Akadēmiķis Elmārs Grēns ir habilitēts bioloģijas zinātņu doktors, Academia Europea loceklis, Krievijas ZA ārzemju loceklis, pasaulē pazīstamās Rīgas molekulārās bioloģijas un gēnu inženierijas skolas dibinātājs, Molekulārās bioloģijas katedras un modernās studentu apmācības pamatlicējs, zinātnieks ar pasaules vārdu molekulārajā imunoloģijā, ģenētikā, virusoloģijā un mikrobioloģijā.

Kā norāda Bioloģijas zinātņu doktors, akadēmiķis Pauls Pumpēns: “Profesoram E. Grēnam pieder novatoriski zinātniskie darbi teorētiskajā molekulārajā bioloģijā un citu bioloģijas pamat procesu atšifrēšanā. Sevišķi nopelni profesoram E. Grēnam ir modernās biotehnoloģijas un gēnu inženierijas attīstībā”.

Solomona Hilera balvas laureāts saņems Latvijas Zinātņu akadēmijas piemiņas balvas medaļu un naudas prēmiju Ls 1000. Vārda balvas apmaksu garantē a/s Grindeks.

Solomona Hillera balva tika iedibināta2004.gadā. Solomona Hillera balvu piešķir individuāliem zinātniekiem vai praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu biomedicīnā un jaunu medicīnas preparātu izstrādē.