Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

Vecākais ķīmiķis gatavo zāļu formu analītiskā grupā

Darba pienākumi:
• analīzes metožu izstrāde un validācija,
• reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un noformēšana,
• analīzes rezultātu nodrošināšana tehnoloģiju izstrādes gaitā atbilstoši reglamentējošajai dokumentācijai un vadītāja norādījumiem,
• aparatūras tehniskā stāvokļa uzraudzība un vajadzības gadījumā savlaicīga tās remonta nodrošināšana.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība analītiskās, fizikālās vai organiskās ķīmijas specialitātē,
• spēja strādāt patstāvīgi un komandā, precīza un savlaicīga darba uzdevumu izpilde, augsta atbildības sajūta,
• pieredze darbā ar dažādām analīzes metodēm (AEŠH, spektrofotometrija, titrēšana u.c.),
• pieredze analīzes metožu izstrādē un validācijā,
• pieredze analītiskās dokumentācijas izstrādē un noformēšanā,
• ICH vadlīniju, Eiropas, ASV un Krievijas farmakopeju pārzināšana,
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas,
• datorzināšanas (Windows, MS Office).

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• bruto atalgojumu līdz 1600.00 EUR,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētās pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt AS Grindeks Personāla departamentam līdz 2019.gada 19.jūnijam.
E-pasts: personals@grindeks.lv
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
Konfidencialitāti garantējam.

Tehniskā dienesta administrators/lietvedis

Darba pienākumi:
• veikt dokumentu reģistrāciju un zināt to sistēmas apriti,
• veikt saņemto, nosūtāmo un iekšējās lietošanas dokumentu uzskaiti un reģistrēšanu,
• nodrošināt informācijas apmaiņu starp darbiniekiem un struktūrvienībām savas kompetences ietvaros,
• sagatavot dokumentus nodošanai arhīvā,
• veikt sapulču un citu pasākumu protokolēšanu,
• dalība līgumu projektu sagatavošanā, līgumu izpildes administrēšanā un atskaišu dokumentu sagatavošanā,
• veikt tiešā vadītāja rīkojumus un citu norādījumu izpildi,
• savlaicīga un kvalitatīva dokumentu noformēšana saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Pastāvošo reglamentējošo dokumentācijas, likumdošanas un normatīvo aktu ievērošanu visos projektu realizācijas posmos,
• projektu tehniskās dokumentācijas un to izmaiņas uzskaite, aprites organizēšana,
• vēstules sagatavošana, savlaicīgas atbildes uz vēstulēm sagatavošanas kontrole.

Prasības kandidātiem:
• augstāka izglītība,
• vismaz 3 gada darba pieredze lietveža, sekretāra vai biroja administratora amatā pārvaldošā struktūrā, ražošanā vai būvniecībā,
• teicamas latviešu, labas krievu un vēlams angļu valodas zināšanas,
• prasme strādāt ar biroja tehniku,
• prasme strādāt ar MS Office programmām (Word, Excel, Lotus Notes), Power Point, MS Project, AutoCad,
• labas komunikācijas spējas, pozitīva attieksme, spēja strādāt komandā, atbildīgums un precizitāte,
• ISO 9001 vadlīnijas zinašana.

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• bruto atalgojumu no 950 EUR līdz 1100 EUR,
• dotētas pusdienas, uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019. gada 16.jūnijam.
E-pasts: personals@grindeks.lv
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
Konfidencialitāti garantējam.

Aktīvo farmaceitisko vielu dokumentācijas izstrādes speciālists/-e (Aktīvo farmaceitisko vielu dokumentācijas izstrādes grupā) uz darbinieka prombūtnes laiku

Darba pienākumi:
• aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas dokumentācijas izstrāde;

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība ķīmijā (vai nepabeigta augstākā izglītība ķīmijā),
• tehnoloģisko procesu izpratne,
• precizitāte un patstāvīgums,
• prasme strādāt ar datoru (Word, Excel programmām),
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas,
• par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze ķīmijas tehnoloģijas jomā un zināšanas par vielu un maisījumu klasifikāciju.

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• bruto atalgojums no 900.00 līdz 1100.00 EUR,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu un darbinieku autobusu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019. gada 14.jūnijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

RX produktu stratēģijas projektu vadītājs/-a

Darba pienākumi:
• izstrādāt īstermiņa, ilgtermiņa esošo un jauno produktu mārketinga un virzības stratēģiju,
• mārketinga stratēģijas ietvaros veidot produktu grupu stratēģiju, ņemot vērā produkta rentabilitāti un lokālo veselības aprūpes sistēmas specifiku (vadlīnijas, zāļu kompensācijas sistēma, likumdošana, valsts iepirkumi),
• veikt regulāru mārketinga aktivitāšu efektivitātes analīzi,
• izstrādāt un papildināt pēc nepieciešamības produktu virzības vadlīnijas,
• sagatavot nākamajam tirdzniecības gadam virzāmo produktu/projektu galvenās virzības vadlīnijas,
• analizēt saņemto informāciju par sagatavoto nākamā gada budžetu no filiālēm, reģionālajām pārstāvniecībām,
• veikt reģionu mārketinga budžeta kontroli,
• rīkot iepirkumu konkursus dažādu mārketinga materiālu izstrādei,
• uzņēmuma galveno mārketinga materiālu izstrāde, reģionu mārketinga materiālu apstiprināšana,
• piedalīties dubultvizītēs sadarbībā ar uzņēmuma reģionālajām filiālēm un pārstāvniecībām,
• piedalīties ikgadējā stratēģiskā un mārketinga budžeta izstrādē,
• iesniegt vadībai darba plānus un atskaites par padarīto darbu.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība medicīnā, farmācijā, papildus izglītība biznesa vadībā vai ekonomikā tiek uzskatīta par priekšrocību,
• ne mazāk kā 5 gadu pieredze taktiskajā vai stratēģiskajā mārketingā farmācijā
• zināšanas medicīnā, farmācijā, stratēģiskajā un taktiskajā mārketingā,
• ļoti labas prasmes strādāt ar datoru – Word, Excel, Power Point, Lotus Notes,
• zināšanas par datu bāzēm, to izmantošanu un pielietojumu tirgus datu analīžu veikšanai,
• ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas,
• pieredze projektu vadīšanā, prezentācijas prasme,
• prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot darba laiku un sadalīt prioritātes.

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• bruto atalgojumu no 2000 līdz 2300 EUR,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019. gada 26. maijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Kvalitātes nodrošināšanas speciālists/-e produkcijas izplatīšanā (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Darba pienākumi:
• uzturēt un optimizēt iekšējās produkcijas izplatīšanas sistēmu, izstrādāt reglamentējošo dokumentāciju,
• veikt izejmateriālu piegādātāju/ražotāju apstiprināšanu, kvalificēšanu, uzturēt piegādātāju/ražotāju datu bāzi, vērtēt piegādes ķēdes uz riska pamata,
• koordinēt izmaiņas, kas saistītas ar izmaiņām piegādes ķēdē, koordinēt novirzes, ja tās saistītas ar produkcijas piegādi/piegādes ķēdēm,
• izskatīt un koordinēt izejošās sūdzības,
• sagatavot Produktu Kvalitātes Gada Pārskatus,
• piedalīties iekšējos un ārējos auditos,
• slēgt tehniskos līgumus,
• sagatavot kvalitātes risku vērtējumus.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā,
• ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze zāļu vai aktīvo vielu ražošanā, kvalitātes kontrolē vai kvalitātes nodrošināšanā,
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas,
• prasme strādāt ar datoru,
• Labas Izplatīšanas Prakses, Labas Ražošanas Prakses vadlīniju un kvalitātes vadības sistēmas pārzināšana,
• precizitāte, atbildīgums, labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• bruto atalgojumu no 1150.00 līdz 1300.00 EUR,
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019. gada 31. maijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Vecākais reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālists/-e Standartizācijas nodaļā (darbinieka prombūtnes laikā)

Darba pienākumi:
• Reģistrācijas dokumentācijas izstrāde, noformēšana, atbilžu sagatavošana uz zāļu reģistrējošo institūciju aizrādījumiem, atbilstoši attiecīgas valsts likumdošanas prasībām;
• Sava darba laika plānošana atbilstoši uzņēmuma nospraustajiem mērķiem un apstiprinātajiem plāniem.

Prasības kandidātiem:
• Augstākā izglītība ķīmijā, bioloģijā vai farmācijā;
• Vismaz 2 gadu darba pieredze farmācijas uzņēmumā;
• Labas latviešu, teicamas angļu un krievu valodas zināšanas (gan mutiski, gan rakstiski);
• Prasme labi un ātri strādāt ar MS Office programmām (Word, Excel).
• Precizitāte, analītiska domāšana, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.

Mēs piedāvājam:
• Veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• Bruto atalgojumu līdz 1700 Eur;
• Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē;
• Dotētas pusdienas, iespēju apmeklēt uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt AS Grindeks Personāla departamentam līdz 16. jūnijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

Iekārtu operators/-e - iestatītājs/-e Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļā

Darba pienākumi:
• zināt apkalpojamo iekārtu darbības un vadības principus,
• veikt ražošanas iekārtu un palīgiekārtu sagatavošanu darbam un regulēšanu konkrētam ražošanas procesam, ja nepieciešams, pieregulēt tās darba laikā;
• piedalīties jaunu iekārtu uzstādīšanā un darbības pārbaudēs,
• nodrošināt iekārtu pareizu ekspluatāciju atbilstoši reglamentētai dokumentācijai,
• veikt telpu, darba vietu un iekārtu tīrīšanu atbilstoši higiēnas standartpriekšrakstiem,
• veikt uzdoto tehnoloģisko procesu saskaņā ar sērijas pieraksta protokola prasībām un procesa reglamentējošo dokumentāciju,
• savlaicīgi un bez labojumiem aizpildīt sērijas pieraksta protokolus,
• precīzi izpildīt iecirkņa vadītāja rakstisko maiņas uzdevumu, paskaidrot neizpildes iemeslus,
• lietot atbilstošo darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, ievērot to lietošanas prasības.

Prasības kandidātiem:
• vidējā tehniskā izglītība,
• labas latviešu valodas zināšanas,
• atbildība, precizitāte, centība, tehniskā domāšana.

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• bruto atalgojumu no 900.00 līdz 1100.00 EUR,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019. gada 16. jūnijam
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

PIESAKIES DARBAM Grindeks Pētniecības un attīstības, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu