Grindeļa medaļu saņēma divas zinātnieces: Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece Tatjana Kozlovska – par ieguldījumu gēnu tehnoloģiju izstrādē Latvijā un pasaulē, un ķīmijas doktore Eva Stankēviča no Biomedicīnas pētījumu centra – par ieguldījumu oligonukloīdu sintēzē.

Apbalvojumus saņēma arī Organiskās sintēzes institūta Organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs Pēteris Trapencieris – par ieguldījumu netradicionālo aminoskābju sintēzē un sadarbībā ar a/s Grindeks, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas katedras docente Anna Vītola par ieguldījumu farmaceitu izglītošanā Latvijā.

Par ieguldījumu farmācijas attīstībā Latvijā medaļu pasniedza farmaceitei, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas aptiekas vadītājai Ilzei Apinei.

Grindeļa apbalvojumu par ieguldījumu a/s Grindeks attīstībā saņēma arī divi a/s Grindeks pārstāvji – Grindeks Kvalitātes departamenta direktora vietniece Rudīte Vabule un AFVBS Pētniecības un attīstības laboratorijas vadītājs Ēriks Ivanovskis.

Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga savā oficiālajā apsveikumā Grindeļa medaļas saņēmējiem norāda: „Esmu gandarīta, ka Latvijas zinātnieki radoši strādā un uzņēmēji atrod iespējas iedibināt tradīcijas, vērtēt un pateikties savas nozares speciālistiem par viņu sasniegumiem un ieguldījumu.“

11 gadu laikā kopumā piešķirtas vairāk kā 100 Grindeļa medaļas.