Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics rīku. Ar šo rīku tīmekļa vietas īpašnieks veic anonīmu statistisko datu analīzi, izmantojot šādus kritērijus:

  • veids, kādā tīmekļa vietnes apmeklētāji nonāk šajā tīmekļa vietnē;
  • veids, kādā tīmekļa vietnes apmeklētāji pārvietojas starp tīmekļa vietnes sadaļām;
  • tīmekļa vietnes apmeklētāju iedalījums – valsts, vecuma grupa un dzimums.

Google Analytics pakalpojumu nodrošina Google, Inc. Plašāku informāciju par Google Analytics datu apstrādi un izmantošanu var iegūt Google pakalpojumu izmantošanas noteikumos.

Ja nevēlaties anonīmo Google Analytics statistikas izmantošanu, lietojiet Google.Inc izstrādātu spraudni.