Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Iepirkumi

Cenu aptauja: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K3 korpusa ūdensapgādes projekta izstrādi Krustpils ielā 53”

Pamatinformācija
Objekta adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057
Pasūtītāja pārstāvis: Valdis Ālmanis, tel. +371 25413076
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Jautājumu uzdošanas termiņš: 18.01.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.01.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

AS Grindeks konkurss par autobusu pakalpojumiem dabinieku pārvadāšanā pa maršrutiem

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Anita Piģena, tel. +371 67083559
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.01.2022., plkst. 13:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: grindeks@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no Līguma noslēgšanas

Pielikumi:

Nolikums

Cenu aptauja: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K18 korpusa kvalitātes kontroles laboratorijas telpām, kas paredzētas darbam ar augsti efektīvām vielām, projekta izstrādi Krustpils ielā 53”

Objekta adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Jautājumu uzdošanas termiņš: 24.11.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 3.12.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Cenu aptauja: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K3 korpusa ventilācijas projekta izstrādi Krustpils ielā 53”

Objekta adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Jautājumu uzdošanas termiņš: 4.10.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.10.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Cenu aptauja: Viegli uzliesmojošu šķīdumu un pulverveida vielu uzglabāšanas telpu būves ieceres dokumentācijas izstrāde laboratorijas ēkai K18, Krustpils ielā 53, Rīgā.

Objekta adrese: AS “Grindeks”, Krustpils iela 53, laboratorijas korpuss K18, Rīga, LV-1057

Pamatinformācija:
Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Jautājumu uzdošanas termiņš: 21.04.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.04.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku.

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Komposta filtra pārseguma tenta un tā karkasa nomaiņa AS Grindeks notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Krustpils ielā 53

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana (uzmērīšana): pēc iepriekšējās saskaņošanas ar Pasūtītāju līdz 19.03.2021.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 26.03.2021. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.03.2021. plkst. 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 19.07.2021-30.07.2021.

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Cenu aptauja: 6. stāva biroja telpas, sieviešu/vīriešu labierīcību un garderobju telpu projektēšana korpusā K-18 starpstāvu telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā (Cenu aptauja noslēgusies)

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Jautājumu uzdošanas termiņš: 09.10.2020. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.10.2020. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku

Uzvarētājs – “Baltex Group.”

Pielikumi:

Tehniskais uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes autotransporta manevrēšanas laukumu Krustpils ielā 71a un Krustpils iela 73 realizācija

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: līdz 02.09.2020., iepriekš saskaņojot laiku.
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 71a, Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 04.09.2020. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 8.09.2020. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš:pēc iespējas ātrāk

Iepirkums apturēts.

Pielikumi:

Būvdarbu apjomi arhitektūras daļai
Galveno darbu apjomi
Būvdarbu apjomi ELT daļai
Būvdarbu apjomi LKT daļai

Gaiteņa rekonstrukcija un telpas Nr.216, Nr.217, Nr.219, Nr.220a, Nr.220b, Nr.221, Nr.224 remonta darbi AS „Grindeks” korpusā K2, Krustpils ielā 53

Iepirkums apturēts

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: 27.04.2020. plkst. 9.00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 04.05.2020. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 08.05.2020. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 06.07.2020-16.08.2020.

Pielikumi

Tehniskais uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde autostāvvietu ierīkošanai pie K5 korpusa, Krustpils ielā 53

Uzvarētājs: SIA Ceļu Komforts

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 18.03.2020. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.03.2020. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ātrāk, balstoties uz iesniegto projekta izpildes grafiku

Pielikumi

Iepirkuma apraksts

Cenu aptauja: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks ārējo tīklu montāžas projekta izstrādi Krustpils ielā 53” (Cenu aptauja noslēgusies)

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53 (dienesta ieeja), Rīga, Latvija
Jautājumu uzdošanas termiņš: 14.02.2020. plkst. 10:00
Jautājumu uzdošanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.02.2020., plkst. 12.00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 1.03.2020. – 31.08.2020.

Uzvarētājs – SIA “Balts un Melns”.

Pielikumi

Iepirkuma apraksts

AS Grindeks konkurss par autobusu pakalpojumiem darbinieku pārvadāšanā pa maršrutiem

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Konstantīns Koroļovs , tel. +371 67083311
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.02.2020., plkst. 13:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: konstantins.korolevs@grindeks.lv
Paredzētais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no Līguma noslēgšanas

Pielikumi

Iepirkuma apraksts

AS Grindeks rūpniecisko notekūdeņu bufertvertnes, nostādinātāja un sūkņu stacijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība.

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Elīna Strade, tel.: 26084711, Reinis Kazulis, tel.: 26738773
Objekta apsekošana: 09.09.2019. plkst. 9:00
Apsekošanas adrese: Krustpils iela 53, Rīga
Jautājumu uzdošana līdz 19.09.2019.; e-pasts: elina.strade@grindeks.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2019. līdz plkst.12:00

Pielikumi:
Iepirkuma apraksts

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu