Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

ES atbalsta projekti

ERAF un ESF

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs (4. kārta)

2019. gada 29. aprīlī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (turpmāk tekstā – Kompetences centrs) ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – Aģentūra) ir noslēgusi līgumu par projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/005 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu (turpmāk tekstā – Projekts).

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
  • Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 6 komersantus, kas veic pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 4 708 111.50 EUR.

Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Publicēts: 14.05.2019.)

 

Projektā iekļautie AS Grindeks pētniecības projekti:

  1. Pētniecības projekts Nr. 1 “Biopieejamības pētījumi” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 1).
  2. Pētniecības projekts Nr. 2 “Jaunu gatavo zāļu formu izstrāde” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 2).
  3. Pētniecības projekts Nr. 3 “Jaunu patentbrīvu aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas metožu izstrāde un notekūdeņu attīrīšanas pētījumi” (turpmāk tekstā – Pētniecības projekts Nr. 3).

 

Projekta īstenošanas gaita:

  1. Uzsākts Pētniecības projekts Nr. 3 – izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “Rīgas Tehniskā universitāte” ar līgumcenu 95 000 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētāju parakstīts līgums, uzsākta pētījuma īstenošana.
  2. Uzsākts Pētniecības projekts Nr. 2 – izsludināta un pabeigta iepirkuma procedūra “Jaunu generic kardioloģiskā medikamenta gatavo zāļu formu izstrāde”, iepirkuma uzvarētājs – “Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L” (Spānija) ar līgumcenu 230 000 EUR bez PVN. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek gatavots līgums.

(Atjaunots 31.07.2019.)

KOHĒZIJAS FONDS

AS „Grindeks” gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošana

2019. gada 31. janvārī starp AS „Grindeks” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.1.1.0/18/A/002 “Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošana” (turpmāk tekstā – Projekts).

Projekta mērķis ir esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņa AS “Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas iecirkņa gaisa sagatavošanai ar jaunām energoefektīvākām iekārtām.

Projekta kopējais īstenošanas ilgums ir 11 mēneši pēc līguma ar CFLA noslēgšanas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 409 963, 62 (t.sk. PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 338 812,91, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – EUR 101 643,87.

(Publicēts: 01.02.2019.)

Projekta īstenošanas gaita:
31.01.2019.-29.04.2019.: Notiek darbs pie līguma izstrādes, kā arī darbu un izpildes termiņu saskaņošanas ar darbu veicēju SIA “Armostil”.
(Aktualizēts: 29.04.2019.)

Projekta īstenošanas gaita:

31.01.2019.-31.05.2019.: Notiek darbs pie līguma izstrādes, kā arī darbu un izpildes termiņu saskaņošanas ar darbu veicēju SIA “Armostil”. Š.g. 3. maijā starp AS Grindeks un SIA “Armostil” tiek parakstīts līgums par Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas atjaunošanu K-3 korpusa pieplūdēm P-2, P-6, P-7, P-11, P-15. Notiek darbs pie iekārtu pasūtīšanas.

(Aktualizēts: 31.05.2019.)

01.06.2019.-30.08.2019.: Notiek pasūtīto iekārtu piegāde, SIA “Armostil” uzsāk līgumā paredzētos būvdarbus “Grindeks” K3 ražošanas ēkā.

(Aktualizēts: 30.08.2019.)

 

AS Grindeks gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģisko sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana

2018. gada 15. janvārī starp AS Grindeks un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk tekstā – CFLA) tika parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.1.1.0/17/A/010 “AS Grindeks gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģisko sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk tekstā – Projekts).

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti esošām AS Grindeks aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu (citostatisko produktu) ražošanas iecirkņu gaisa sagatavošanas sistēmām (iekārtām), kā arī iegādāties jaunas energoefektīvas gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas (iekārtas), kas aizstāj esošās sistēmas.
Projekta kopējais īstenošanas ilgums ir 11 mēneši pēc līguma ar CFLA noslēgšanas.

Projekta kopējās izmaksas ir 385’652.94 EUR (t.sk. PVN). Projekta attiecināmās izmaksas ir 311’238.39 EUR, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 93’371.52 EUR.
(Publicēts: 18.01.2018.)

Projekta īstenošanas gaita:

15.01.2018-14.04.2018.: Noslēgti līgumi par šādu Projektā paredzēto darbu veikšanu: 1) līgums ar SIA “Armostil” par Gaisa sagatavošanas ražošanas tehnoloģiskās sistēmas rekonstrukciju, 2) līgums ar SIA “AVK automātika” par Citostatisko produktu ražošanas iecirkņa gaisa sagatavošanas sistēmas P20 rekonstrukciju, 3) līgums ar SIA “Caverion Latvija” par AS Grindeks GZFRN K2 ražošanas iecirkņu gaisa sagatavošanas iekārtas KPN4 nomaiņu. Veikti avansa maksājumi darbu izpildītājiem, uzsākti līgumos paredzētie darbi.

(Aktualizēts: 13.04.2018)

15.04.2018-14.07.2018.: Ar SIA “Armostil” un SIA “Caverion Latvija” pārstāvjiem tiek veikti sagatavošanās darbi, abi izpildītāji veic nepieciešamo iekārtu pasūtījumus, veic objekta apskati un vasarā veicamo darbu saplānošanu. Savukārt SIA “AVK automātika” pabeidz līgumā paredzētos darbus, starp abām līguma pusēm tiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, un no Rīgas pilsētas būvvaldes uz Apliecinājuma kartes tiek saņemts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu.

(Aktualizēts: 13.07.2018)

15.07.2018-14.10.2018.: SIA “Caverion Latvija” pabeidz līgumā paredzētos darbus, starp abām līguma pusēm tiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, un no Rīgas pilsētas būvvaldes uz Apliecinājuma kartes tiek saņemts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu. SIA “Armostil” turpina veikt līgumā paredzētos darbus.

(Aktualizēts: 13.10.2018)

15.10.2018-14.12.2018.: SIA “Armostil” pabeidz līgumā paredzētos darbus, starp abām līguma pusēm tiek parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts, un no Rīgas pilsētas būvvaldes uz Apliecinājuma kartes tiek saņemts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu. Notiek Projekta noslēguma aktivitāšu īstenošana.

(Aktualizēts: 13.12.2018)

ERASMUS+

Šobrīd nav aktuālu projektu.

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu