Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

SAP projektu vadītājs/-a

Darba pienākumi:

• nodrošināt SAP S/4HANA ieviešanu AS Grindeks un tās meitas uzņēmumos, pamatojoties uz biznesa un tehniskajām vajadzībām;
• analizēt uzņēmuma biznesa procesus un piemērot atbilstošākos IT risinājumus;
• izpētīt esošās ERP sistēmas MS Dynamics NAV2009 datu struktūru;
• izstrādāt migrācijas plānu un realizēt to;
• integrēt SAP sistēmu ar citām uzņēmuma informācijas sistēmām;
• sistēmas ieviešanā sadarboties ar ārzemju partneriem.

Prasības kandidātiem:

• pieredze SAP projektu vadībā ne mazāk kā 3 gadi, zināšanas projektu vadības metodoloģijā;
• augstākā izglītība uzņēmējdarbības pārvaldē, informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnēs;
• vēlama praktiskā darba pieredze SAP sistēmas uzturēšanā;
• darba pieredze jaunu informācijas sistēmu ieviešanā un datu migrēšanas projektos;
• labas zināšanas par datu bāzu vadības sistēmu tehnoloģijām;
• labas latviešu, krievu un angļu valodu zināšanas;
• atbildība, patstāvība, precizitāte, komunikabilitāte, organizatora spējas.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bruto atalgojumu no 2400.00 līdz 3000.00 EUR;
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 12. jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Reaktora operators/-e

Darba pienākumi:

• savlaicīgi informēt iecirkņa vadītāju par uzdevuma izpildei nepieciešamo izejvielu un materiālu pasūtīšanu;
• sagatavot ražošanas iekārtas darbam;
• patstāvīgi veikt ražošanas procesu, atbilstoši ražošanas standartpriekšrakstu prasībām;
• kontrolēt un uzraudzīt ražošanas procesa norisi.

Prasības kandidātiem:

• vidējā speciālā izglītība ķīmijas tehnoloģijā, var būt pēdējo kursu students;
• precizitāte, spēja mācīties, atbildības sajūta;
• latviešu un krievu valodu prasmes.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bruto atalgojums no 700.00 līdz 950.00 EUR;
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 19. jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Intelektuālā īpašuma speciālists/-e farmācijas jomā

Darba pienākumi:

• izgudrojumu ekspertīze pēc būtības;
• patentpētījumu veikšana;
• patentu pieteikumu formālā sagatavošana, reģistrēto patentu pārraudzība;
• sarakste ar patentu pilnvarotajiem un patentu valdēm un citām personām vai iestādēm par intelektuālā īpašuma jautājumiem;
• dokumentācijas un datu bāzes par patentiem kārtošana un sistematizēšana;
• esošo un jauno domēnu uzraudzīšana.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība farmācijā, ķīmijā vai bioloģijā;
• iepriekšējā pieredze patentu jomā un zinātniskā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• teicamas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
• prasme strādāt ar datoru (interneta datu bāzes, MS Office), elektroniskām sistēmām;
• analītiskā domāšana, spēja apgūt jaunas zināšanas;
• prasme strādāt komandā un individuāli, uzņemties atbildību par padarīto.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• bruto atalgojums no 1200 līdz 1700 EUR,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot un uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 31. jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Vecākais/-ā zāļu reģistrācijas speciālists/-e (uz prombūtnes laiku)

Darba pienākumi:

• zāļu reģistrācijas dokumentācijas izstrāde un atbilžu sagatavošana uz zāļu reģistrējošo institūciju aizrādījumiem, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām;
• veikt sagatavotās reģistrācijas dokumentācijas apkopošanu un pārbaudi atbilstoši attiecīgo valstu likumdošanas prasībām, sagatavot dokumentācijas administratīvo daļu un pavadvēstules;
• plānot pārraudzībā nodoto produktu reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un/vai aktualizāciju;
• reģistrācijām, pārreģistrācijām, izmaiņu iesniegšanai nepieciešamo produktu paraugu pasūtīšana;
• reģistrācijas protokola izstrāde un saskaņošana.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā;
• pieredze ar zāļu reģistrāciju saistītā amatā vismaz 1 gadu;
• teicamas latviešu, krievu un angļu valodas prasmes;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• precizitāte, godīgums, analītiskā domāšana.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• bruto atalgojums no 1200.00 līdz 1380.00 EUR,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 26. jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Iekārtu operators/-e - iestatītājs/-a Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļā

