Lai iegūtu LVS EN ISO 50001:2012 sertifikātu, Grindeks mērķtiecīgi pilnveidoja līdzšinējo Energopārvaldības sistēmu, uzlabojot energoresursu uzskaiti, paaugstinot energoefektivitātes rādītājus, samazinot energoresursu izmaksas uz produkcijas vienību, tādējādi mazinot uzņēmuma ietekmi uz vidi.

Jaunās Energopārvaldības sistēmas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nepārtraukti samazināt ražošanas, produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi. Līdz ar sertifikāta iegūšanu ieviestie uzlabojumi ļaus veikt efektīvāku enerģijas iepirkumu plānošanu, paaugstināt energoefektivitāti, kā arī samazināt enerģijas izmaksas.

AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: “Lai uzņēmumā ieviestu jaunu Energopārvaldības standartu, tikai ieguldīts liels darbs – notikušas dažādas apmācības uzņēmuma vadītājiem un speciālistiem, kā arī apzināti pat darbinieku energoresursu patēriņa paradumi. Uzlabojumi tika ieviesti jau esošajās Kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības sistēmās. Jaunā Energopārvaldības sistēma ļaus ne vien taupīt finanšu resursus, bet arī saprast, kā veikt turpmākus uzlabojumus energopārvaldības jomā.”

Sertifikāciju veica starptautiski atzīts uzņēmums “Bureau Veritas Latvija.”