Projektu veidoja četras aktivitātes: 1) mācību mobilitāte pētījumu plānošanā; 2) mācību mobilitāte pētījumu norises monitorēšanā; 3) mācību mobilitāte pētījumu nevēlamo blakusparādību apstrādē un ziņošanā; 4) mācību mobilitāte pētījumu datu apkopošanā un gala atskaites sagatavošanā. Katrā no šīm aktivitātēm tika apmācīts viens Grindeks darbinieks.

AS Grindeks Zāļu blakusparādību uzraudzības nodaļas vadītāja Marija Briede, viena no vadošajiem darbiniekiem, kura piedalījās projektā, programmu raksturo šādi: „Kad ir iegūta noteikta profesionālā pieredze, ir ļoti noderīgi uzzināt, kā līdzīgus darba pienākumus veic citi speciālisti. Uzņēmumu „European PharmInvent Services” s.r.o. ir dibinājuši divi bijušie Eiropas Zāļu aģentūras (European Medicines Agency – angļu val.) darbinieki, tāpēc prasības uzņēmumā ir ļoti augstas. Darbs tiek organizēts tā, ka pirms katra jauna procesa darbinieks iepazīstas ar iekšējām instrukcijām, starptautisko vai nacionālo likumdošanu, noklausās lekciju par tēmu un tikai tad uzsāk darbu ar noteiktiem dokumentiem. Ja darbinieks uzskata, ka vēl ir nepieciešama informācija, viņš vienmēr var lūgt papildu instruktāžu vai lekciju. Projektā es nodarbojos ar Riska pārvaldības plānu inovatīvam preparātam. Iegūtās zināšanas es noteikti pielietošu praksē Grindeks”.

Jaunās prasmes plānots integrēt Grindeks personāla attīstības un apmācību politikā, tādējādi padarot uzņēmuma darbību par modernāku, dinamiskāku un profesionālāku. Ilgtermiņā projekta ieguvumi veicinās inovatīvu un pasaulē pieprasītu medikamentu ieviešanu un uzņēmuma iesaistīšanos starptautiskos pētniecības un attīstības projektos.

Jau iepriekš ziņots, ka 2015. gada 25. jūnijā Grindeks un Valsts izglītības attīstības aģentūra noslēdza līgumu Nr. 2015-1-LV01-KA102-013235 par projekta „AS Grindeks darbinieku mācību mobilitāte jaunu zāļu pētniecībā” ERASMUS+ programmas ietvaros. Projektam tika piešķirts finansējums EUR 10 340 apmērā.