A. Lejniekam ir pieredze 20 dažādos Latvijas Zinātnes padomes projektos, kā arī daudzos klīniskos pētījumos gan kā vadītājam, gan kā vadošajam pētniekam. Profesors ir publicējis 38 grāmatas, 147 zinātniskās publikācijas, un viņš ir 5 Latvijas patentu turētājs. A. Lejnieks turpina aktīvu darbu medicīnas jomā, lasot lekcijas gan ārstiem, gan topošajiem medicīnas profesionāļiem. Viņa vadībā aizstāvētas 20 doktora disertācijas.

AS Grindeks padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans: “Esmu gandarīts, ka D. H. Grindeļa balvu par nozīmīgu ieguldījumu medicīnā saņem Rīgas Stradiņa universitātes iekšķīgo slimību katedras vadītājs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas internās medicīnas galvenais speciālists, profesors Aivars Lejnieks. Viņš ir savas paaudzes izcilība medicīnā, kas ar pilnu atdevi ikdienā palīdz cilvēkiem. A. Lejnieks ir cilvēks, kas tic ieguldītajam darbam nevis brīnumam. Liels prieks, ka D.H.Grindeļa balva turpina savas tradīcijas, godājot veselības aprūpes nozares profesionāļus.”

D.H.Grindeļa balva šogad ir mainījusi savu veidolu. Māksliniece Anda Munkevica ir izveidojusi skulptūru, apvienojot divus pretpolus – metālu un trauslo stiklu.

Par balvu
D. H. Grindeļa balva ir augstākais profesionālais apbalvojums medicīnas un farmācijas jomā, kas tiek piešķirts par godu pirmajam latviešu izcelsmes dabas zinātniekam, ārstam, farmaceitam un profesoram Dāvidam Hieronīmam Grindelim (1776-1836). Pirmo reizi tā tika pasniegta 1995. gadā. D. H. Grindeļa apbalvojumu kopš tās dibināšanas 1995. gadā saņēmušas tādas Latvijas medicīnas un farmācijas izcilības kā Prof. Dr. med. Andrejs Ērglis, Prof. Dr. med. Juris Pokrotnieks, Prof. Dr. med. Ināra Logina, NMPD direktore Liene Cipule, Dr. med. Vilnis Dzērve-Tāluts, Dr. habil. chem., Dr. hist. h. c., prof., Jānis Stradiņš, Prof. Dr. habil. biol. Elmārs Grēns, Dr. habil. chem. Regīna Žuka, Prof. Dr. hab. chem. Ivars Kalviņš, Dr. chem. Jānis Polis, Asoc. prof., Dr. pharm. Vija Eniņa, Dr. habil. med. Vija Kluša, Dr. Pēteris Apinis, Dr. chem. Osvalds Pugovičs, Prof. Dr. pharm. Maija Dambrova, Dr. habil. chem. Raimonds Valters un daudzas citas ievērojamas personības.