Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

PROJEKTU VADĪTĀJS/-A Produktu ārējo izstrāžu nodaļā

GRINDEKS piedāvājums Tev:
• Pamatalga bruto no 1800 līdz 2100 eur un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa.
• Līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un apmaksāts transports no/uz darbu.
• Veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika.
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:
• Augstāko izglītību, vēlams ķīmijā vai farmācijā.
• Pieredzi projektu ieviešanā un/vai vadībā.
• Vēlamu vismaz 3 gadu darba pieredzi farmācijas jomā.
• Teicamas latviešu, krievu, angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski).
• Tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)
• Vadīt ārpakalpojumā veikto jauno produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā.
• Veikt katra projekta detalizēto plānu un budžetu sastādīšanu, kontroli, izmaiņu ieviešanu un aktualizāciju.
• Vadīt ārpakalpojuma sniedzēja izvēli, projekta budžeta un plāna sastādīšanu un līguma parakstīšanu ar izvēlēto ārpakalpojuma sniedzēju.
• Organizēt un kontrolēt līgumdarbu izpildi.
• Nodrošināt tehnoloģijas un analīzes metožu pārnesi uz AS “Grindeks” koncerna uzņēmumu vai izvēlēta kontraktražotāja ražotnēm un laboratorijām projekta ietvaros.
• Uzturēt un attīstīt kontaktus ar esošajiem sadarbības partneriem un meklēt potenciālus sadarbības partnerus jauno produktu izstrādes jomā.
• Tiešā vadītāja uzdevumā veikt citus ar darbu saistītus pienākumus.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31.jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

BIZNESA PROCESU SPECIĀLISTS Efektivitātes un kvalitātes vadības nodaļā

GRINDEKS piedāvājums Tev:
• pamatalga līdz 2000 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:
• augstāko izglītību;
• vismaz 1 gada aktīvu darba pieredzi darbā ar kādu no projektu vadības filozofijām un instrumentiem;
• praktiskā pieredze ar Agile (SCRUM, Kanban vai Waterfall delivery model u.c.) tiks uzskatīta par priekšrocību;
• obligātas pamata zināšanas IT un/vai LEAN;
• ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• spējas strādāt dinamiskā vidē paralēli ar vairākiem projektiem un dažādām ieinteresētajām pusēm;
• apveltītu ar pētnieka un novatora garu, kurš problēmās saredz iespējas;
• radošumu, spēju pielāgoties situācijām un prasmi strādāt komandā.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)
• pētīt un analizēt esošo IT risinājumu portfeli uzņēmumā un meklēt/piedāvāt labākos risinājumus nākotnei, ņemot vērā lietotāju vajadzības, uzņēmuma plānus un vīziju, kopējās piedāvātā produkta/pakalpojuma dzīvescikla izmaksas un citus faktorus;
• izstrādāt biznesa procesu prasības IT departamentam;
• iniciēt pašam vai saņemt uzdevumus no vadības par attīstības projektiem, uzņemties pilnu projekta vadības ciklu, komunicēt ar iesaistītajām pusēm un panākt sekmīgu attīstības projektu ieviešanu un nodošanu;
• analizēt, modelēt un izstrādāt biznesa procesu shēmas un aprakstus;
• analizēt, izvērtēt un sniegt ierosinājumus uzlabojumiem saistībā ar darbinieku funkcijām;
• pētīt darbības un veiktspēju datus, lai noteiktu tendences un uzlabošanas iespējas.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31.jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Personāla piesaistes un novērtēšanas speciālists (darbā ar starptautiskajiem projektiem)

GRINDEKS piedāvājums Tev:
• Pamatalga no 1900 eur līdz 2100 eur un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa.
• Līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un apmaksāts transports no/uz darbu.
• Veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika.
• Droša un mainīga darba vide.
• Attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās.
• Plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas
• u.c. labumi).
• Komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:
• Augstāko izglītību personāla vadībā.
• Vismaz 5 gadu darba pieredzi atlases projektu vadībā un novērtēšanā, vēlama pieredze starptautiskā uzņēmumā.
• Prasmes darbā ar MS Office programmatūru ļoti laba lietotāja līmenī (MS Excel; MS Word).
• Prasmes darbā ar informācijas iegūšanas apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijām ļoti laba lietotāja līmenī.
• Zināšanas darbā ar uzņēmuma biznesa vadības sistēmu, personāla vadības modulī teicamā līmenī.
• Teicamas latviešu un angļu valodu zināšanas (verbāli, rakstiski).
• Zināšanas un pieredzi personāla vadībā un projektu vadībā.
• Zināšanas par novērtēšanas sistēmu un kvalifikācijas līmeņiem, par organizācijas amatiem noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
• Labas analītiskās prasmes, ļoti labas saskarsmes un lietišķās komunikācijas prasmes.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Iniciatīvu, elastību, mērķtiecību un pozitīvu attieksmi.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)
• Pilna cikla starptautiskā personāla meklēšana un atlase.
• Starptautisko personāla piesaistes projektu vadība.
• Iesaistīšanās personāla pārvaldes jautājumos valstīs.
• Personāla novērtēšanas sistēmas izstrāde un atjaunošana.
• Personāla novērtēšanas procedūras organizēšana, plānošana un veikšana.
• Karjeras attīstības plānu un pēctecības koordinēšana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31.jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS darbam ar recepšu un bezrecepšu medikamentiem

GRINDEKS piedāvājums Tev:
• pamatalga no 1200 EUR līdz 1400 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:
• vēlamu augstāko vai vidējo medicīnisko, vai farmaceitisko izglītību;
• teicamas komunikācijas un aktīvas pārdošanas prasmes;
• atbildību un spēju efektīvi organizēt savu darbu;
• analītisko domāšanu (esošas situācijas izmantošana savu mērķu sasniegšanai);
• spēja sadarboties komandā;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru,
• teicamas latviešu valodas prasmes (mutiski, rakstiski), labas svešvalodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību,
• derīga B kategorijas autovadītāja apliecība un braukšanas iemaņas.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)
• veicināt Grindeks produktu tirdzniecību pārstāvētajā reģionā;
• apmeklēt klientus, organizēt seminārus, rīkot diskusijas gan klātienē gan attālināti;
• izmantot un regulāri aktualizēt informatīvo datu bāzi (plāni, atskaites, datu reģistri u.c.);
• zināt un pilnveidot produktu informāciju, pārdošanas un pārstāvju darba tehnoloģijas.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31.jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

Profesiju kods: 2511 01

Vecākais tehniskās dokumentācijas izstrādes speciālists Tehniskajā dienestā (uz darbinieka prombūtnes laiku)

GRINDEKS piedāvājums Tev:
• pamatalga no 1000 līdz 1350 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:
• vidējo tehnisko vai nepabeigtu augstāko izglītību;
• vēlamu pieredzi ražošanā vai ražošanas dokumentācijas izstrādē;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• iekārtu uzbūves pamat principu un Labas ražošanas prakses principu pārzināšanu;
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)
• tehniskās dokumentācijas izstrāde;
• Tehniskās dokumentācijas aprites, atbilstības un sistēmas uzturēšana;
• Koordinēt dokumentu izstrādes darbus.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31.jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

Ārsta palīgs/-dze (uz darbinieka prombūtnes laiku)

GRINDEKS piedāvājums Tev:
• pamatalga līdz 1300 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:
• 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā ārsta palīgs;
• ne mazāk kā 2 gadu pieredzi ārsta palīga praksē;
• vēlamas zināšanas par arodslimībām;
• vēlamu iegūtu apliecību par tiesībām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;
• atbildības sajūtu, noturību stresa situācijās;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• labas komunikācijas prasmes;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office pārzināšana).

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)
• veselības uzraudzība un pirmā palīdzība;
• diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšana un organizēšana;
• administratīvais darbs un darba organizācija;
• darbinieku izglītošana un kopējās informētības veicināšanas par veselību.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31.jūlijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.
Profesiju kods: 2511 01

Krāvējs/-a - komplektētājs/-a (Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļā)

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga līdz 1000.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• akurātību, precizitāti;
• pieredzi noliktavas darbā;
• spēju ātri apgūt jauno, iekļauties darba kolektīvā;
• noturīgumu pret stresu;
• labas latviešu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• augstu atbildības sajūtu, precizitāti;
• labas komunikācijas prasmes, spēju darboties gan individuāli, gan komandā;
• vēlama pieredze darbā ar elektroiekrāvēju un elektroiekrāvēja operatora apliecība.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• saņemto kravu izvietošana noliktavā;
• veikt kravu komplektēšanu nodaļas ražošanas iecirkņiem saskaņā ar noliktavas pārziņa vai mantziņa darba uzdevumu;
• veikt kravu (izejvielu, starpproduktu un gatavās produkcijas) pārvietošanu noliktavā un ražošanas iecirkņos;
• veikt iekraušanas – izkraušanas darbus, kravu pārvietošanu ar iekraušanas – izkraušanas ierīcēm vai ar rokām, ievērojot drošības tehniku.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Gatavo zāļu formu (GZF) reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālists/-e (uz darbinieka prombūtnes laiku)

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1300 līdz 1600 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību ķīmijā vai farmācijā;
• vēlamu vismaz 2 gadu darba pieredzi ar zāļu reģistrāciju saistītiem jautājumiem;
• labas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski);
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• mērķtiecību, augstu atbildības sajūtu un precizitāti;
• labas komunikācijas prasmes, spēja darboties gan individuāli, gan komandā.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• GZF reģistrācijas dokumentācijas izstrāde un komplektēšana atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām zāļu reģistrācijām, pārreģistrācijām, izmaiņām un atbilžu sagatavošana uz zāļu reģistrējošo institūciju aizrādījumiem;
• sadarboties ar citām struktūrvienībām reģistrācijas dokumentācijas nodrošināšanas jautājumos;
• veikt citus saskaņā ar aktuāliem darba plāniem un vadītāju norādījumiem.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31 jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiķis/-e analītiķis/-e Metožu izstrādes grupā (uz darbinieka prombūtnes laiku)

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1000.00 līdz 1200.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību ķīmijā vai farmācijā (vari būt pēdējo kursu students),
• darba pieredzi nozarē ne mazāk par 1 gadu,
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski),
• vēlama darba pieredze ar analītiskajām iekārtām,
• prasmi strādāt ar MS Office programmām (Word, Excel).

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• zāļu produktu izejvielu, palīgvielu, materiālu, starpproduktu un galaproduktu analītisko metožu izstrāde, validācijas veikšana un dokumentācijas sagatavošana, atbilžu sagatavošana uz zāļu reģistrējošo institūciju aizrādījumiem, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām;
• dokumentēt un izvērtēt analīžu rezultātus saskaņā ar Labu ražošanas praksi un uzņēmuma prasībām;
• sava darba laika plānošana atbilstoši uzņēmuma nospraustajiem mērķiem un apstiprinātajiem plāniem.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) vecākais/-ā reģistrācijas speciālists/-e

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1040.00 līdz 1300.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību ķīmijā vai farmācijā;
• vēlamu vismaz 2 gadu darba pieredzi ar reģistrāciju saistītos jautājumos;
• labas latviešu, krievu, angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski);
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• AFV reģistrācijas dokumentācijas izstrāde un atbilžu sagatavošana uz zāļu reģistrējošo institūciju aizrādījumiem, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām;
• veikt aktīvo vielu reģistrāciju (Eiropas valstīs, NVS valstīs, Amerikas Savienotās valstīs u.c.);
• izpildīt citus pienākumus saskaņā ar darba plāniem un vadītāju norādījumiem.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Datorizēto sistēmu validācijas speciālists/-e

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga līdz 1350 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnēs;
• ne mazāk kā 1 gada darba pieredzi datorizēto sistēmu testēšanas jomā;
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• zināšanas par Labas Ražošanas Prakses un Labas Automatizētās Ražošanas Prakses prasībām tiks uzskatītas par priekšrocību;
• zināšanas par datorizēto sistēmu testēšanu;
• operētājsistēmu MS Windows un lietojumprogrammu MS Office pārzināšanu;
• vēlama Visual Basic Macros darbības principu pārzināšana;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• plānot un organizēt datorizēto sistēmu validācijas procesu uzņēmumā;
• izstrādāt datorizēto sistēmu validācijas dokumentāciju atbilstoši Labas Ražošanas Prakses (LRP) un Labas Automatizētas Ražošanas Prakses prasībām (GAMP);
• veikt datorizēto sistēmu funkcionalitātes pārbaudes;
• veikt periodisku datorizēto sistēmu re-validāciju;
• sekot līdzi aktualitātēm un apkopot informāciju par prasībām datorizēto sistēmu validācijas jomā;
• piedalīties valsts un klientu, iekšējos auditos par datorizēto sistēmu validācijas jautājumiem.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators/-e Tablešu un kapsulu ražošanas iecirknī

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga līdz 1000.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• vidējo izglītību;
• labas latviešu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• augstu atbildības sajūtu, precizitāti un tehnisko domāšanu;
• labas komunikācijas prasmes, spēju darboties gan individuāli, gan komandā.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• zināt apkalpojamo ražošanas iekārtu darbības un vadības principus;
• veikt iekārtu sagatavošanu konkrētam ražošanas procesam;
• nodrošināt iekārtu pareizu ekspluatāciju atbilstoši reglamentētai dokumentācijai;
• veikt telpu, darba vietu un iekārtu tīrīšanu atbilstoši higiēnas standartpriekšrakstiem;
• veikt uzdoto tehnoloģisko procesu saskaņā ar sērijas pieraksta protokola prasībām un procesa reglamentējošo dokumentāciju;
• savlaicīgi, bez svītrojumiem un labojumiem, aizpildīt sērijas pieraksta protokolus;
• ziņot iecirkņa vadītājam par novirzēm no reglamentētā tehnoloģiskā procesa un fiksēt to sērijas pieraksta protokolā;
• lietot atbilstošo darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, ievērot to lietošanas prasības.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Iekārtu operators/-e Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļas Tablešu un kapsulu pakošanas iecirknī

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga līdz 1000.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• vidējo izglītību;
• labas latviešu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• augstu atbildības sajūtu, precizitāti un tehnisko domāšanu;
• labas komunikācijas prasmes, spēju darboties gan individuāli, gan komandā.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• zināt apkalpojamo iekārtu darbības un vadības principus;
• veikt iekārtu sagatavošanu konkrētam ražošanas procesam;
• nodrošināt iekārtu pareizu ekspluatāciju atbilstoši reglamentētai dokumentācijai;
• veikt telpu, darba vietu un iekārtu tīrīšanu atbilstoši higiēnas standartpriekšrakstiem;
• veikt uzdoto tehnoloģisko procesu saskaņā ar sērijas pieraksta protokola prasībām un procesa reglamentējošo dokumentāciju;
• savlaicīgi un bez labojumiem aizpildīt sērijas pieraksta protokolus;
• precīzi izpildīt iecirkņa vadītāja rakstisko maiņas uzdevumu, paskaidrot neizpildes iemeslus;
• lietot atbilstošo darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, ievērot to lietošanas prasības.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiķis/-e Aktīvo farmaceitisko vielu un Gatavo zāļu formu izstrādes grupā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga līdz 1300 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību ķīmijā (vari būt arī pēdējo kursu students);
• prasmes organisko savienojumu identificēšanai pēc MS, KMR, IS u.c. datiem;
• iepriekšēju darba pieredzi sintētiskajā organiskajā ķīmijā;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski), krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• dažādu starpproduktu un aktīvo farmaceitisko vielu sintēzes metožu izstrāde, optimizācija un mērogošana laboratorijā;
• dažādu organisko vielu attīrīšanas metožu izstrāde;
• literatūras un patentu analīze par organiskās sintēzes metodēm un tehnoloģijām;
• periodisku atskaišu sagatavošana par paveikto darbu;
• fiksējošās dokumentācijas noformēšana atbilstoši uzņēmuma reglamentējošo dokumentu prasībām.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiķis/-e Aktīvo farmaceitisko vielu un Gatavo zāļu formu analītiskajā grupā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1000 līdz 1250 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītība ķīmijā vai farmācijā (vari būt arī pēdējo kursu students);
• prasmi orientēties lielā informācijas apjomā (piemēram, spēja salīdzināt dažādu valstu famakopejās esošās prasības);
• iepriekšēja darba pieredze analītiskajā ķīmijā un darbā ar AEŠH tiks uzskatīta par priekšrocību;
• teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• mērķtiecību, augstu atbildības sajūtu un precizitāti;
• labas komunikācijas prasmes, spēja darboties gan individuāli, gan komandā.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• dažādu ķīmisko un fizikāli ķīmisko analīžu veikšana jauno produktu izstrādes laikā ar attiecīgu aparatūru (AEŠH ar dažādu tipu detektoriem, IR un UV spektrometri, titratori u.c.);
• analīžu metožu izstrāde, aprobācija, validācija un attiecīgu atskaišu noformēšana izejvielām, starpproduktiem un galaproduktiem;
• reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un aktualizācija;
• starptautisko vadlīniju un dažādu valstu farmakopeju prasību ievērošana;
• fiksējošās dokumentācijas noformēšana atbilstoši uzņēmuma reglamentējošo dokumentu prasībām.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators/-e Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1000 līdz 1200 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• obligātu vidējo profesionālo izglītību ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā (vari būt pēdējo kursu students);
• vēlama darba pieredze ražošanas uzņēmumā;
• tehniskās zināšanas ķīmisko procesu aparātos
• kvalitātes sistēmas, GxP;
• labas latviešu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski), vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• darba vietas sagatavošana darbam;
• ražošanas procesa organizēšana;
• ražošanas procesa izpilde;
• komunikācijas un atgriezeniskās saites nodrošināšana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Farmācijas tehnologs/-ģe Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1600.00 līdz 1800.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību farmācijas, bioloģijas vai ķīmijas specialitātē;
• darba pieredzi ražošanā vai laboratorijā;
• labas latviešu, krievu un angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski);
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• augstu atbildības sajūtu, precizitāti un tehnisko domāšanu;
• labas komunikācijas prasmes, spēju darboties gan individuāli, gan komandā.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• kontrolēt ražošanas procesu;
• līdzdarboties ražošanas reglamentējošās un fiksējošās dokumentācijas izstrādē;
• uzlabot tehnoloģiskos procesus ražošanas efektivitātes celšanas nolūkos;
• līdzdarboties ražošanas attīstības projektos (iekārtas, jauni produkti);
• līdzdarboties personāla apmācību un novērtēšanas procesos;
• līdzdarboties validācijas procesos un validācijas dokumentācijas izstrādē.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Krāvējs (Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļā)

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga līdz 1000.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• vidējo izglītību;
• spēju ātri apgūt jauno, iekļauties darba kolektīvā;
• labas latviešu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• augstu atbildības sajūtu, precizitāti;
• labas komunikācijas prasmes, spēju darboties gan individuāli, gan komandā;
• vēlama autoiekrāvēja vadītāja un elektrokrāvēja operatora tiesības.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• izvietot noliktavas telpās izejvielas un materiālus, kā arī veikt to nogādāšanu ražošanas iecirkņos;
• pārvietot Aktīvās farmaceitiskās vielas un starpproduktus no ražošanas iecirkņiem uz noliktavu;
• palīdzēt noliktavu pārzinim izejvielu fasēšanā;
• sekot kravu pārvietošanas līdzekļu stāvoklim, veicot to apkopi un sīku remontu;
• veikt stikla, polietilēna u.c.taras tīrīšanu un mazgāšanu;
• piedalīties noliktavu telpu uzkopšanā un kārtības uzturēšanā;
• tiešā vadītāja uzdevumā veikt citus ar darbu saistītos pienākumus.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 31. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiķis/-e Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1200 līdz 1300 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā (vari būt pēdējo kursu students);
• vēlama darba pieredze ražošanas uzņēmumā;
• tehniskās zināšanas ķīmisko procesu aparātos
• kvalitātes sistēmas, GxP;
• labas latviešu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski), vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• darba vietas sagatavošana darbam;
• ražošanas procesa organizēšana;
• ražošanas procesa izpilde;
• komunikācijas un atgriezeniskās saites nodrošināšana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 4. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Iekārtu kvalificēšanas speciālists/-e

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1200 līdz 1330 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību automātikā, mehānikā, elektronikā, ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā vai farmācijā;
• teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• vēlamas zināšanas par farmaceitiskās ražošanas likumdošanu (labu ražošanas praksi un citām likumdošanas prasībām);
• vēlamas vispārējas zināšanas par farmaceitiskās un ķīmiskās ražošanas procesiem;
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• iemaņas dabā ar Visio, Aktīvo farmaceitisko vielu un Gatavo zāļu formu tehnoloģisko procesu, iekārtu pārzināšana tiks uzskatīta par proiekšrocību;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• ražošanas un laboratorijas iekārtu un sistēmu kvalificēšanas darbu veikšana;
• datorizēto sistēmu validācija/kvalificēšana;
• kvalificēšanas dokumentācijas (standartpriekšraksti, protokoli, atskaites) izstrādāšana;
• kvalificēšanas pētījumu datu apstrāde un rezultātu analīze.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 4. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Validācijas speciālists/-e Labas ražošanas prakses nodrošinājuma grupā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1200 līdz 1300 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību farmācijā, bioloģijā vai ķīmijā;
• vismaz 1 gada darba pieredzi farmaceitisko produktu ražošanā vai kvalitātes kontrolē;
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• zināšanas par Labas Ražošanas Prakses prasībām tiks uzskatītas par priekšrocību;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• saskaņā ar Labas Ražošanas Prakses prasībām veikt:
– aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu ražošanas procesu validācijas;
– aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu tīrīšanas procedūru validācijas;
– aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu tīro telpu monitoringa rezultātu apkopošana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 4. jūlijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

PIESAKIES DARBAM Grindeks Pētniecības un attīstības, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu