Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia

Memantine Grindeks

10 mg apvaklotās tabletes

KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU VAI FARMACEITU PAR ZĀĻU LIETOŠANU. PIRMS LIETOŠANAS IEPAZĪSTIETIES AR ZĀĻU INSTRUKCIJU VAI INFORMĀCIJU UZ IEPAKOJUMA.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Recepšu medikaments. Informācija veselības aprūpes speciālistiem.
Pilnu informāciju par medikamentu skatīt zāļu aprakstā.
Reklāma izstrādāta vai pārskatīta (06.04.2020.).
Reklāmas devējs: AS Grindeks

Kas ir Memantine Grindeks?

Memantine Grindeks satur aktīvo vielu memantīna hidrohlorīdu (tālāk tekstā – memantīns). Memantīns ir pretdemences zāles. Tas palīdz mazināt demences simptomus Alcheimera slimībā.

Memantine Grindeks darbojas:

Atmiņas zudums Alcheimera slimības gadījumā ir saistīts ar signālu pārvades traucējumiem galvas smadzenēs. Galvas smadzenes satur tā dēvētos N-metil-D-aspartāta (NMDA) receptorus, kas piedalās zināšanu apguvei un atmiņai svarīgu nervu signālu pārvadē. Memantīns pieder zāļu grupai, ko dēvē par NMDA receptoru antagonistiem. Tas iedarbojas uz šiem NMDA receptoriem, uzlabojot nervu signālu pārvadi un atmiņu.

Memantine Grindeks lieto, lai ārstētu pacientus ar vidēji smagu vai smagu Alcheimera slimību.

Blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Parasti novērotās nevēlamās blakusparādības ir vieglas vai vidēji stipri izteiktas.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)
• Paaugstināta jutība pret zālēm
• Miegainība
• Reibonis
• Līdzsvara traucējumi
• Augsts asinsspiediens
• Elpas trūkums
• Aizcietējums
• Paaugstināti aknu funkcionālie testi
• Galvassāpes

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)
• Sēnīšu infekcijas
• Apjukums
• Halucinācijas
• Gaitas taruacējumi
• Sirds mazspēja
• Asins recēšana vēnās (tromboze/trombembolija)
• Vemšana
• Nogurums

Ļoti reti (var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem)
• Krampji

Nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)
• Psihotiskas reakcijas
• Aizkuņģa dziedzera iekaisums
• Aknu iekaisums (hepatīts)

Alcheimera slimība ir saistīta ar depresiju, tieksmi uz pašnāvību un pašnāvības mēģinājumiem. Par šādiem gadījumiem ziņots pacientiem, kurus ārstēja ar memantīnu.

Uzmanies!

Nelietojiet Memantine Grindeks šādos gadījumos
• ja Jums ir alerģija pret memantīnu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Memantine Grindeks lietošanas konsultējieties ar ārstu
• ja Jums agrāk bijuši epileptiski krampji;
• ja Jums nesen bijusi sirdslēkme vai ja Jums ir sastrēguma sirds mazspēja, vai nekontrolēta hipertensija (augsts asinsspiediens).
Šajos gadījumos ārstēšana ar memantīnu ir rūpīgi jānovēro, un Memantine Grindeks klīnisko ieguvumu regulāri izvērtē ārsts.

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, ārstam rūpīgi jāseko nieru darbībai un, ja nepieciešams, atbilstoši jāpielāgo memantīna deva.

Mijiedarbības

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Jūs nedrīkstat lietot Memantine Grindeks kopā ar šādām zālēm:
• amantadīns (zāles, ko lieto Parkinsona slimības ārstēšanā);
• ketamīns (parasti lieto anestēzijā);
• dekstrometorfāns (parasti lieto, lai ārstētu klepu);
• citi NMDA antagonisti.

Memantine Grindeks var izmainīt iedarbību turpmāk uzskaitītajām zālēm un ārstam, iespējams, būs jākoriģē to devas:
• dantrolēns, baklofēns;
• cimetidīns, ranitidīns, prokaīnamīds, hinidīns, hinīns, nikotīns;
• hidrohlortiazīds (vai jebkādas kombinācijas ar hidrohlortiazīdu);
• antiholīnerģiskie līdzekļi (zāles, ko parasti lieto kustību traucējumu vai zarnu trakta spazmu ārstēšanai);
• pretkrampju līdzekļi (vielas, ko lieto, lai novērstu un atvieglotu krampju lēkmes);
• barbiturāti (vielas, ko parasti lieto kā miegazāles);
• dopamīnerģiskie agonisti ( tādas vielas kā L-dopa, bromokriptīns);
• antipsihotiskie līdzekļi (lieto, lai ārstētu psihiskus traucējumus);
• perorālie antikoagulanti (lieto, lai novērstu asins recēšanu).

Ja Jūs nokļūstat slimnīcā, informējiet ārstu par to, ka lietojat Memantine Grindeksю

Pārdozēšana

Parasti, lietojot vairāk Memantine Grindeks, nekādai kaitīgai ietekmei nevajadzētu rasties. Ja stipri pārdozējat Memantine Grindeks, sazinieties ar savu ārstu vai kādu citu medicīnas speciālistu, jo Jums var būt vajadzīga medicīniskā aprūpe.

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu