Grindeks nav saņēmis Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) pamatojumu šādam lēmumam. Līdz ar to uzņēmumam ir liegta iespēja izvērtēt tos argumentus, kas mudināja preparātu šajā sarakstā iekļaut.

Gluži pretēji, jau pāris gadus atpakaļ uzņēmuma speciālisti padziļināti pētīja šo aspektu gan šeit uz vietas Latvijā, gan atbildot uz Rietum-Eiropas speciālistu jautājumiem, un nonāca pie kopīga slēdziena, ka Meldonijs nav iekļaujams aizliegto vielu sarakstā.

Tikko Grindeks saņems Pasaules Antidopinga aģentūras atzinumu, rūpīgi to izanalizēs un darīs visu, lai pārliecinātu lēmuma pieņēmējus izņemt preparātu no saraksta laukā.