Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

Mārketinga nodaļas vadītājs/-a

Darba pienākumi:

• sadarbībā ar Komercdaļas pārdošanas nodaļām, filiālēm, pārstāvniecībām un reģioniem veidot mārketinga budžetu;
• pārvaldīt apstiprinātā mārketinga budžeta un pārdošanas plānu izpildi, izvērtēt un nepieciešamības gadījumā iniciēt izmaiņas;
• vadīt un organizēt produktu mārketinga vadlīniju, zīmolu stratēģiju un grafiskā stila standartu izstrādi un aktualizāciju;
• noteikt prioritātes produktu pārdošanas un virzības mērķos, vadīt un kontrolēt esošo un jauno produktu attīstību un virzību gan esošajos, gan jaunajos tirgos;
• noteikt produktu cenu politikas veidošanas principus, ņemot vērā tirgus situāciju, konkurentus;
• noteikt produkta pozicionējumu tirgū, veicamās aktivitātes tā nodrošināšanai, izvēlēties atbilstošus pārdošanas kanālus;
• veidot efektīvu, profesionālu un uz rezultātu orientētu Mārketinga nodaļas darbu;
• iesniegt atskaites par padarīto darbu Komercdaļas direktoram un/vai uzņēmuma Valdei.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība medicīnā, farmācijā, bioloģijā vai ķīmijā, papildus izglītība uzņēmējdarbības vadībā vai ekonomikā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze mārketingā un/vai biznesa attīstības jomā ražošanas uzņēmumā;
• zināšanas medicīnā, farmācijā, biznesa attīstībā, mārketingā un komunikācijā;
• spēja analizēt tirgus situāciju, klientus un patērētāju vajadzības;
• labas datora zināšanas;
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bruto atalgojums no 3 800 līdz 4 500 EUR;
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 30. septembrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Ķīmiķis/-e-analītiķis/-e

Darba pienākumi:

• zāļu produktu izejvielu, palīgvielu, materiālu, starpproduktu un galaproduktu analītisko metožu izstrāde, validācijas veikšana un dokumentācijas sagatavošana, atbilžu sagatavošana uz zāļu reģistrējošo institūciju aizrādījumiem, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām;
• dokumentēt un izvērtēt analīžu rezultātus saskaņā ar Labu ražošanas praksi un uzņēmuma prasībām;
• sava darba laika plānošana atbilstoši uzņēmuma nospraustajiem mērķiem un apstiprinātajiem plāniem.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā (var būt pēdējo kursu students),
• darba pieredze nozarē ne mazāk par 1 gadu,
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas,
• vēlama darba pieredze ar analītiskajām iekārtām,
• prasme strādāt ar MS Office programmām (Word, Excel).

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• bruto atalgojums no 1000 līdz 1200 EUR,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 27. septembrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302

Elektriķis/-e

Darba pienākumi:

• veikt elektroiekārtu ekspluatāciju, tehnisko apkopi, remontu un montāžu;
• veikt mērinstrumentu un automātikas iekārtu pieslēgšanu;
• veikt apgaismojuma apkalpošanu un montāžu;
• ievērot darba drošības, ugunsdrošības, personīgās higiēnas un citas reglamentējošas dokumentācijas prasības savā darba vietā un uzņēmumā kopumā.

Prasības kandidātiem:

• vidējā profesionālā izglītība;
• zināšanas elektroiekārtu uzbūvē, ekspluatācijā un drošības tehnikas noteikumos;
• prasme darbā ar datoru (MS Office);
• augsta atbildības sajūta, precizitāte.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bruto atalgojums līdz 920.00 EUR;
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 30. septembrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302

Izejvielu sagādes aģents/-e

Darba pienākumi:

• organizēt izejvielu, aktīvo substanču, pildvielu, palīgvielu un reaktīvu iepirkšanu uzņēmumā atbilstoši KVS un LRP prasībām;
• sastādīt ikmēneša piegāžu plānu un sekot to savlaicīgai izpildei;
• organizēt sadarbību ar piegādātājiem un ražotājiem;
• sagatavot mēneša, ceturkšņa un gada atskaites par izejvielu, aktīvo substanču, pildvielu, palīgvielu un reaktīvu piegādi;
• saskaņā ar uzņēmuma ārējo auditu plāniem veikt izejvielu un aktīvo substanču piegādātāju un ražotāju auditus.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība ķīmijā, var būt pēdējo kursu students;
• labas komunikācijas spējas;
• prasme strādāt ar datoru (Word, Excel, PowerPoint);
• ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas (gan mutiski, gan rakstiski);
• vēlama pieredze sagādes darbā.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bruto atalgojums no 1200 līdz 1400 EUR;
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 30. septembrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
Tālrunis: 67083302

Iekārtu kvalificēšanas speciālists/-e

Darba pienākumi:

• ražošanas un laboratorijas iekārtu un sistēmu kvalificēšanas darbu veikšana;
• datorizēto sistēmu validācija/kvalificēšana;
• kvalificēšanas dokumentācijas (standartpriekšraksti, protokoli, atskaites) izstrādāšana;
• kvalificēšanas pētījumu datu apstrāde un rezultātu analīze.

Prasības kandidātiem:

• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība automātikā, mehānikā, elektronikā, ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā vai farmācijā;
• teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas;
• Vēlamas zināšanas par farmaceitiskās ražošanas likumdošanu (labu ražošanas praksi un citām likumdošanas prasībām);
• Vēlamas vispārējās zināšanas par farmaceitiskās un ķīmiskās ražošanas procesiem;
• labas iemaņas darbam ar datoru (MS Office, Excel);
• Iemaņas darbam ar Visio, Aktīvo farmaceitisko vielu un Gatavo zāļu formu tehnoloģisko procesu, iekārtu pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bruto atalgojumu no 1150.00 līdz 1280.00 EUR;
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē, dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 13. oktobrim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

Viesu uzņemšanas organizators/-e

Darba pienākumi:

• pieņemt un reģistrēt apmeklētājus un viesus, sniegt tiem nepieciešamo informāciju;
• izsniegt apmeklētājiem viesu caurlaides, viesu žurnālā atzīmēt to ierašanās un iziešanas laiku;
• atbildēt uz telefona zvaniem un sniegt nepieciešamo informāciju;
• kontrolēt datu bāzi „Grindeks Resursi”;
• sekot tehniskā aprīkojuma pareizai lietošanai pārrunu telpā, auditorijās un galerijā;
• organizēt visu iepriekšminēto telpu apkalpošanu, nepieciešamības gadījumā sagatavot viesiem kafiju/tēju;
• nodrošināt savlaicīgu dzeramā ūdens pasūtīšanu;
• tiešā vadītāja uzdevumā veikt citus ar darbu saistītos pienākumus.

Prasības kandidātiem:

• vispārējā vidējā, speciālā vidējā vai arodizglītība;
• pieredzi darbā ar klientu apkalpošanu un viesu uzņemšanu organizācijās;
• labas komunikāciju prasmes;
• prast vadīt sarunu/telefonsarunu, atbilstoši lietišķās sarunas kultūrai;
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• datorzināšanas (Windows, MS Office);
• darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas noteikumu pārzināšana praksē.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• bruto atalgojums no 900 līdz 1000 EUR;
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta centru.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2020.gada 14. oktobrim
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV – 1057
E-pasts: personals@grindeks.lv
Tālrunis: 67083302

PIESAKIES DARBAM Grindeks Pētniecības un attīstības, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu