„Life Sciences Baltics 2012” konferencē piedalās ievērojami speciālisti, tai skaitā Nobela prēmijas laureāti, augsti stāvošas amatpersonas un izcili industrijas līderi. Šī konference dalībniekiem sniedz iespēju klātienē tikties ar farmācijas nozarei nozīmīgiem spēlētājiem – gan ražotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem. „Life Sciences Baltics 2012” konference tiek rīkota ar mērķi apvienot Baltijas valstu vadošos farmācijas nozares spēlētājus, kuru starpā ir arī Grindeks.

Savā prezentācijā AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis informēs arī par uzņēmuma investīcijām, finanšu datiem un veiksmes faktoriem, akcentējot uzņēmuma moderno infrastruktūru, pasaules līmeņa ražotnes un to kapacitāti. Tāpat Juris Bundulis iepazīstinās konferences dalībniekus ar Grindeks produktiem, pakalpojumiem un uzņēmuma pozīcijām pasaulē.

AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: „Mēs ticam savām idejām un nebaidāmies riskēt, lai sasniegtu augsti izvirzītos mērķus. Grindeks ir pierādījis, ka ir nozīmīgs farmācijas nozares spēlētājs Baltijā un citviet pasaulē, līdz ar to ir prieks piedalīties šajā konferencē līdzās citiem nozares līderiem. Uzņēmuma galvenais uzdevums ir pacientu un klientu vēlmju izzināšana un piedāvājuma radīšana, arvien paplašinot produktu klāstu. Mēs domājam soli uz priekšu, nešauboties par savām spējām, ko arī uzskatām par vienu no savas sekmīgās darbības pamatnosacījumiem.”

Vairāk informācijas par konferenci: www.lsb2012.com