Lielākais vairums šī gada „Profesiju dienu” dalībnieku savu interesi par dabaszinātnēm jau apliecinājuši, veiksmīgi piedaloties ķīmijas, bioloģijas un citu eksakto priekšmetu mācību olimpiādēs. Daudzi no viņiem ir jauno ķīmiķu vai jauno mediķu skolu dalībnieki, un nopietni strādā, lai apgūtu dažādas papildu zināšanas sevi interesējošos priekšmetos gan izstrādājot zinātniskos darbus, gan apmeklējot augstskolu sagatavošanas kursus.

 

Iespēju tuvplānā iepazīt interesējošās profesijas un pašiem iejusties konkrētā speciālista ikdienas darbā – tieši to jaunieši atzina par uzņēmumā Grindeks pavadītās dienas vērtīgāko pieredzi. Daudzi no 12. klašu skolēniem uzsvēra, ka bijuši izvēles priekšā par konkrēta studiju virziena izvēli pēc skolas, un šī diena viņiem palīdzējusi izšķirties par labu ķīmijai, vai tieši otrādi – tomēr kādai citai zinātnei.

 

Skolēnu atsauksmes ļauj secināt, ka gūtie iespaidi ir pamudinājums vēl mērķtiecīgāk mācīties konkrētus priekšmetus, kā arī apgūt valodas, jo šeit esot, viņi pārliecinājušies, ka nopietnā uzņēmumā liela daļa no darbā izmantojamās dokumentācijas ir svešvalodās. Vairāki jaunieši atzina, ka dalība „Profesiju dienās” viņiem palīdzējusi papildināt tieši praktiskā darba iemaņas, daudzi arī neslēpa, ka gribētu redzēt Grindeks kā savu nākotnes darbavietu.

 

Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: „Mūsu mērķis, organizējot šo projektu, ir rosināt un atbalstīt jauniešu vēlmi apgūt inženiertehniskās un dabas zinātnes, piedāvājot viņiem iepazīt karjeras iespējas ar ķīmiju un farmāciju saistītās jomās. Tiekoties ar „Profesiju dienu” dalībniekiem, esmu patīkami iepriecināts par šo jauniešu mērķtiecību un nopietno attieksmi par profesijas izvēli nākotnē. Tā kā mūsu projekts sevi ir apliecinājis jau vairākus gadus, sekmīgi papildinot dabaszinātņu studiju programmas ar jauniem, daudzsološiem studentiem, tad man nav iemesla šaubīties par nacionālās ķīmijas un farmācijas industrijas veiksmīgu attīstību arī nākotnē.”

 

„Profesiju dienas skolēniem” ir īpaši uz karjeru ķīmijas un farmācijas nozarē orientēts projekts, kuru organizē Grindeks, un kas šogad norisinājās no 5. februāra līdz 5. martam. Projekta laikā Grindeks piedāvāja iepazīt desmit, ar farmācijas nozari tieši saistītas, profesijas.

 

Grindeks sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm turpinās jau daudzus gadus, un 2013. gadā vien mācību praksi Grindeks izgāja 99 studenti. Piecu gadu laikā „Profesiju dienās skolēniem” piedalījušies kopumā 178 vidusskolēni no visdažādākajiem Latvijas novadiem.