Elastīgs grafiks

Taču jau pirms iestāšanās Ķīmijas fakultātē Kristaps izpētīja darba tirgu, kur viņš varētu strādāt pēc specialitātes, un atklāja, ka iespējas ir plašas, jo šobrīd darba tirgū ķīmiķu pietrūkst, bet pieprasījums ir liels. Mācoties 2. kursā, Kristaps sāka strādāt Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Vienu no iemesliem, kāpēc viņš studijas laikā aizgāja strādāt, Kristaps min vēlmi pašam pelnīt naudu, kā arī iegūt praktisko pieredzi profesijā. «Mācībās nevar apgūt visu. Augstskola piedāvā teorētiskas zināšanas, bet iegūt priekšstatu par reālo darbību var, tikai darbojoties praktiski. Tuvāk iepazīt farmācijas jomu man piedāvāja a/s Grindeks, un es to izmantoju. Darbs Grindekā pirmkārt nozīmē iespēju strādāt ar modernākām iekārtām,» skaidro Kristaps.

Pēc Kristapa teiktā, lielākā daļa viņa kursa biedru šobrīd strādā savā specialitātē un ar smaidu piebilst, ka pārsvarā visi strādā a/s Grindeks . A/s Grindeks Kristaps strādā jau gadu, un, kā viņš norāda, darbs viņam palīdz mācīties. «Kursa darbos, kuri mums ir jāraksta katru gadu, es izmantoju pieredzi Grindekā, darbs arī palīdz labāk saprast lekcijas par farmāciju,» teic Kristaps. Uz jautājumu, vai ir grūti apvienot darbu ar mācībām, Kristaps atbild: «Nav grūti, nav arī viegli. Es zinu savu mācību grafiku un varu attiecīgi tam pielāgoties. Sākumā Grindekā sāku strādāt pusslodzi, taču ar laiku pārgāju uz pilnu,» par darba grafiku saka Kristaps. Par atalgojumu Kristaps saka, ka tas ir pietiekami adekvāts šim darbam, nav mazs, viņš arī kā students saņem no a/s Grindeks fonda “Zinātnes un izglītības atbalstam” stipendiju, kas arī ir papildienākums.

Iespējas apvienot darbu ar mācībām, pēc Kristapa teiktā, galvenokārt ir atkarīgas no darba devēja. «Cik man zināms, citās specialitātēs apvienot darbu ar mācībām ir diezgan sarežģīti. Mums, ķīmiķiem, nav noteikts darba laiks. Es varu strādāt sestdienās, varu palikt ilgāk darbā, galvenais ir izdarīt savu darbu,» saka Kristaps. Viņš uzskata, ka studentam vislabāk sākt strādāt izvēlētā specialitātē otrajā vai trešajā kursā, kad ir jau iegūtas pamatzināšanas un ir priekšstats par izvēlēto profesiju.