Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

Biznesa attīstības speciālists/-e Komercdaļa

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 2400.00 līdz 2500.00 EUR bruto;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstākā izglītība farmācijā, ķīmijā, biznesa vadībā vai ekonomikā;
• darba pieredze farmācijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• izcilas komunikācijas, pārliecināšanas, pārrunu vešanas un prezentācijas prasmes;
• spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un sasniegtajiem rezultātiem;
• teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (gan mutvārdos, gan rakstos);
• prasme labi strādāt ar MS Office programmām (Word, Excel).

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• sagatavot un noformēt sadarbības līgumus saskaņā ar AS Grindeks stratēģiskajiem mērķiem;
• organizēt farmaceitisko produktu eksporta budžeta sastādīšanai nepieciešamo datu savākšanu;
• piedalīties tirdzniecības stratēģijas un tirdzniecības plāna izstrādē;
• nodrošināt apstiprinātā tirdzniecības plāna izpildi,
• izstrādāt, uzturēt un pilnveidot produktu eksporta biznesa mērķiem atbilstošu apgrozījuma, peļņas, izmaksu un naudas plūsmas plānošanas uzskaites un atskaitīšanas sistēmu;
• sekot reģistrācijas gaitai reģionā, saskaņā ar reģistrācijas plānu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 24. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības vecākais speciālists/-e Tehniskā departamenta Darba aizsardzības nodaļā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1300.00 līdz 1400.00 EUR bruto;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību inženierzinātnēs, profesionālo izglītību ugunsdrošībā, zināšanas darba aizsardzības jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
• darba pieredzi ražošanas uzņēmumā ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
• teicamas latviešu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski), labas krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmas uzraudzība uzņēmumā;
• iespējamā ugunsgrēka riska novērtēšana un ugunsdrošības risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu plāna izstrāde un izpildes koordinēšana;
• sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtēšana vietās, kur pastāv vai var rasties sprādzienbīstama vide, pasākumu plāna izstrāde un izpildes koordinēšana sprādzienbīstamas vides radītā riska novēršanai vai samazināšanai;
• līdzdalība būvniecības procesā t.i. veicot uzņēmuma būvju projektēšanu un/vai būvniecību (t.sk., rekonstrukciju) sniegt priekšlikumus par ugunsdrošības risinājumiem;
• ugunsdrošības, civilās aizsardzības un darba aizsardzības prasību ievērošanas kontrole – neplānoto darba vietu pārbaužu veikšana un rezultātu dokumentēšana;
• apmācību civilās aizsardzības jautājumos t.sk. civilās aizsardzības praktisko mācību organizēšana un veikšana;
• ugunsdzēsības aparātu tehnisko apskašu veikšana un ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju organizēšana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 24. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Personāla piesaistes un novērtēšanas speciālists/-e (darbā ar starptautiskajiem projektiem)

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1900 līdz 2100 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību personāla vadībā;
• vismaz 5 gadu darba pieredzi atlases projektu vadībā un novērtēšanā, vēlama pieredze starptautiskā uzņēmumā;
• prasmes darbā ar MS Office programmatūru ļoti laba lietotāja līmenī (MS Excel; MS Word);
• prasmes darbā ar informācijas iegūšanas apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijām ļoti laba lietotāja līmenī;
• zināšanas darbā ar uzņēmuma biznesa vadības sistēmu, personāla vadības modulī teicamā līmenī;
• teicamas latviešu un angļu valodu zināšanas (verbāli, rakstiski);
• zināšanas un pieredzi personāla vadībā un projektu vadībā;
• zināšanas par novērtēšanas sistēmu un kvalifikācijas līmeņiem, par organizācijas amatiem noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
• labas analītiskās prasmes, ļoti labas saskarsmes un lietišķās komunikācijas prasmes;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• iniciatīvu, elastību, mērķtiecību un pozitīvu attieksmi.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• pilna cikla starptautiskā personāla meklēšana un atlase;
• starptautisko personāla piesaistes projektu vadība;
• iesaistīšanās personāla pārvaldes jautājumos valstīs;
• personāla novērtēšanas sistēmas izstrāde un atjaunošana;
• personāla novērtēšanas procedūras organizēšana, plānošana un veikšana;
• karjeras attīstības plānu un pēctecības koordinēšana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Zāļu blakusparādību uzraudzības nodaļas speciālists/-e

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1400.00 EUR līdz 1700.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko medicīnisko izglītību (ārsts);
• labas latviešu, teicamas krievu un angļu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• klīnisko un analītisko domāšanu;
• izpratni par kvalitātes nodrošināšanas procesiem, zāļu drošuma riskvadību;
• spēju veikt dažādus darbus vienlaicīgi un ātri pārslēgties no viena uzdevuma uz citu;
• spēju ātri apgūt jaunas zināšanas, prasmi strādāt komandā un individuāli, uzņemties atbildību par padarīto darbu;
• vēlamu iepriekšēju pieredzi darbā ar zāļu blakusparādību uzraudzību;
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• pacientu, ārstu sūdzību izskatīšana un slēdzienu sagatavošana;
• drošuma dokumentu sagatavošana angļu un krievu valodās;
• komunikācija par drošumu ar zāļu aģentūrām Eiropā un NVS;
• blakusparādību apstrāde, ievadīšana datubāzēs un ziņošana;
• citu nodaļas uzdevumu pildīšana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Vecākais/-ā zāļu reģistrācijas speciālists/-e (zāļu aprakstu un zāļu lietošanas instrukciju izstrādes speciālists)

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto no 1360 līdz 1700 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Augstāko izglītību medicīnā vai farmācijā.
• Teicamas latviešu, krievu, angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski).
• Vēlamas zināšanas un pieredze darbā ar lietošanas instrukciju un zāļu aprakstu izstrādi.
• Tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes!

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Izstrādāt reģistrācijas, pārreģistrācijas vai izmaiņu procesa veikšanai nepieciešamās zāļu lietošanas instrukcijas un zāļu aprakstus atbilstoši attiecīgās valsts zāļu reģistrācijas likumdošanas prasībām.
• Veikt labojumus zāļu lietošanas instrukcijās un zāļu aprakstos pēc zāļu reģistrējošo institūciju ekspertu aizrādījumiem..
• Tulkot zāļu lietošanas instrukcijas un zāļu aprakstus no latviešu uz angļu un krievu valodu vai otrādi.
• Apkopot un uzturēt apstiprināto zāļu aprakstu un zāļu lietošanas datu bāzi.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Vecākais/-ā zāļu reģistrācijas speciālists/-e (produktu reģistrācijas dokumentācijas īpašnieks)

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto no 1360 līdz 1700 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Augstāko izglītību ķīmijā vai farmācijā.
• Vismaz 1 gada darba pieredzi ar zāļu reģistrāciju saistītā amatā.
• Teicamas latviešu, krievu, angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski).
• Tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes!

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Zāļu reģistrācijas dokumentācijas izstrāde un atbilžu sagatavošana uz zāļu reģistrējošo institūciju aizrādījumiem, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.
• Veikt sagatavotās reģistrācijas dokumentācijas apkopošanu un pārbaudi atbilstoši attiecīgo valstu likumdošanas prasībām, sagatavot dokumentācijas administratīvo daļu un pavadvēstules.
• Plānot pārraudzībā nodoto produktu reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un/vai aktualizāciju.
• Reģistrācijām, pārreģistrācijām, izmaiņu iesniegšanai nepieciešamo produktu paraugu pasūtīšana.
• Reģistrācijas protokola izstrāde un saskaņošana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Vecākais/-ā ķīmiķis/-e Aktīvo farmaceitisko vielu un Gatavo zāļu formu analītiskajā grupā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto līdz 1900 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Augstāko izglītību analītiskās, fizikālās vai organiskās ķīmijas specialitātē.
• Labas komunikācijas prasmes, spēju strādāt patstāvīgi un komandā, precīzu un savlaicīgu darba uzdevumu izpildi, augstu atbildības sajūtu.
• Prasmi orientēties lielā informācijas apjomā (piemēram, spēja salīdzināt dažādu valstu farmakopeju esošās prasības).
• Pieredzi darbā ar dažādām analīzes metodēm (AEŠH, spektrofotometrija, titrēšana u.c.).
• Pieredzi analīzes metožu izstrādē un validācijā.
• Pieredzi analītiskās dokumentācijas izstrādē un noformēšanā.
• ICH vadlīniju, Eiropas, ASV un Krievijas farmakopeju pārzināšana.
• Teicamas latviešu un angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski), krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
• Tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel, Powerpoint) laba lietotāja līmenī.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Produktu izstrādes analītiskās daļas projektu vadība.
• Analīžu rezultātu nodrošināšana produktu ražošanas tehnoloģiju izstrādes gaitā atbilstoši reglamentējošai dokumentācijai un vadītāja norādījumiem.
• Analīžu metožu izstrāde, aprobācija, validācija un attiecīgu atskaišu noformēšana izejvielām, starpproduktiem un galaproduktiem.
• Reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un noformēšana.
• Starptautisko vadlīniju un dažādu valstu farmakopeju prasību ievērošana.
• Aparatūras tehniskā stāvokļa uzraudzība un vajadzības gadījumā savlaicīga tās remonta nodrošināšana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Metinātājs/-a Tehnisko infrastruktūru nodrošinājuma nodaļā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto līdz 1200 un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Vidējo speciālo izglītību.
• Vēlama darba pieredze ražošanas uzņēmumā.
• Prasmes strādāt ar elektriskā loka metināšanas iekārtām.
• Prasmes strādāt ar metināšanas iekārtām inertas gāzes vidē (TIG).
• Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Tērauda, nerūsējošā tērauda konstrukciju un detaļu metināšana.
• Tērauda, nerūsējošā tērauda cauruļvadu griešana un metināšana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators/-e Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto no 1000 līdz 1200 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Obligātu vidējo profesionālo izglītību ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā (vari būt pēdējo kursu students).
• Vēlama darba pieredze ražošanas uzņēmumā.
• Tehniskās zināšanas ķīmisko procesu aparātos.
• Kvalitātes sistēmas, GxP.
• Labas latviešu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski), vēlamas krievu un angļu valodu zināšanas.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Darba vietas sagatavošana darbam.
• Ražošanas procesa organizēšana.
• Ražošanas procesa izpilde.
• Komunikācijas un atgriezeniskās saites nodrošināšana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiķis/-e - analītiķis/-e Metožu izstrādes grupā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto līdz 1500 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Augstāko izglītību ķīmijā vai farmācijā (vari būt pēdējo kursu students).
• Darba pieredzi nozarē ne mazāk par 1 gadu.
• Labas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski).
• Vēlama darba pieredze ar analītiskajām iekārtām.
• Tehniskās prasmes darbā ar Word, Excel laba lietotāja līmenī.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Augstu atbildības sajūta, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Zāļu produktu izejvielu, palīgvielu, materiālu, starpproduktu un galaproduktu analītisko metožu izstrāde, validācijas veikšana un dokumentācijas sagatavošana, atbilžu sagatavošana uz zāļu reģistrējošo institūciju aizrādījumiem, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.
• Dokumentēt un izvērtēt analīžu rezultātus saskaņā ar Labu ražošanas praksi un uzņēmuma prasībām.
• Sava darba laika plānošana atbilstoši uzņēmuma nospraustajiem mērķiem un apstiprinātajiem plāniem.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiķis/-e - analītiķis/-e Kvalitātes kontroles grupā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto no 1200 līdz 1300 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Augstāko izglītību ķīmijā vai farmācijā (vari būt pēdējo kursu students).
• Vēlama darba pieredze nozarē ne mazāk par 1 gadu.
• Labas latviešu, krievu, angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski).
• Tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Veikt produkcijas analīzes ar dažādām analītiskajām metodēm un iekārtām (hromatogrāfiskās analīzes, spektroskopiskās analīzes, titrēšana utt.), saskaņā ar reglamentējošo dokumentāciju un atbilstoši grupas vadītāja uzdevumiem.
• Dokumentēt un izvērtēt analīžu rezultātus, saskaņā ar Labas ražošanas prakses un uzņēmuma prasībām.
• Labas ražošanas prakses prasību, kas ir saistītas ar darbinieku pienākumu izpildi, zināšana un ievērošana.
• Sekot izmantojamās aparatūras darba stāvoklim, veikt iekārtu kalibrēšanu un/vai to uzraudzību.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Ķīmiķis/-e Aktīvo farmaceitisko vielu un Gatavo zāļu formu analītiskajā grupā

