Kā norādīja AS Grindeks Valdes priekšsēdētājs Jānis Romanovskis: “Vizīte kopumā bija ļoti veiksmīga. Sarunas ar ķīniešiem par sadarbību ir ilgušas vairāku gadu garumā, tāpēc esmu gandarīts par tikšanās laikā noslēgto vienošanos, ko vērtēju kā nozīmīgu ieguldījumu uzņēmuma nākotnes attīstībā kopumā.”

Mūsu interese par šo tirgu un vēlme tajā darboties ir likumsakarīga, jo Ķīnas tirgus kļūst aizvien atvērtāks citām valstīm, turklāt pieaugot Ķīnas iedzīvotāju dzīves standartiem un skaitam, pieprasījums pēc farmācijas produktiem šajā tirgū pieaug ļoti strauji,” uzsvēra AS Grindeks Padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans.