Grindeks gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2015. gada pirmajā ceturksnī bija 19,2 milj. euro un ir palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo ceturksni, par 3,1 milj. euro vai 19,1%. Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2015. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 12,3 milj. euro, kas ir par 1,1 milj. euro vai 8% mazāk nekā 2014. gada pirmajā ceturksnī. Pateicoties sekmīgai biznesa diversifikācijai un darbības attīstībai jaunos tirgos, pārdošanas apjoms Baltijas un citās valstīs sasniedza 7,0 milj. euro, kas ir par 4,1 milj. euro vai 148% vairāk kā 2014. gada pirmajā ceturksnī. Pārdošanas apjoms Latvijā šī gada pirmajā ceturksnī sasniedza 1,5 milj. euro, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo ceturksni, palielinājies par 0,6 milj. euro vai 70%.
2015. gada pirmajā ceturksnī aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 3,1 milj. euro, kas ir par 0,5 milj. euro vai 17,8% vairāk kā 2014. gada pirmajā ceturksnī. Galvenie Grindeks aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi ir ES valstis, ASV un Japāna. Grindeks pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas 2015. gada pirmajā ceturksnī ir oksitocīns, 6-tioguanīns, pimobedāns un ursodeoksiholskābe.
AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: „Izmantojot uzkrātās zināšanas un pieredzi 60 pasaules valstīs, Grindeks sekmīgi paplašina produktu klāstu un darbību jaunos tirgos. Šī gada pirmā ceturkšņa rezultāti apstiprina, ka realizētā biznesa diversifikācija un pārstrukturizācija nes pozitīvu rezultātu. Uzņēmuma tālākie attīstības tempi būs atkarīgi no diviem būtiskiem faktoriem – straujas jaunu tirgu apgūšanas un NVS valstu ekonomiskās situācijas atveseļošanās.”

Grindeks 2015. gada 1. ceturkšņa nerevidēti finanšu pārskati (590 KB)