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• Pamatalga bruto līdz 1400 eiro un uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• Augstāko izglītību ķīmijā vai farmācijā (vari būt pēdējo kursu students).
• Prasmi orientēties lielā informācijas apjomā (piem., spēja salīdzināt dažādu valstu farmakopejās esošās prasības).
• Iepriekšēja darba pieredze analītiskajā ķīmijā un darbā ar AEŠH tiks uzskatīta par priekšrocību..
• Teicamas latviešu un angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski), krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
• Tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel, Powerpoint) laba lietotāja līmenī.
• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.
• Mērķtiecību, augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• Dažādu ķīmisko un fizikāli ķīmisko analīžu veikšana jauno produktu izstrādes laikā ar attiecīgu aparatūru (AEŠH ar dažādu tipu detektoriem, IR un UV spektrometri, titratori u.c.) un attiecīgo analīžu dokumentēšana.
• Analīžu metožu izstrāde, aprobācija, validācija un attiecīgu atskaišu noformēšana izejvielām, starpproduktiem un galaproduktiem.
• Reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un aktualizācija.
• Starptautisko vadlīniju un dažādu valstu farmakopeju prasību ievērošana.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 30. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) vecākais/-ā reģistrācijas speciālists/-e

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1300.00 līdz 1600.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību ķīmijā, farmācijā vai bioķīmijā;
• ne mazāk kā 2 gadu darba pieredzi zāļu vai aktīvo farmaceitisko vielu ražošanā, kvalitātes kontrolē, kvalitātes nodrošināšanā, pētniecībā vai reģistrācijā;
• labas latviešu, krievu un angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski);
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• veikt AFV sēriju ražošanas pierakstu pārbaudes pirms AFV sēriju izlaišanas un sniegt informāciju par pārbaudēm AFV atbildīgajai personai;
• veikt AFV ražošanas dokumentācijas kontroli;
• veikt izmaiņu pieteikumu uzskaiti, izmaiņu ieviešanas plānu saskaņošanu un kontrolēt izmaiņu ieviešanas sistēmas funkcionēšanu atbilstoši procesa aprakstam;
• noformēt izmaiņu ieviešanas atskaites pēc izmaiņu ieviešanas plānu izpildes;
• veikt ražošanas nodaļas iesniegto atskaišu/informācijas tendenču analīzi par novirzēm un atkāpēm;
• veikt noviržu uzskaiti atbilstoši procesa aprakstam;
• iniciēt, koordinēt un uzraudzīt kvalitātes risku izveidi.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 22. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Gatavo zāļu formu kvalitātes nodrošināšanas speciālists/-e

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1300 līdz 1600 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mūsdienīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību ķīmijā, farmācijā vai bioķīmijā;
• ne mazāk kā 2 gadu darba pieredzi zāļu vai aktīvo farmaceitisko vielu ražošanā, kvalitātes kontrolē, kvalitātes nodrošināšanā, pētniecībā vai reģistrācijā;
• labas latviešu, krievu un angļu valodu zināšanas (mutiski, rakstiski);
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• veikt izmaiņu pieteikumu uzskaiti, izmaiņu ieviešanas plānu saskaņošanu un kontrolēt izmaiņu ieviešanas sistēmas funkcionēšanu atbilstoši procesam aprakstam;
• veikt kontraktražotāju dokumentācijas kontroli;
• noformēt izmaiņu ieviešanas atskaites pēc izmaiņu ieviešanas plānu izpildes;
• uzraudzīt AS Grindeks produktu ražošanas, kontroles un uzglabāšanas atbilstību Labas Ražošanas Prakses prasībām, kontraktražošanās un ielicencēto produktu ražošanas uzņēmumos;
• veikt ražošanas nodaļu iesniegto atskaišu/informācijas tendenču analīzi par novirzēm un atkāpēm;
• veikt noviržu uzskaiti atbilstoši procesa aprakstam;
• iniciēt, koordinēt un uzraudzīt kvalitātes risku izveidi;
• uzraudzīt izejošas sūdzības sistēmu atbilstoši procesa aprakstam.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 22. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Finanšu kontrolieris/-e

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 2300.00 līdz 2600.00 EUR bruto;
• līdzfinansētas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• obligātu 3 gadu darba pieredzi starptautiskā auditoru kompānijā, specializējoties novērtēt saimnieciskās darbības un finanšu riskus;
• augstāko izglītību finanšu vadībā un/vai finanšu auditā;
• spēju apkopot un analizēt informāciju, prezentēt apkopotos datus, sniegt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus;
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• nepieciešamības gadījumos iespēju doties komandējumos;
• augstu atbildības sajūtu, precizitāti, analītisko domāšanu, labas komunikācijas un prezentēšanas prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• nodrošināt finanšu kontroli un auditus AS “Grindeks” koncernā Valdes priekšsēdētāja tiešā pakļautībā;
• atskaitīties par norēķiniem un grāmatvedību saskaņā ar apstiprināto budžetu, spēkā esošajiem vadības rīkojumiem un lēmumiem, un noslēgtajiem sadarbības līgumiem;
• regulāri sekot mārketinga aktivitāšu atbilstības plāniem un atskaitēm;
• uzraudzīt un kontrolēt Ētikas kodeksa ievērošanu koncerna darbībā;
• uzraudzīt sadarbības organizēšanas principus ar klientiem koncernā;
• veikt citus ar amatu saistītus pienākumus Valdes priekšsēdētāja tiešā uzdevumā.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 7. novembrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Reģionālais reģistrācijas speciālists/-e Eiropas valstīs

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1500.00 līdz 1880.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko izglītību ķīmijā vai farmācijā;
• labas angļu un latviešu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• prasme apkopot un analizēt lielus informācijas apjomus;
• prasme argumentēt savu viedokli;
• vēlamu pieredzi ar zāļu reģistrāciju saistītos jautājumos;
• tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel) laba lietotāja līmenī;
• orientāciju uz rezultātu un pašattīstību;
• augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• plānot un vadīt zāļu reģistrācijas procesus Eiropas valstīs atbilstoši likumdošanas prasībām;
• komunicēt ar Eiropas valstu zāļu reģistrācijas institūcijām, kā arī sadarbības partneriem reģistrācijas jautājumos;
• informēt par uzņēmuma zāļu reģistrācijas/pārreģistrācijas un izmaiņu iesniegšanas gaitu visas zāļu reģistrācijas procesā iesaistītās personas.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 1. novembrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Jurists/-e

GRINDEKS piedāvājums Tev:

• pamatalga no 1850.00 līdz 2000.00 EUR bruto un papildus uz rezultātu balstīta mainīgā atalgojuma daļa;
• līdzfinansētas vai bezmaksas pusdienas un darbinieku transports no/uz darbu;
• veselības, nelaimes gadījumu apdrošināšana un apmaksāta optika;
• droša un mainīga darba vide;
• attīstības iespējas Latvijā un ārpus tās;
• plaša sociālā atbalsta un motivācijas programma (pabalsti, brīvās dienas u.c. labumi);
• komandas izklaides un attīstības pasākumi.

GRINDEKS no Tevis sagaida:

• augstāko juridisko izglītību;
• vismaz 3 gadu darba pieredzi jurista amatā, vēlama pieredze ražošanas uzņēmumā un/vai darbā ar starptautiskajiem līgumiem;
• teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas (mutiski, rakstiski);
• labas datorprasmes (Word, Excel, Power Point un citas specializētas programmas).
• spēju apkopot un analizēt informāciju;
• spēju pareizi sastādīt, analizēt un apliecināt dokumentus.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

• pieprasījumu saņemšana no iekšējā klienta (koncerna uzņēmumi, filiāles, pārstāvniecības, meitas uzņēmumi);
• informācijas ievākšana, analīze;
• juridiskā atbalsta sniegšana iekšējam klientam (konsultācijas, priekšlikumi, juridiskā dokumentācija);
• uzņēmuma pārstāvēšana un aizstāvēšana komunikācijā ar juridiskām un fiziskām personām.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2021.gada 12. novembrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

PIESAKIES DARBAM Grindeks Kvalitātes un izstrādes, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu