Grindeks Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Ilze Kristone pastāstīja, ka mācību ekskursijas mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu. „Grindeks pievērš lielu uzmanību darba aizsardzības sistēmai un pastāvīgi pilnveido savu darbību, lai uzņēmuma darba vide būtu droša un veselībai draudzīga. Esmu pārliecināta, ka Grindeks ir teicams piemērs darba aizsardzības jomā un mācību ekskursijas dalībnieki iegūto pieredzi varēs izmantot savos uzņēmumos.”