Audita laikā inspektori pārbaudīja Grindeks kvalitātes sistēmu, aktīvo farmaceitisko vielu ražotnes, materiālus telpas un iekārtas. Rezultātā uzņēmums saņēma apliecinājumu ksilazīna un detomodīna ražošanas un kontroles atbilstībai ASV kvalitātes standartiem un rekomendācijas abu šo produktu reģistrācijai ASV zāļu tirgū.

AS Grindeks ražo 14 veidu aktīvās farmaceitiskās vielas, kas ir neatņemams Grindeks produktu portfeļa sastāvdaļa. Saražotās substances tiek izmantotas tālākai gatavo zāļu formu ražošanai gan pašu uzņēmumā, gan pārdošanai citām farmaceitiskajām kompānijām. Aktīvo farmaceitisko vielu eksports tiek kāpināts ar katru gadu, un šobrīd produkcija tiek pārdota vairāk nekā 40 valstīs pasaulē. Nozīmīgākie aktīvo farmaceitisko vielu noieta tirgi ir Eiropa, Japāna, ASV, Austrālija, Pakistāna, Indija.