Pārskata periodā Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 51 pasaules valsti, kopumā par 44.5 milj. latu, kas ir par 7.9 milj. latu vai 21.6% vairāk kā iepriekšējā gada tajā pašā pārskata periodā.

Grindeks gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2010. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 40.9 milj. latu, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo deviņu mēnešu rezultātiem, palielinājies par 6.15 milj. latu vai 17.7%. 2010. gada pirmajos deviņos mēnešos Grindeks gatavo zāļu eksporta apjoms uz galvenajiem gatavo zāļu noieta tirgiem – Krieviju, pārējām NVS valstīm, kā arī Gruziju bija 35.7 milj. latu, savukārt gatavo zāļu pārdošanas apjoms Baltijas un citās Eiropas valstīs sasniedza 5.2 milj. latu.

Galvenie Grindeks aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi ir Eiropa, Japāna, ASV, Austrālija, Pakistāna un Indija. 2010. gada pirmajos deviņos mēnešos aktīvo farmaceitisko vielu realizācija sasniedza 6.0 milj. latu, kas ir par 2.2 milj. latu vai 57.9% vairāk kā 2009. gada pirmajos deviņos mēnešos.

Grindeks valdes priekšsēdētājs Jānis Romanovskis: „Grindeks pirmo deviņu mēnešu darbības rezultāti demonstrē pozitīvu pārdošanas apjomu kāpumu – stabils pieaugums vērojams gan gatavo zāļu, gan aktīvo farmaceitisko vielu realizācijā. Tas panākts pateicoties mārketinga un pārdošanas aktivitāšu atdevei Grindeks” nozīmīgajos tirgos, pastiprinātai patentbrīvo medikamentu ieviešanas un virzības stratēģijai, kā arī stingrai izmaksu kontrolei. Arī nākotnes plāni saistīti ar mērķtiecīgu biznesa darbības diversifikāciju – turpināsim ieviest jaunus produktus, apgūt jaunus tirgus, palielināt ražošanas jaudu noslodzes, kā arī pārdomāti investēsim līdzekļus nākotnes attīstībā.”