju laboratorijas apstākļos. Līguma noslēgšana ar iepirkuma uzvarētāju – TBD-Biodiscovery OU, par līgumcenu 120’000 EUR bez PVN. Pētījuma aktivitāšu uzsākšana.

3.Sekojošu pētījumu pabeigšana, Gala atskaites sagatavošana: “GX-EG grupas produkta toksicitātes pētījums” (Nr.14).

Publicēts: 29.06.2018.

01.07.2018.-31.09.2018.:

1.Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 21 un 22. Pētījumu starprezultātu apkopošana atskaišu formā.
2.Projekta grozījumu iesniegšana un apstiprināšana, kas koriģē Pētniecības projekta Nr.9 ietvaros realizētā pētījuma nodevumu, kā arī paredz jauna pētniecības projekta uzsākšanu – Pētniecības projekts Nr.24 “Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījums divām devām”.
3.Divu iepirkuma procedūru izsludināšana un saņemto piedāvājumu izvērtēšana Pētniecības projekta Nr.24 ietvaros – Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījums devai Nr.1, Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījums devai Nr.2.

Publicēts: 28.09.2018.

01.10.2018.-31.12.2018.:

1. Uzsākto pētījumu īstenošana sadarbībā ar iepirkumā izvēlētajiem pētniecisko darbu izpildītājiem pētniecības projektos Nr.9, 21, 22 un 24. Pētījumu starprezultātu un gala rezultātu apkopošana atskaišu formā.

2. Pētniecības projekta Nr.24 ietvaros izsludināto iepirkuma procedūru noslēgšana, rezultātu paziņošana. Līguma noslēgšana par Pētniecības projekta Nr.24 ietvaros paredzēto pētījumu – “Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījums devai Nr.1”, iepirkuma uzvarētājs – “International Pharmaceutical Research Center”, līgumcena – 83’500 EUR bez PVN.

3. Projekta noslēguma aktivitāšu realizēšana, gala atskaišu sagatavošana, pēdējo norēķinu veikšana ar darbu izpildītājiem.

 

Publicēts: 21.12.2018.

Onkoloģijas preparātu tehnoloģiju izstrāde

2017. gada 20. janvārī starp AS Grindeks un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.1.1.1/16/A/003 „Onkoloģijas preparātu tehnoloģiju izstrāde” (turpmāk tekstā – Projekts).

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunas tehnoloģijas divu onkoloģijas preparātu – Pazopanibs un Nilotinibs – iegūšanai. Pētījumu veiks atklātā iepirkumu konkursā izvēlēta zinātniskā institūcija – Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Projekta īstenošanai paredzēti 27 mēneši, un to paredzēts īstenot līdz 2019.gada 31.martam.

Projekta kopējās izmaksas ir 265 188,45 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) ieguldījums – 142 456,60 eiro.
(Publicēts: 23.01.2017.)

Projekta ieviešanas gaita:

20.01.2017.-19.04.2017.: noslēgts līgums ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu par Projektā paredzētā līgumpētījuma izpildi, norit darbs pie pirmā preparāta aktīvās farmaceitiskās vielas (turpmāk tekstā – AFV) iegūšanas tehnoloģijas izstrādes.

20.04.2017-19.07.2017.: turpinās darbs pie pirmā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes, proti, sagatavota 1. starpposma atskaite, ar kuru noslēdzas pirmais posms/darbība „Norādītās sintēzes shēmas aprobācija un optimizācijas plāna sastādīšana”.

20.07.2017-19.10.2017: turpinās darbs pie pirmā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes, proti, tiek veikta AFV sintēzes shēmas optimizācija un nozīmīgāko piemaisījumu identificēšana katrā stadijā.

20.10.2017.-19.01.2018: turpinās darbs pie pirmā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes, proti, sagatavota 2.starpposma atskaite, ar kuru noslēdzas Projekta otrais posms/darbība “Sintēzes optimizācija, piemaisījumu identificēšana, standartvielu sagatavošana, prasībām atbilstoša galaprodukta iegūšana”. Papildus tam tiek uzsākts darbs pie otrā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes.

20.01.2018.-19.04.2018: tiek pabeigts darbs pie pirmā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes, proti, sagatavota Gala atskaite, kas ir visu paveikto eksperimentu, t.sk. piemaisījumu sagatavošanas paņēmienu apkopojums. Šajā periodā ir sasniegts viens no projekta rezultātiem – izstrādāts jaunas tehnoloģijas „Nilotiniba hidrogēnhlorīda monohidrāta AFV (polimorfa B) iegūšanas tehnoloģijas” prototips. Papildus tam šajā periodā turpinās darbs pie otrā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes.
(Aktualizēts: 19.04.2018.)

20.04.2018.-19.07.2018: norit darbs pie otrā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes, proti, šajā periodā sagatavota 1.starpposma atskaite par Pazopaniba hidrogēnhlorīda AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādi, kā rezultātā noslēdzies pirmais posms/darbība “Norādītās sintēzes shēmas aprobācija un optimizācijas plāna sastādīšana”.
(Aktualizēts: 18.07.2018.)

20.07.2018.-19.10.2018: turpinās darbs pie otrā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes, proti, šajā periodā tiek veikta sintēzes optimizācija, piemaisījumu identificēšana, standartvielu sagatavošana un prasībām atbilstoša galaprodukta iegūšana.
(Aktualizēts: 18.10.2018.)

20.10.2018.-19.01.2019: turpinās darbs pie otrā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes, proti, sagatavota 2.starpposma atskaite, ar kuru noslēdzas Projekta otrais posms/darbība “Sintēzes optimizācija, piemaisījumu identificēšana, standartvielu sagatavošana, prasībām atbilstoša galaprodukta iegūšana”.
(Aktualizēts: 18.01.2019.)

20.01.2019. – 31.03.2019: tiek pabeigts darbs pie otrā preparāta AFV iegūšanas tehnoloģijas izstrādes, proti, sagatavota Gala atskaite, kas ir visu paveikto eksperimentu, t.sk. piemaisījumu sagatavošanas paņēmienu apkopojums. Tāpat tiek sagatavots Zinātniskās publikācijas melnraksts angļu valodā ar nosaukumu “Process-related Impurities of Pazopanib”, publikācija arī tiek iesniegta zinātniskajam žurnālam “Organic Process Research & Development”. Ar šo brīdi ir pabeigts projekts un ir sasniegti visi Projektā paredzētie rezultāti: 1) izstrādātas 2 jaunas tehnoloģijas – Nilotiniba hidrogēnhlorīda monohidrāta AFV (polimorfa B) iegūšanas tehnoloģija un Pazopaniba hidrogēnhlorīda AFV iegūšanas tehnoloģija, lai nākotnē izstrādātu divus jaunus onkoloģijas preparātus, 2) sagatavots 1 zinātnisks raksts angļu valodā par Pazopaniba piemaisījumu identificēšanu.
Projekta rezultātā ir izstrādātas mūsdienu prasībām atbilstošas tehnoloģijas turpmākiem Pazopaniba un Nilotiniba aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas pētījumiem.
(Aktualizēts: 28.03.2019.)

KOHĒZIJAS FONDS

AS „Grindeks” gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošana

2019. gada 31. janvārī starp AS „Grindeks” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.1.1.0/18/A/002 “Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošana” (turpmāk tekstā – Projekts).

Projekta mērķis ir esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņa AS “Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas iecirkņa gaisa sagatavošanai ar jaunām energoefektīvākām iekārtām.

Projekta kopējais īstenošanas ilgums ir 11 mēneši pēc līguma ar CFLA noslēgšanas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 409 963, 62 (t.sk. PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 338 812,91, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – EUR 101 643,87.

(Publicēts: 01.02.2019.)

Projekta īstenošanas gaita:
31.01.2019.-29.04.2019.: Notiek darbs pie līguma izstrādes, kā arī darbu un izpildes termiņu saskaņošanas ar darbu veicēju SIA “Armostil”.
(Aktualizēts: 29.04.2019.)

Projekta īstenošanas gaita:

31.01.2019.-31.05.2019.: Notiek darbs pie līguma izstrādes, kā arī darbu un izpildes termiņu saskaņošanas ar darbu veicēju SIA “Armostil”. Š.g. 3. maijā starp AS Grindeks un SIA “Armostil” tiek parakstīts līgums par Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošanu K-3 korpusa pieplūdēm P-2, P-6, P-7, P-11, P-15. Notiek darbs pie iekārtu pasūtīšanas.

(Aktualizēts: 31.05.2019.)

 

AS Grindeks gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģisko sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana

2018. gada 15. janvārī starp AS Grindeks un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.1.1.0/17/A/010 “AS Grindeks gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģisko sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk tekstā – Projekts).

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti esošām AS Grindeks aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu (citostatisko produktu) ražošanas iecirkņu gaisa sagatavošanas sistēmām (iekārtām), kā arī iegādāties jaunas energoefektīvas gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas (iekārtas), kas aizstāj esošās sistēmas.
Projekta kopējais īstenošanas ilgums ir 11 mēneši pēc līguma ar CFLA noslēgšanas.

Projekta kopējās izmaksas ir 385’652.94 EUR (t.sk. PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 311’238.39 EUR, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 93’371.52 EUR.
(Publicēts: 18.01.2018.)

Projekta īstenošanas gaita:

15.01.2018-14.04.2018.: Noslēgti līgumi par šādu Projektā paredzēto darbu veikšanu: 1) līgums ar SIA “Armostil” par Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas rekonstrukciju, 2) līgums ar SIA “AVK automātika” par Citostatisko produktu ražošanas iecirkņa gaisa sagatavošanas sistēmas P20 rekonstrukciju, 3) līgums ar SIA “Caverion Latvija” par AS Grindeks GZFRN K2 ražošanas iecirkņu gaisa sagatavošanas iekārtas KPN4 nomaiņu. Veikti avansa maksājumi darbu izpildītājiem, uzsākti līgumos paredzētie darbi.

(Aktualizēts: 13.04.2018)

15.04.2018-14.07.2018.: Ar SIA “Armostil” un SIA “Caverion Latvija” pārstāvjiem tiek veikti sagatavošanās darbi, abi izpildītāji veic nepieciešamo iekārtu pasūtījumus, veic objekta apskati un vasarā veicamo darbu saplānošanu. Savukārt SIA “AVK automātika” pabeidz līgumā paredzētos darbus, starp abām līguma pusēm tiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, un no Rīgas pilsētas būvvaldes uz Apliecinājuma kartes tiek saņemts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu.

(Aktualizēts: 13.07.2018)

15.07.2018-14.10.2018.: SIA “Caverion Latvija” pabeidz līgumā paredzētos darbus, starp abām līguma pusēm tiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, un no Rīgas pilsētas būvvaldes uz Apliecinājuma kartes tiek saņemts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu. SIA “Armostil” turpina veikt līgumā paredzētos darbus.

(Aktualizēts: 13.10.2018)

15.10.2018-14.12.2018.: SIA “Armostil” pabeidz līgumā paredzētos darbus, starp abām līguma pusēm tiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, un no Rīgas pilsētas būvvaldes uz Apliecinājuma kartes tiek saņemts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu. Notiek Projekta noslēguma aktivitāšu īstenošana.

(Aktualizēts: 13.12.2018)

ERASMUS+

AS Grindeks darbinieku mācību mobilitāte jaunu zāļu pētniecībā

2015. gada 25. jūnijā AS Grindeks un Valsts izglītības attīstības aģentūra noslēdza līgumu Nr. 2015-1-LV01-KA102-013235 par projekta AS Grindeks darbinieku mācību mobilitāte jaunu zāļu pētniecībā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu ERASMUS+ programmas ietvaros. Projekts ilgs 2 gadus un tiks īstenots no 2015. gada jūnija līdz 2017. gada maijam. Projektam piešķirts ERASMUS+ finansējums 10’340 EUR apmērā.

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālo kvalifikāciju un kompetences 4 (četriem) AS Grindeks vadošajiem speciālistiem par pētījumiem jaunu zāļu izstrādē un apmācību, prakšu nodrošināšanā saistībā ar tiem uzņēmumā. Mācības notiks pie ilggadēja sadarbības partnera Čehijā.

Projekts ietver šādas aktivitātes:
1) Mācību mobilitāte pētījumu plānošanā,
2) Mācību mobilitāte pētījumu norises monitorēšanā,
3) Mācību mobilitāte pētījumu nevēlamo blakusparādību apstrādē un ziņošanā,
4) Mācību mobilitāte pētījumu datu apkopošanā un gala atskaites sagatavošanā.

Projekta rezultātā uzņēmuma vadošie speciālisti padziļinās zināšanas par jaunu zāļu izstrādes pētījumiem, apgūs starptautiski atzītas jaunākās apmācību metodes, paņēmienus un pasaules labāko praksi un integrēs to uzņēmuma personāla attīstības un apmācību politikā, kā arī uzņēmuma ikdienas darbībā un iekšējā dokumentācijā.

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu