AS Grindeks Personāla departamenta vadītāja Inese Kalēja: “Profesijas izvēle ir nozīmīgs solis katra cilvēka dzīvē. Par daudzām profesijām ir savi priekšstati un stereotipi, daudz zināmā un daudz nezināmā, kas atvieglo vai pat otrādi – apgrūtina profesijas izvēli. Tieši tāpēc aicinām jauniešus būt aktīviem un piedalīties projektā „Karjeras nedēļa 2013”, lai uzzinātu daudz vērtīgas informācijas par farmācijas nozares profesijām”.

AS Grindeks vēlas sniegt ieguldījumu jauniešu profesionālās ievirzes veicināšanā, aicinot izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās.

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies no 7. līdz 13. oktobrim 11 Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Gulbenē, Cēsīs, Kuldīgā un Valmierā. 2012. gadā Karjeras nedēļa Latvijā norisinājās pirmo reizi. Karjeras nedēļas pasākumos piecās Latvijas pilsētās iesaistījās vairāk nekā 100 uzņēmumu un mācību iestāžu visā Latvijā, pulcējot ap 9 000 skolēnu. Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programmas ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.