Darba pienākumi:

• zināt apkalpojamo iekārtu darbības un vadības principus,
• veikt ražošanas iekārtu un palīgiekārtu sagatavošanu darbam un regulēšanu konkrētam ražošanas procesam, ja nepieciešams, pieregulēt tās darba laikā;
• piedalīties jaunu iekārtu uzstādīšanā un darbības pārbaudēs,
• nodrošināt iekārtu pareizu ekspluatāciju atbilstoši reglamentētai dokumentācijai,
• veikt telpu, darba vietu un iekārtu tīrīšanu atbilstoši higiēnas standartpriekšrakstiem,
• veikt uzdoto tehnoloģisko procesu saskaņā ar sērijas pieraksta protokola prasībām un procesa reglamentējošo dokumentāciju,
• savlaicīgi un bez labojumiem aizpildīt sērijas pieraksta protokolus,
• precīzi izpildīt iecirkņa vadītāja rakstisko maiņas uzdevumu, paskaidrot neizpildes iemeslus,
• lietot atbilstošo darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, ievērot to lietošanas prasības.

Prasības kandidātiem:

• vidējā tehniskā izglītība,
• labas latviešu valodas zināšanas,
• atbildība, precizitāte, centība, tehniskā domāšana.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• bruto atalgojumu no 900.00 līdz 1100.00 EUR,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 31. jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Ķīmiķis/-e Aktīvo farmaceitisko vielu/Gatavo zāļu formu analītiskā grupā

Darba pienākumi:

• analīžu metožu izstrāde, validācija un validācijas atskaišu noformēšana izejvielām, starpproduktiem un galaproduktiem;
• AEŠH, šķīšanas, instrumentālo un spektrālo analīžu veikšana jauno produktu izstrādes laikā;
• reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un aktualizācija;
• starptautisko vadlīniju un dažādu valstu farmakopeju prasību ievērošana;
• fiksējošās dokumentācijas noformēšana atbilstoši uzņēmuma reglamentējošo dokumentu prasībām.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā;
• prasme orientēties dažādu valstu farmakopeju prasībās;
• darba pieredze analītiskajā ķīmijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• darba pieredze ar AEŠH tiks uzskatīta par priekšrocību;
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• datorzināšanas (Word, Excel).

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bruto atalgojums līdz 1100 EUR;
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 30. jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Mehānikas inženieris/-e Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļā

Darba pienākumi:

• organizēt padotā personāla ikdienas iekārtu remontu un tehnisko apkopi, saskaņā ar tehniskās apkopes grafikiem;
• veikt iekārtu tehniskās apkopes un remontu dokumentācijas aizpildi;
• organizēt iekārtu, sistēmu un komunikāciju pareizas ekspluatācijas kontroli un nepieciešamo apkopju veikšanu;
• sagatavot nepieciešamos remontdarbu plānus;
• sagatavot nepieciešam iekārtu rezerves daļu un palīgmateriālu ikmēneša pasūtījumu plānus;
• sadarbībā ar dokumentācijas izstrādes grupu nodrošināt dokumentācijas pārstrādi un aktualizēšanu;
• nodrošināt iecirkņa darbinieku savlaicīgu instruktāžu, apmācību un zināšanu pārbaudi.

Prasības kandidātiem:

• augstākā tehniskā izglītība;
• darba pieredze attiecīgajā specialitātē ne mazāk kā 3 gadi;
• precizitāte, organizētība, atbildības sajūta;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bruto atalgojums no 1400 līdz 1700 EUR;
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot un uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 31. jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

PIESAKIES DARBAM Grindeks Pētniecības un attīstības, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu