Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar Latvijā ražoto medikamentu eksporta veicināšanu uz Ķīnu, tajā skaitā AS Grindeks plāni reģistrēt Ķīnas tirgū medikamentu „Mildronāts®”.

Tāpat tika pārrunātas ciešākas sadarbības iespējas medicīniskās izglītības un zinātnes jautājumos. Veselības ministrs Juris Bārzdiņš atzina, ka nozīmīgs solis ciešākas sadarbības veidošanā ir pagājušajā gadā parakstītais līgums starp abām valstīm par augstākās izglītības kvalifikāciju un studijās iegūto grādu savstarpējo atzīšanu. Īpaši nozīmīgi tas ir Latvijas un Ķīnas studentu apmaiņai, lai viņiem būtu iespējas uzsākt un/vai turpināt mācības partnervalsts augstskolās un pēc tam atgriezties savā valstī ar atzītiem rezultātiem. Tāpat dokuments vienkāršos un sekmēs Latvijas un Ķīnas divpusējo sadarbību augstākajā izglītībā, pētniecībā un dažādu kopīgu projektu īstenošanā.

2007. gadā tika parakstīts līgums ar Ķīnu par sadarbību veselības nozarē, kas paredz informācijas apmaiņu medicīnas zinātnes un tehnoloģiju jomā, veselības aprūpē iesaistītā personāla apmācībā un kopīgu pētījumu veikšanā. Savukārt, 2010. gadā tika parakstīts Vienošanās memorands starp Ķīnas Tautas Republikas Valsts Pārtikas un Zāļu administrāciju un Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūru, kas ietver informācijas apmaiņu zāļu drošuma jautājumos, noteikumos par ārstniecisko augu preparātiem, personāla apmācību un citās jomās.