Grindeks Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere: „Profesiju dienu galvenā iecere ir veicināt skolēnos interesi par eksaktajām zināšanām un praksē parādīt, kāda ir darba specifika ķīmijas un farmācijas nozarē. Šī nozare Latvijā ir ļoti perspektīva un arī nākotnē piedāvās labas darba iespējas. Skolēnu ieinteresētība un saņemtās pozitīvās atsauksmes apstiprina šī projekta lietderību. Esmu pārliecināta, ka uzņēmumā Grindeks pavadītā diena skolēniem palīdzēs pieņemt lēmumu par viņu nākotnes iecerēm – vai tālākās studijas un karjeru saistīt ar ķīmiju un farmāciju.”

Līdz šim Grindeks bija aktīvi iesaistījies „Ēnu dienās” un citos līdzīgos projektos un vienmēr tika saņēmis lielu skolēnu un studentu atsaucību. Taču, ņemot vērā farmācijas ražošanas uzņēmuma specifiku un tā reglamentēto darbību, izvērtēja, ka piedāvāt dažādu profesionāļu „ēnošanu” vienā konkrētā dienā ir apgrūtinoši. Grindeks „Profesiju dienas skolēniem” ir alternatīvs, īpaši uz karjeru ķīmijas un farmācijas nozarē orientēts projekts.

Grindeks Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere: „Vēlējos uzzināt vairāk par zāļu ražotāju Grindeks, gribēju pārliecināties, ka darbs ar ķīmiju mani patiesi interesē, vēlos studēt ķīmiju, tāpēc pieteicos uz „Profesiju dienām” – tās ir tikai nedaudzās skolēnu atbildes uz jautājumu, kāpēc pieteicāties šajā projektā. Saku paldies visiem zinātkārajiem projekta skolēniem, un atgādinu, ka pēc tālākām studijām ķīmijā paveras ne tikai plašas darba iespējas Latvijā, bet arī mobilitāte Eiropas darba tirgū!”

Projektu „Profesiju dienas skolēniem” atbalstīja LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA), Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža u.c.