Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

Labas ražošanas prakses nodrošināšanas grupas vadītājs/-a

Darba pienākumi:

• uzraudzīt un koordinēt darbu Labas ražošanas prakses nodrošināšanas grupā (LRPNG);
• sagatavot grupas ceturkšņa un gada plānus un atskaites;
• organizēt un uzraudzīt procesu validācijas;
• organizēt un uzraudzīt iekārtu un sistēmu kvalificēšanu;
• organizēt un uzraudzīt datorizēto sistēmu validāciju;
• organizēt izmaiņu, noviržu un neatbilstības izmeklēšanu;
• organizēt līgumorganizāciju un sadarbības partneru kvalificēšanu un auditēšanu;
• uzraudzīt iekšējo un ārējo auditu laikā konstatēto trūkumu novēršanas pasākumu plānu izpildi, kas saistīti ar zāļu ražošanu un kvalitātes nodrošināšanu;
• organizēt un uzraudzīt ražošanas dokumentācijas kontroli pirms produkcijas izlaišanas;
• izstrādāt LxP (Laba prakse visās jomās) nodrošināšanas reglamentējošos dokumentus;
• piedalīties iekšējos un ārējos auditos;
• piedalīties ar produktu kvalitāti saistītu riska vērtējumu vadīšanā;
• piedalīties iekšējas kvalitātes sistēmas pilnveidošanā.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā;
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze zāļu vai aktīvo vielu ražošanā, kvalitātes kontrolē vai kvalitātes nodrošināšanā;
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• prasme strādāt ar datoru;
• Labas Izplatīšanas Prakses, Labas Ražošanas Prakses vadlīniju un kvalitātes vadības sistēmas pārzināšana;
• precizitāte, atbildīgums, labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Mēs piedāvājam:

• attīstošu, dinamisku, daudzveidīgu darbu mūsdienīgā un starptautiskā darba vidē;
• bruto atalgojums no 2000 līdz 2500 EUR;
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru un vairums citu labumu saskaņā ar motivācijas un lojalitātes sistēmu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Remontatslēdznieks/-ce

Darba pienākumi:

• iekārtu, ierīču un mehānismu montāža,
• metāla konstrukciju izgatavošana un remonts,
• iekārtu, mehānismu un ierīču uzturēšana darba kārtībā,
• cauruļvadu montāža (demontāža), to sagatavošana metināšanai, remonts un tehniskā apkope,
• sekot tehniskajiem parametriem maģistrālajos cauruļvados,
• noslēdzošās armatūras un drošības ierīču montāža, remonts un tehniskā apkope.

Prasības kandidātiem:

• vidējā speciālā izglītība;
• pieredze ķīmiskajā ražošanā;
• prasme strādāt ar santehnikas instrumentiem un iekārtām,
• zināt iekārtu, mehānismu montāžas, demontāžas galvenos pamatprincipus.

Mēs piedāvājam:

• attīstošu, dinamisku, daudzveidīgu darbu mūsdienīgā un starptautiskā darba vidē;
• bruto atalgojums no 1100.00 līdz 1150.00 EUR;
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru un vairums citu labumu saskaņā ar motivācijas un lojalitātes sistēmu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 18. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Digitālās komunikācijas speciālists/-e Komunikācijas departamentā (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Darba pienākumi:

• izstrādāt un ieviest digitālās komunikācijas stratēģiju, kas uzlabo klientu pieredzi par “Grindeks” zīmolu, jaunāko digitālo risinājumu ieviešana uzņēmuma digitālajā komunikācijā;
• “Grindeks” korporatīvās mājaslapas uzturēšana (satura veidošana, publicēšana u.c.);
• “Grindeks” pārstāvniecību mājaslapu vadlīniju izstrāde, atbalsts ieviešanā un pārraudzība;
• sociālā tīkla FB vadlīniju izstrāde, atbalsts pārstāvniecībām un pārraudzība;
• satura veidošana un atbildība par sekotāju skaita palielināšanu “Grindeks” sociālo tīklu profilos Linkedin un Facebook (Latvijā);
• tulkošana no latviešu uz krievu un angļu valodām sava darba pienākumu veikšanai;
• sadarbība ar reklāmas un digitālo risinājumu aģentūrām;
• nepieciešamības gadījumā citu Komunikācijas departamenta vadītājas uzticēto uzdevumu veikšana.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība komunikāciju zinātnēs un/vai mārketingā;
• zināšanas zīmola atpazīstamības veidošanā, sociālo tīklu mārketingā un digitālo projektu vadībā;
• mājaslapu veidošanas un administrēšanas principu pārzināšana;
• vismaz 3 gadu darba pieredze sociālo mediju vai digitālā mārketinga jomā;
• prasme veidot sociālo mediju saturu un prezentāciju materiālus;
• ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas prasmes (mutiski un rakstiski);
• radošums, augsta atbildība un elastība.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bruto atalgojumu no 1700 līdz 1900 EUR;
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
• plašu motivācijas un lojalitātes programmu, starptautiskas izaugsmes iespējas.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 16. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Aktīvo farmaceitisko vielu vecākais/-ā reģistrācijas speciālists/-e

Darba pienākumi:

• AFV reģistrācijas dokumentācijas izstrāde, atbilžu sagatavošana uz zāļu reģistrējošo institūciju aizrādījumiem, atbilstoši attiecīgas valsts likumdošanas prasībām,
• sava darba laika plānošana atbilstoši uzņēmuma nospraustajiem mērķiem un apstiprinātajiem plāniem.

Prasības kandidātiem:

• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā,
• vēlama darba pieredze ar reģistrāciju saistītājos jautājumos,
• labas latviešu, teicamas angļu un krievu valodas zināšanas (gan mutiski, gan rakstiski),
• prasme labi un ātri strādāt ar MS Office programmām (Word, Excel).

Mēs piedāvājam:

• attīstošu, dinamisku, daudzveidīgu darbu mūsdienīgā un starptautiskā darba vidē;
• bruto atalgojumu no 1040,00 līdz 1300,00 EUR,
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru un vairums citu labumu saskaņā ar motivācijas un lojalitātes sistēmu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 14. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Iekārtu operators/-e Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļas Tablešu un kapsulu pakošanas iecirknī

Darba pienākumi:

• zināt apkalpojamo iekārtu darbības un vadības principus;
• veikt iekārtu sagatavošanu konkrētam ražošanas procesam;
• nodrošināt iekārtu pareizu ekspluatāciju atbilstoši reglamentētai dokumentācijai;
• veikt telpu, darba vietu un iekārtu tīrīšanu atbilstoši higiēnas standartpriekšrakstiem;
• veikt uzdoto tehnoloģisko procesu saskaņā ar sērijas pieraksta protokola prasībām un procesa reglamentējošo dokumentāciju;
• savlaicīgi un bez labojumiem aizpildīt sērijas pieraksta protokolus;
• precīzi izpildīt iecirkņa vadītāja rakstisko maiņas uzdevumu, paskaidrot neizpildes iemeslus;
• lietot atbilstošo darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, ievērot to lietošanas prasības.

Prasības kandidātiem:

• vidējā izglītība;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• atbildība, precizitāte, centība, tehniskā domāšana.

Mēs piedāvājam:

• attīstošu, dinamisku, daudzveidīgu darbu mūsdienīgā un starptautiskā darba vidē;
• bruto atalgojumu līdz 950.00 EUR;
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru un vairums citu labumu saskaņā ar motivācijas un lojalitātes sistēmu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļā

Darba pienākumi:

• darba vietas sagatavošana darbam;
• ražošanas procesa organizēšana;
• ražošanas procesa izpilde;
• komunikācijas un atgriezeniskās saites nodrošināšana.

Prasības kandidātiem:

• obligāta vidējā profesionālā izglītība ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā (var būt pēdējo kursu students);
• vēlama darba pieredze ražošanas uzņēmumā;
• tehniskās zināšanas ķīmisko procesu aparātos;
• kvalitātes sistēmas, GxP;
• precizitāte, spēja mācīties, elastīga domāšana, patstāvība pildot darba pienākumus;
• labas latviešu valodas prasmes, vēlamas angļu un krievu valodu prasmes.

Mēs piedāvājam:

• attīstošu, dinamisku, daudzveidīgu darbu mūsdienīgā un starptautiskā darba vidē;
• bruto atalgojums no 1000 līdz 1200 EUR;
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru un vairums citu labumu saskaņā ar motivācijas un lojalitātes sistēmu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiķis Aktīvo farmaceitisko vielu un Gatavo zāļu formu izstrādes grupā

Darba pienākumi:

• dažādu starpproduktu un aktīvo farmaceitisko vielu sintēzes metožu izstrāde, optimizācija un mērogošana laboratorijā;
• dažādu organisko vielu attīrīšanas metožu izstrāde;
• literatūras un patentu analīze par organiskās sintēzes metodēm un tehnoloģijām;
• periodisku atskaišu sagatavošana par paveikto darbu;
• fiksējošās dokumentācijas noformēšana atbilstoši uzņēmuma reglamentējošo dokumentu prasībām.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība ķīmijā (var būt arī pēdējo kursu students);
• prasmes organisko savienojumu identificēšanai pēc MS, KMR, IS u.c. datiem;
• iepriekšēja darba pieredze sintētiskajā organiskajā ķīmijā;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas mutiski un rakstiski, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• labas prasmes darbā ar datoru (Word, Excel).

Mēs piedāvājam:

• attīstošu, dinamisku, daudzveidīgu darbu mūsdienīgā un starptautiskā darba vidē;
• bruto atalgojums līdz 1300 EUR;
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru un vairums citu labumu saskaņā ar motivācijas un lojalitātes sistēmu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Datorizēto sistēmu validācijas speciālists/-e

Darba pienākumi:

• plānot un organizēt datorizēto sistēmu validācijas procesu uzņēmumā,
• izstrādāt datorizēto sistēmu validācijas dokumentāciju atbilstoši Labas Ražošanas Prakses (LRP) un Labas Automatizētas Ražošanas Prakses prasībām (GAMP),
• veikt datorizēto sistēmu funkcionalitātes pārbaudes,
• veikt periodisku datorizēto sistēmu re-validāciju,
• sekot līdzi aktualitātēm un apkopot informāciju par prasībām datorizēto sistēmu validācijas jomā,
• piedalīties valsts un klientu, iekšējos auditos par datorizēto sistēmu validācijas jautājumiem.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnēs,
• ne mazāk kā 1 gada darba pieredze datorizēto sistēmu testēšanas jomā,
• labas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas,
• zināšanas par Labas Ražošanas Prakses un Labas Automatizētās Ražošanas Prakses prasībām tiks uzskatītas par priekšrocību,
• zināšanas par datorizēto sistēmu testēšanu,
• operētājsistēmu MS Windows un lietojumprogrammu MS Office pārzināšana,
• vēlama Visual Basic Macros darbības principu pārzināšana.

Mēs piedāvājam:

• attīstošu, dinamisku, daudzveidīgu darbu mūsdienīgā un starptautiskā darba vidē;
• bruto atalgojums līdz 1350 EUR;
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru un vairums citu labumu saskaņā ar motivācijas un lojalitātes sistēmu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators/-e Tablešu un kapsulu ražošanas iecirknī

Darba pienākumi:

• zināt apkalpojamo ražošanas iekārtu darbības un vadības principus;
• veikt iekārtu sagatavošanu konkrētam ražošanas procesam;
• nodrošināt iekārtu pareizu ekspluatāciju atbilstoši reglamentētai dokumentācijai;
• veikt telpu, darba vietu un iekārtu tīrīšanu atbilstoši higiēnas standartpriekšrakstiem;
• veikt uzdoto tehnoloģisko procesu saskaņā ar sērijas pieraksta protokola prasībām un procesa reglamentējošo dokumentāciju;
• savlaicīgi, bez svītrojumiem un labojumiem, aizpildīt sērijas pieraksta protokolus;
• ziņot iecirkņa vadītājam par novirzēm no reglamentētā tehnoloģiskā procesa un fiksēt to sērijas pieraksta protokolā;
• lietot atbilstošo darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, ievērot to lietošanas prasības.

Prasības kandidātiem:

• vidējā izglītība;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• atbildība, precizitāte, centība, tehniskā domāšana.

Mēs piedāvājam:

• attīstošu, dinamisku, daudzveidīgu darbu mūsdienīgā un starptautiskā darba vidē;
• bruto atalgojumu no 850 līdz 930 EUR;
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru un vairums citu labumu saskaņā ar motivācijas un lojalitātes sistēmu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Klientu servisa speciālists/-e Komercdaļā

Darba pienākumi:

• preču pasūtījumu pieņemšana un dokumentācijas sagatavošana preču nosūtīšanai klientiem;
• klientu datu bāzes uzturēšana;
• komunikācija ar klientiem pasūtījumu izpildes procesā.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība, vēlams loģistikas jomā;
• vēlama pieredze darbā ar klientiem un muitas iestādēm;
• labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• prasme strādāt ar datoru;
• komunikabilitāte, precizitāte, prasme strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:

• attīstošu, dinamisku, daudzveidīgu darbu mūsdienīgā un starptautiskā darba vidē,
• bruto atalgojums no 1500 līdz 1700 EUR.
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru un vairums citu labumu saskaņā ar motivācijas un lojalitātes sistēmu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Pētniecības projekta vadītājs/-a Zāļu pētījumu un intelektuālā īpašuma grupā (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Darba pienākumi:

• klīnisko pētījumu organizatorisko darbu plānošana un veikšana,
• klīnisko pētījumu dokumentācijas sagatavošana, uzraudzība, ieskaitot pētījuma dokumentācijas faila veidošanu un aktualizāciju,
• sagatavošanās un piedalīšanās iekšējās AS „Grindeks” sanāksmēs, iekšējos un ārējos auditos, klīnisko pētījumu projektu realizēšanas ietvaros,
• komunicēšana un sadarbība ar valsts kompetentajām iestādēm un AS „Grindeks” pārstāvniecībām un partneriem.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība medicīnā, farmācijā, ķīmijā vai bioloģijā,
• iepriekšēja darba pieredze projektu vadībā medicīnā, farmācijā un/vai pētniecībā tiek uzskatītā par priekšrocību,
• prasme strādāt ar datoru – Word, Excel, PowerPoint laba lietotāja līmenī,
• labas komunikācijas prasmes,
• izpratne par klīnisko pētījumu un Labas klīniskās prakses (GCP) principiem (priekšroka tiks dota kandidātiem ar pieredzi klīnisko pētījumu jomā),
• augsts atbildības līmenis, prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot darba laiku un sadalīt prioritātes,
• labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas (mutiski rakstiski).

Mēs piedāvājam:

• attīstošu, dinamisku, daudzveidīgu darbu mūsdienīgā un starptautiskā darba vidē,
• bruto atalgojums no 1400 līdz 1600 EUR.
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru un vairums citu labumu saskaņā ar motivācijas un lojalitātes sistēmu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 23. aprīlim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

PIESAKIES DARBAM Grindeks Pētniecības un attīstības, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu