Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

Remontatslēdznieks/-ce

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto no 1200 līdz 1450 EUR un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa.
• Līdzfinansētas pusdienas.
• Veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika.
• Droša un mainīga darba vide.
• Attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās.
• Plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi).
• Komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Vidējo speciālo izglītību.
• Prasmi strādāt ar santehnikas instrumentiem un iekārtām.
• Labas latviešu un krievu valodu zināšanas.
• Labas komunikācijas prasmes.
• Spēju strādāt komandā, vēlmi mācīties un pilnveidot savas profesionālās iemaņas.
• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Veikt siltumapgādes un ūdens apgādes iekārtu apkalpošanu un remontu.
• Veikt cauruļvadu montāžu un to sagatavošanu metināšanai.
• Veikt santehnikas ierīču montāžu un apkalpošanu.
• Tehnisko problēmu risināšana kopā ar kolēģiem.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Gatavo zāļu formu vecākais/-ā reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālists/-e

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto 1800 EUR un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa.
• Līdzfinansētas pusdienas.
• Veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika.
• Droša un mainīga darba vide.
• Attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās.
• Plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi).
• Komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Augstāko izglītību ķīmijā.
• Iepriekšēja darba pieredze ar zāļu reģistrāciju saistītiem jautājumiem tiks uzskatīta par priekšrocību.
• Teicamas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski).
• Tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī.
• Orientāciju uz rezultātu, augstu atbildības sajūtu un precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• GZF reģistrācijas dokumentācijas izstrāde un aktualizācija atbilstoši zāļu reģistrējošu institūciju likumdošanas prasībām.
• GZF reģistrācijas dokumentācijas apkopošana un komplektēšana uz produktu reģistrācijām, pārreģistrācijām, izmaiņām un aizrādījumiem.
• Sadarboties ar citām struktūrvienībām reģistrācijas dokumentācijas nodrošināšanas jautājumos.
• Veikt citus darbus saskaņā ar aktuāliem darba plāniem un vadītāju norādījumiem.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators/-e Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto no 1000 līdz 1200 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Obligātu vidējo profesionālo izglītību ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā (vari būt pēdējo kursu students).
• Vēlama darba pieredze ražošanas uzņēmumā.
• Tehniskās zināšanas ķīmisko procesu aparātos.
• Kvalitātes sistēmas, GxP.
• Labas latviešu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski), vēlamas krievu un angļu valodu zināšanas.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Darba vietas sagatavošana darbam.
• Ražošanas procesa organizēšana.
• Ražošanas procesa izpilde.
• Komunikācijas un atgriezeniskās saites nodrošināšana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiķis/-e Aktīvo farmaceitisko vielu un Gatavo zāļu formu analītiskajā grupā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto līdz 1400 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Augstāko izglītību ķīmijā vai farmācijā (vari būt pēdējo kursu students).
• Prasmi orientēties lielā informācijas apjomā (piem., spēja salīdzināt dažādu valstu farmakopejās esošās prasības).
• Iepriekšēja darba pieredze analītiskajā ķīmijā un darbā ar AEŠH tiks uzskatīta par priekšrocību..
• Teicamas latviešu un angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski), krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
• Tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel, Powerpoint) laba lietotāja līmenī.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Mērķtiecību, augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Dažādu ķīmisko un fizikāli ķīmisko analīžu veikšana jauno produktu izstrādes laikā ar attiecīgu aparatūru (AEŠH ar dažādu tipu detektoriem, IR un UV spektrometri, titratori u.c.) un attiecīgo analīžu dokumentēšana.
• Analīžu metožu izstrāde, aprobācija, validācija un attiecīgu atskaišu noformēšana izejvielām, starpproduktiem un galaproduktiem.
• Reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un aktualizācija.
• Starptautisko vadlīniju un dažādu valstu farmakopeju prasību ievērošana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Siltumenerģētikas inženieris/-e tehnisko infrastruktūru nodrošinājuma nodaļā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto no 2000 līdz 2300 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību inženierzinātnē
• prasmes darbā ar datoru (MS Office);
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• spēju strādāt komandā, vēlmi mācīties un pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
• augstu atbildības sajūtu, precizitāti.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• nodrošināt katlumājas darbību, organizēt tehniskās apkopes;
• organizēt ēku siltumapgādes sistēmu un saistīto inženierkomunikāciju izbūvi, remontus un tehniskās apkopes;
• organizēt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi, remontus un tehniskās apkopes;
• tehnisko problēmu risināšana kopā ar kolēģiem.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Iekārtu ekspluatācijas inženieris/-e

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto līdz no 1600 līdz 2000 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību automātikā, mehānikā, elektronikā, ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā vai farmācijā.
• Vēlama pieredze darbā ar ražošanas iekārtām.
• Teicamas latviešu un angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski).
• Vēlamas zināšanas par farmaceitiskās ražošanas likumdošanu (labu ražošanas praksi un citām likumdošanas prasībām).
• Vēlamas vispārējas zināšanas par farmaceitiskās un ķīmiskās ražošanas procesiem.
• Tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī.
• Aktīvo farmaceitisko vielu un Gatavo zāļu formu tehnoloģisko procesu, iekārtu pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Gatavo zāļu ražošanas iekārtu un palīgsistēmu apkopju, remontu un procesu pārvaldība.
• Iekārtu apkopju un remontu procesu plānošana.
• Personāla ikdienas darba organizēšana.
• Projektu vadība.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

PIESAKIES DARBAM Grindeks Kvalitātes un izstrādes, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu