Atbalsta studentus

Ķīmiķa profesija ir ļoti radoša. Ķīmiķi rada dažādus jaunus ķīmiskus savienojumus, izmantojot speciālas metodes, kā arī standartu aprakstus. Tāpat pārbauda dažādas vielas, lai noteiktu to sastāvu, kā arī kaitīgās sastāvdaļas tajās, ja tādas ir. Ķīmiķi var specializēties analītiskajā, organiskajā, neorganiskajā un fizikālajā ķīmijā. Atkarībā no izvēlētās jomas mainās arī darba pienākumi. Taču visi ķīmiķi strādā laboratorijās. Parasti ķīmiķu darba dienas ilgums ir astoņas stundas. Tomēr intensīvas ražošanas apstākļos darba laiks var tikt mainīts pēc iepriekš sastādīta grafika. Turklāt kaitīgu darba apstākļu dēļ ķīmiķa darba diena var būt arī īsāka par astoņām stundām. Ķīmiķi strādā dažādās nozarēs, piemēram, farmācijas uzņēmumos, dažādās rūpniecības un pārtikas ražotnēs, arī valsts pārvaldē, zinātniskajos institūtos u.c.

Studiju ilgums pamatstudijās ir trīs līdz četri gadi. Sakarā ar ES izvirzītajiem noteikumiem līdzšinējo četru gadu vietā turpmāk ķīmiķiem, lai iegūtu bakalaura grādu, būs jāmācās trīs gadi. Pamatstudijās jaunieši gūst vispārējas zināšanas. Pēcāk izvēlas konkrētu nozari, kurā padziļina zināšanas maģistrantūrā. Studijas ir sarežģītas, tādēļ studentu atbirums ir liels. Darba tirgū ķīmiķi ir pieprasīti, jo viņu darbarokas ir nepieciešamas neskaitāmos uzņēmumos Latvijā.

Ķīmiķi ir uzņēmuma sirds, uzskata AS Grindeks Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere. No zāļu vielas izgudrošanas brīža līdz dienai, kad tās nonāk veikalu plauktos, caur nebeidzamām pārbaudēm un dokumentiem šie speciālisti ir iesaistīti gandrīz visos šajos procesos. Uzņēmums labprāt iesaista darbā jauniešus. Šobrīd Grindeks ir 10 pastāvīgas pusslodzes darba vietas studentiem, taču pieprasījums ir tik liels, ka uzņēmums prakses vietu skaitu palielina. 2006. gadā uzņēmumā praktizējušies 72 jaunieši, šogad aptuveni 50 topošie ķīmiķi.

Ik gadu Grindeka laboratorijās speciālistu pārraudzībā studenti izstrādā bakalaura, maģistra un zinātniskos darbus. Uzņēmums rūpējas, lai arī darbinieki papildinātu zināšanas. Viņi piedalās konferencēs, regulārās mācībās, kvalifikācijas celšanas kursos un pieredzes apmaiņas braucienos. Ķīmiķa vidējā darba alga par pilnu darba slodzi pirms nodokļu nomaksas ir no 400 līdz 500 Ls, bet vecākajiem ķīmiķiem – no 500 līdz 700 Ls. Uzņēmums nodrošina sociālās garantijas, piebilst D. Šaitere.

Autors: Klāvs Vētra, Jauniešu konsultācijas