Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia

IVABRADINE Grindeks

5 mg vai 7,5 mg apvalkotās tabletes

KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU VAI FARMACEITU PAR ZĀĻU LIETOŠANU. PIRMS LIETOŠANAS IEPAZĪSTIETIES AR ZĀĻU INSTRUKCIJU VAI INFORMĀCIJU UZ IEPAKOJUMA.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Recepšu medikaments. Informācija veselības aprūpes speciālistiem. Pilnu informāciju par medikamentu skatīt zāļu aprakstā.
Reklāma izstrādāta vai pārskatīta (06.04.2020.).
Reklāmas devējs: AS Grindeks

Kas ir IVABRADINE Grindeks?

Ivabradine galvenokārt darbojas, samazinot sirdsdarbības ātrumu par dažiem sitieniem minūtē. Tas samazina sirds vajadzību pēc skābekļa, sevišķi situācijās, kas visticamāk varētu radīt stenokardijas lēkmi. Šādā veidā Ivabradine palīdz kontrolēt un samazināt stenokardijas lēkmju skaitu. Tā kā palielināts sirdsdarbības ātrums nevēlami ietekmē sirds funkciju un dzīves prognozi pacientiem ar hronisku sirds mazspēju, ivabradīna specifiskā sirdsdarbības ātrumu samazinošā darbība šiem pacientiem palīdz uzlabot sirds funkciju un dzīves prognozi.

Ivabradīns ir sirds zāles, ko lieto, lai ārstētu:

  • simptomātisku stabilu stenokardiju (kas izraisa sāpes krūtīs) pieaugušiem pacientiem, kuriem sirdsdarbības ātrums ir 70 sitieni minūtē vai vairāk. To lieto pieaugušiem pacientiem, kuri nepanes vai nevar lietot sirds zāles, ko sauc par bēta blokatoriem. To arī lieto kombinācijā ar bēta blokatoriem pieaugušiem pacientiem, kuru stāvoklis nav pilnībā kontrolēts ar bēta blokatoru.
  • hronisku sirds mazspēju pieaugušiem pacientiem, kuru sirdsdarbības ātrums ir 75 sitieni minūtē vai vairāk. To lieto kombinācijā ar standarta terapiju, ieskaitot bēta blokatoru terapiju, vai tad, ja bēta blokatoru lietošana ir kontrindicēta, vai pacients to nepanes.

 

 

Blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Tālāk minēto iespējamo blakusparādību biežums ir definēts, izmantojot šādu klasifikāciju:
ļoti bieži: var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem
bieži: var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem
retāk: var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem
reti: var skart līdz 1 no 1 000 cilvēkiem
ļoti reti: var skart līdz 1 no 10 000 cilvēkiem
nav zināmi: biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Šo zāļu biežākās blakusparādības ir atkarīgas no devas un saistītas ar to darbības mehānismu:

Ļoti bieži:
Ar gaismu saistīti redzes traucējumi (īslaicīgi gaismas uzplaiksnījumi, ko visbiežāk izraisa pēkšņas gaismas intensitātes pārmaiņas). Tos var raksturot arī kā oreolu, krāsainu žilbināšanu, attēla sadalīšanos vai vairāku attēlu redzēšanu. Tie parasti rodas pirmo divu terapijas mēnešu laikā, pēc tam tie var rasties atkārtoti un izzust ārstēšanas laikā vai pēc tās.

Bieži:
Sirdsdarbības pārmaiņas (simptoms ir sirdsdarbības palēnināšanās). Tās īpaši rodas pirmajos 2 – 3 mēnešos pēc ārstēšanas uzsākšanas.

Ziņots arī par citām blakusparādībām:

Bieži:
Neregulāra strauja sirdsdarbība, izmainīta sirdspukstu sajūta, nekontrolēts asinsspiediens, galvassāpes, reibonis un neskaidra redze (miglaina redze).

Retāk:
Sirdsklauves un papildu sirdspuksti, slikta dūša, aizcietējums, caureja, sāpes vēderā, griešanās sajūta (vertigo), apgrūtināta elpošana (elpas trūkums), muskuļu krampji, laboratorisko raksturlielumu pārmaiņas: augsts urīnskābes līmenis asinīs, pārmērīgs eozinofīlo leikocītu (balto asins šūnu paveids) skaits un palielināts kreatinīna (muskuļu sadalīšanās produkta) līmenis asinīs, ādas izsitumi, angioedēma (piemēram, sejas, mēles vai rīkles pietūkums, apgrūtināta elpošana vai rīšana), zems asinsspiediens, samaņas zudums, noguruma sajūta, vājuma sajūta, izmaiņas sirds EKG pierakstā, redzes dubultošanās, redzes pavājināšanās.

Reti:
Nātrene, nieze, ādas apsārtums, slikta pašsajūta.

Ļoti reti
Neregulāra sirdsdarbība.

Uzmanies!

Nelietojiet Ivabradine šādos gadījumos:
− ja Jums ir alerģija pret ivabradīnu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;
− ja pirms terapijas Jūsu sirds ritms miera stāvoklī ir pārāk lēns (zem 70 sitieniem minūtē);
− ja Jums ir kardiogēns šoks (sirds stāvoklis, ko ārstē stacionārā);
− ja Jums ir sirds ritma traucējumi;
− ja Jums ir sirds lēkme;
− ja Jums ir ļoti zems asinsspiediens;
− ja Jums ir nestabila stenokardija (smaga forma, kad sāpes krūtīs parādās ļoti bieži kā miera stāvoklī, tā pie slodzes);
− ja Jums nesen ir pasliktinājusies sirds mazspēja;
− ja Jūsu sirds ritmu nodrošina tikai elektrokardiostimulators;
− ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi;
− ja Jūs vienlaikus lietojat zāles sēnīšu infekciju ārstēšanai (tādas kā ketokonazols, itrakonazols), makrolīdu antibiotikas (tādas kā josamicīns, klaritromicīns, telihromicīns vai eritromicīns lietots iekšķīgi) vai zāles HIV infekciju ārstēšanai (tādas kā nelfinavīrs, ritonavīrs), vai nefazodonu (zāles depresijas ārstēšanai), vai diltiazemu vai verapamilu (lieto augsta asinsspiediena vai stenokardijas ārstēšanai);
− ja Jūs esat sieviete, kurai var būt bērni un neizmantojat drošu kontracepcijas metodi;
− ja Jūs esat grūtniece vai cenšaties panākt grūtniecības iestāšanos;
− ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Ivabradine lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu
− ja Jums ir sirds ritma traucējumi (piemēram, neregulāra sirdsdarbība, sirdsklauves, stiprākas sāpes krūtīs) vai ilgstoša priekškambaru mirgošana (neregulāras sirdsdarbības veids) vai izmaiņas elektrokardiogrammā (EKG), ko dēvē par „pagarinātu QT sindromu”,
− ja Jums ir tādi simptomi kā nogurums, reibonis vai elpas trūkums (tas var norādīt, ka Jūsu sirds darbojas pārāk lēni),
− ja Jums ir priekškambaru mirgošanas simptomi (neparasti ātrs pulss miera stāvoklī (virs 110 sitieniem minūtē) vai neregulārs pulss bez redzama iemesla, kā dēļ to ir grūti izmērīt),
− ja Jums nesen ir bijis insults (smadzeņu trieka),
− ja Jums ir viegli līdz mēreni pazemināts asinsspiediens,
− ja Jums ir nekontrolēts asinsspiediens, īpaši pēc asinsspiedienu samazinošās terapijas izmaiņām,
− ja Jums ir smaga sirds mazspēja vai sirds mazspēja ar izmaiņām EKG, ko dēvē par „Hisa kūlīša kājiņas blokādi”,
− ja Jums ir hroniska acs tīklenes slimība,
− ja Jums ir mēreni aknu darbības traucējumi,
− ja Jums ir smagas nieru problēmas.

Ja kāds augšminētais punkts attiecas uz Jums, nekavējoties konsultējieties ar ārstu pirms vai Ivabradine lietošanas laikā.

Bērni
Ivabradine nav paredzēts lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Mijiedarbības

Citas zāles un Ivabradine

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
Pārliecinieties, vai esat pastāstījis savam ārstam, ja Jūs lietojat jebkuru no turpmāk minētajām zālēm, jo var būt nepieciešama Ivabradine devas pielāgošana vai kontrole:
– flukonazols (pretsēnīšu līdzeklis)
– rifampicīns (antibiotisks līdzeklis)
– barbiturāti (miega traucējumu vai epilepsijas ārstēšanai)
– fenitoīns (epilepsijas ārstēšanai)
– Hypericum perforatum jeb divšķautņu asinszāle (augu preparāti depresijas ārstēšanai)
– QT intervālu pagarinošas zāles sirds ritma traucējumu vai citu stāvokļu ārstēšanai:
– hinidīns, dizopiramīds, ibutilīds, sotalols, amiodarons (sirds ritma traucējumu ārstēšanai)
– bepridils (stenokardijas ārstēšanai)
– specifiski medikamenti trauksmes, šizofrēnijas vai citu psihožu ārstēšanai (tādi kā pimozīds, ziprasidons, sertindols)
– pretmalārijas līdzekļi (tādi kā meflokvīns vai halofantrīns)
– eritromicīns intravenozi (antibiotika)
– pentamidīns (pretparazītu līdzeklis)
– cisaprīds (pret gastro-ezofagālo refluksu)
– Dažu veidu diurētiskie līdzekļi, kas var izraisīt kālija līmeņa pazemināšanos asinīs, piemēram, furosemīds, hidrohlortiazīds, indapamīds (lieto tūskas, paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai).

Ivabradine kopā ar uzturu un dzērienu
Izvairieties no greipfrūtu sulas lietošanas uzturā Ivabradine lietošanas laikā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietojiet Ivabradine, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību (skatīt „Nelietojiet Ivabradine šādos gadījumos”).
Ja Jūs esat grūtniece un esat lietojusi Ivabradine, konsultējieties ar savu ārstu.
Nelietojiet Ivabradine, ja Jums ir iespējama grūtniecība, izņemot gadījumā, ja izmantojat drošu kontracepcijas metodi (skatīt „Nelietojiet Ivabradine šādos gadījumos”).
Nelietojiet Ivabradine, ja Jūs barojat bērnu ar krūti (skatīt „Nelietojiet Ivabradine šādos gadījumos”). Ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat bērna barošanu ar krūti, konsultējieties ar ārstu, jo Ivabradine lietošanas gadījumā barošana ar krūti jāpārtrauc.
Ja Jums iestājusies grūtniecība vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ivabradine var izsaukt pārejošus ar apgaismojumu saistītus redzes traucējumus (īslaicīgs gaismas uzplaiksnījums redzes laukā, skatīt „Iespējamās blakusparādības”). Ja tas atgadās ar Jums, tad uzmanieties, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismus, īpaši brīžos, kad iespējamas pēkšņas gaismas intensitātes izmaiņas, sevišķi vadot transportlīdzekli naktī.

Ivabradine satur laktozi

Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Pārdozēšana

Ja esat lietojis Ivabradine vairāk nekā noteikts
Liela Ivabradine deva var Jums izraisīt elpas trūkumu vai nogurumu pārmērīgas sirds ritma
samazināšanās dēļ. Ja tā noticis, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Galerija

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu