Tikšanās laikā tika izrunāti vairāki jautājumi par sadarbības iespējām starp Latviju un Japānu, kā arī AS Grindeks attīstības plāniem. Japānas vēstnieks atzīmēja, ka ir pagodināts atrasties vadošajā farmācijas uzņēmumā Baltijas valstīs un izteica viedokli, ka AS Grindeks varētu kļūt par industrijas vēstnieku. Viņš ļoti augsti novērtēja arī uzņēmuma ilggadējo sadarbību ar Japānas partneriem, novēlēja neapstāties pie sasniegtā un turpināt attīstīt šo virzienu.

AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis: “Grindeks sadarbība ar Japānu sākās vēl pagājušā gadsimta 60. gados. Pirmais līgums par oriģinālprodukta Ftorafur® (tegafur) substances piegādi Japānas uzņēmumam “Taiho Pharmaceutical” tika noslēgts 1972. gadā, un es esmu patiesi gandarīts, ka veiksmīgā sadarbība ar Japānas partneriem turpinās joprojām. Lai gan farmācijas joma šajā valstī ir ļoti strikti reglamentēta, Grindeks sekmīgi attīsta aktīvo farmaceitisko vielu eksportu uz šo valsti gan humānajā, gan veterinārijā segmentā. ”