Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

Tehnisko komunikāciju inženieri (ventilācijas, siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmas)

Darba pienākumi:

 • piedalīties darba grupās, kas veic nepieciešamo iekārtu un komunikācijas pirmsprojekta, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas dokumentācijas izstrādi,
 • veikt ar projektu saistīto inženierkomunikācijas būvniecības darbu un garantijas laikā sistēmu ekspluatācijas uzraudzību,
 • piedalīties ražošanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanā un tām nepieciešamo komunikāciju pieslēgšanas organizēšanā,
 • visos projektu realizācijas etapos sekot inženierkomunikāciju izbūves un ar to saistīto dokumentu atbilstībai noslēgtajiem līgumiem, pastāvošai reglamentējošai likumdošanai un normatīviem aktiem,
 • sadarboties ar uzņēmuma struktūrām, būvfirmām un citām organizācijām, kas iesaistītas projektu inženierkomunikāciju projektēšana, izbūve un ekspluatācijā.

Prasības kandidātiem:

 • augstāka izglītība,
 • vismaz 3 gada darba pieredze nozarē, kas saistīta ar farmaceitisko/ ķīmisko, pārtikas produktu ražošanas iekārtu un tehnisko komunikāciju ekspluatāciju,
 •  latviešu, krievu, angļu un/vai vācu valodas zināšanas,
 • prasme strādāt ar datoru Windows vidē, AutoCad programmā,
 • mērķtiecība, punktualitāte, tehniskā domāšana, organizatora spējas, labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta,

Mēs piedāvājam:

 • veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
 • interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
 • bruto atalgojums no 1700 EUR līdz 2000 EUR,
 • dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019. gada 31. oktobrim.

Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057

Tālrunis: 67083302

E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

Mikrobiologs

Darba pienākumi:

 • pārbaudīt gatavās produkcijas, izejvielu un iepakojuma mikrobioloģisko tīrību saskaņā ar reglamentējošo dokumentāciju,
 • veikt mikrobioloģisko pārsējumu, tīro kultūru izdalīšanu, krāsošanu pēc Grama un mikroskopēšanu,
 • veikt bakteriālo endotoksīnu noteikšanas analīzi,
 • veikt visas nepieciešamās pārbaudes un lietotāja apkopes iekārtām, par kurām darbinieks ir atbildīgs,
 • izstrādāt reglamentējošo dokumentāciju darbinieka kompetences ietvaros.
 • veikt ražošanas un citu telpu, kā arī personāla mikrobioloģiskās tīrības kontroli
 • Veikt dažādu ūdens veidu tīrības kontroli,
 • Veikt mikrobioloģiskās barotnes pagatavošanu

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība bioloģijā, medicīnā, pārtikas tehnoloģijā,
 • darba pieredze mikrobioloģijā, vēlams farmaceitiskajā mikrobioloģijā,
 • labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas,
 • prasme strādāt ar MS Office programmām,
 • precizitāte,
 • spēja patstāvīgi plānot darbu un risināt problēmas,
 • spēja darboties komandā.

Mēs piedāvājam:

 • veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
 • bruto atalgojums no 900 līdz 1000 EUR,
 • interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
 • dotētas pusdienas, uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019.gada 25. septembrim.

Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057

Tālrunis: 67083302

E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

Iekārtu operators - iestatītājs Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļā

Darba pienākumi:

 • zināt apkalpojamo iekārtu darbības un vadības principus,
 • veikt ražošanas iekārtu un palīgiekārtu sagatavošanu darbam un regulēšanu konkrētam ražošanas procesam, ja nepieciešams, pieregulēt tās darba laikā;
 • piedalīties jaunu iekārtu uzstādīšanā un darbības pārbaudēs,
 • nodrošināt iekārtu pareizu ekspluatāciju atbilstoši reglamentētai dokumentācijai,
 • veikt telpu, darba vietu un iekārtu tīrīšanu atbilstoši higiēnas standartpriekšrakstiem,
 • veikt uzdoto tehnoloģisko procesu saskaņā ar sērijas pieraksta protokola prasībām un procesa reglamentējošo dokumentāciju,
 • savlaicīgi un bez labojumiem aizpildīt sērijas pieraksta protokolus,
 • precīzi izpildīt iecirkņa vadītāja rakstisko maiņas uzdevumu, paskaidrot neizpildes iemeslus,
 • lietot atbilstošo darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, ievērot to lietošanas prasības.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā tehniskā izglītība,
 • labas latviešu valodas zināšanas,
 • atbildība, precizitāte, centība, tehniskā domāšana.

Mēs piedāvājam:

 • veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
 • bruto atalgojumu no 900.00 līdz 1100.00 EUR,
 • interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
 • dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019.gada 20. oktobrim.

Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057

Tālrunis: 67083302

E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

Tirdzniecības pārstāvis

Darba pienākumi:

 • veicināt Grindeks produktu tirdzniecību pārstāvētajā reģionā,
 • apmeklēt klientus, organizēt seminārus, rīkot diskusijas,
 • izmantot un regulāri aktualizēt informatīvo datu bāzi (plāni, atskaites, datu reģistri u.c.),
 • zināt un pilnveidot produktu informāciju, pārdošanas un pārstāvju darba tehnoloģijas.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā vai vidējā medicīniskā izglītība, vai farmaceitiskā izglītība,
 • teicamas komunikācijas un aktīvas pārdošanas prasmes,
 • atbildība un spēja efektīvi organizēt savu darbu,
 • analītiskā domāšana (esošas situācijas izmantošana savu mērķu sasniegšanai),
 • spēja sadarboties komandā,
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru,
 • teicamas latviešu valodas prasmes, labas svešvalodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību,
 • derīga B kategorijas autovadītāja apliecība un braukšanas iemaņas,
 • faktiskā dzīvesvieta Rīgā, vai tās tuvējā apkārtne.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu radošā komandā,
 • bruto atalgojumu no 1100.00 līdz 1280.00 EUR,
 • darba automašīnu, darba datoru un darba mobilo tālruni,
 • dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu,
 • veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019.gada 15. oktobrim

Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057

Tālrunis: 67083302

E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

Ķīmiski farmaceitiskās dokumentācijas vecākais/-ā eksperts/-e

Darba pienākumi:

• izstrādāt ķīmiski farmaceitiskās dokumentācijas kvalitātes eksperta kopsavilkumus atbilstoši attiecīgo valstu zāļu reģistrācijas likumdošanas prasībām,
• veikt sagatavotās produktu reģistrācijas/pārreģistrācijas ķīmiski farmaceitiskās dokumentācijas pārbaudi un ekspertīzi atbilstoši attiecīgās valsts prasībām,
• veikt citu uzņēmumu, ar kuriem Grindeks noslēdzis sadarbības līgumus par dokumentu izstrādi, izstrādātās ķīmiski farmaceitiskās dokumentācijas ekspertīzi, sagatavot eksperta slēdzienu,
• organizēt/gatavot atbildes uz kompetento institūciju iebildumiem/jautājumiem par iesniegto dokumentāciju.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība ķīmijā,
• labas latviešu, teicamas krievu un angļu valodas zināšanas (lasītprasme, rakstītprasme),
• prasme strādāt ar datu bāzēm,
• prasme apkopot un analizēt lielus informācijas apjomus,
• prasme argumentēt savu viedokli.

Mēs piedāvājam:

• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• bruto atalgojumu no 1300.00 līdz 1595.00 EUR,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019.gada 22.septembrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Pārdošanas un tirgus attīstības speciālists/-e(Eiropas un Ziemeļamerikas tirgos, SEA&MENA tirgos)

Darba pienākumi:

• nodrošināt pārdošanas plāna izpildi, saskaņā ar apstiprinātiem pārdošanas mērķiem un budžetu,
• izzināt tirgus situāciju (konkurenti, produkti, cenas), piedāvāt klientiem/partneriem piemērotāko risinājumu, atbilstoši tirgus vajadzībām un uzņēmuma biznesa mērķiem,
• veidot ilgtermiņa attiecības ar esošiem klientiem/partneriem, aktīvi piesaistīt jaunus klientus/partnerus,
• pārstāvēt uzņēmuma intereses, slēdzot darījumus ar klientiem/partneriem,
• sagatavot nepieciešamos dokumentus veiksmīga pārdošanas darījuma noslēgšanai, atbilstoši uzņēmumā noteiktajai kārtībai,
• kvalitatīvi koordinēt pārdošanas procesu visos posmos līdz pilnīgai izpildei, ievērojot termiņus,
• veicināt uzņēmuma produkcijas virzību tirgos,
• iesniegt priekšlikumus par nepieciešamiem produktu portfeļa uzlabojumiem un produktu portfeļa aktualizāciju,
• regulāri sagatavot un iesniegt nepieciešamās pārdošanas un tirgus attīstības atskaites,
• uzturēt un paplašināt klientu/partneru datu bāzi.

Prasības kandidātiem:

• augstākā izglītība ekonomikā vai uzņēmējdarbībā, papildus izglītība medicīnā vai farmācijā tiks uzskatīta par priekšrocību,
• darba pieredze pārdošanas jomā ne mazāk par 5 gadiem, vēlama pieredze B2B starptautiskajos tirgos,
• ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas,
• labas komunikācijas, pārliecināšanas, pārrunu vešanas un prezentācijas prasmes,
• labas saskarsmes un sadarbības prasmes, spēja veidot attiecības, dibināt kontaktus,
• laba stresa noturība un elastība,
• prasme patstāvīgi pieņemt lēmumu, plānot darba laiku, izvērtēt un sadalīt prioritātes,
• prasme strādāt ar MS Office programmām (Word, Excel).

Mēs piedāvājam:

• Bruto atalgojumu no 1600,- līdz 2000,- EUR,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2019. gada 30. septembrim.

Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

PIESAKIES DARBAM Grindeks Pētniecības un attīstības, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekrītu