Veselības nedēļas notika Džūkstes pamatskolā, Iecavas vidusskolā, Āgenskalna sākumskolā, Rīgas Juglas vidusskolā un Rīgas Teikas vidusskolā. To laikā skolēni kopā ar skolotājiem tika rosināti īstenot kopīgas aktivitātes, lai interaktīvā veidā apgūtu zināšanas par četrām būtiskām tēmām – cilvēka ķermeni, pareizu uzturu, savstarpējām attiecībām, kā arī atkarībām un smēķēšanu. Iespēju robežās katras skolas sporta skolotājs organizēja fiziskās aktivitātes.

Noslēguma pasākumā, kas notika uzņēmumā Grindeks, pulcējās projektā iesaistīto skolu skolotāji un direktori, kas atzina, ka veselības nedēļas bija interesanta un noderīga pieredze skolotājiem, bet bērniem – lieliska iespēja saistošā veidā apgūt jaunas praktiski pielietojamas zināšanas. Skolu pedagogi bija vienisprātis – šāda veida projektam ir nākotne Latvijas skolās un to būtu nepieciešams turpināt.

„Manuprāt, šī projekta veiksmes pamatā ir atraktivitāte − to izdevās izveidot saistošu gan skolēniem, gan skolotājiem, kuri ar lielu aizrautību organizēja veselības nedēļu savā skolā. Jaunas zināšanas un iespēja nedēļas garumā radoši darboties, eksperimentēt, spēlēt lomu spēles, paust savu viedokli un diskutēt par veselīgu dzīvesveidu bija neikdienišķs piedzīvojums katram bērnam. Domāju, ka ļoti svarīgi bija skolotājiem dotā iespēja vispirms izmēģināt piedāvātās metodes mūsu mācību seminārā, sniedzot iespēju viņiem rūpīgi sagatavoties darbam savā skolā,” atzīmēja biedrības Papardes zieds valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle.

Lai nodrošinātu projekta veiksmīgu norisi, to uzsākot tika organizēts apmācības seminārs, kurā piedalījās 5 skolotāji no katras projekta skolas. Tajā pedagogi – klašu audzinātāji, sociālo zinību, bioloģijas, sporta un informācijas tehnoloģiju skolotāji – apguva un novērtēja veselības nedēļai piedāvātās skolēnu apmācības metodes, kā arī noslēgumā saņēma metodisko materiālu.