Šogad Latviju pārstāvēja četri skolēni – Jānis Briška no Salas vidusskolas, Georgijs Treniņs no Rīgas 95.vidusskolas, Dmitrijs Jevdokimovs no Rīgas 40.vidusskolas un Rihards Aleksis no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas – un divi mentori – Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Juris Fotins un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes laboratorijas vadītāja Skaidrīte Pakule.

Olimpiādes laikā skolēni izstrādāja laboratorijas darbus, kuros noteica vielu maisījuma sastāvu, katalītiskā procesā ieguva ūdeņradi, veica sintēzi un hromatogrāfiski atdalīja izomērus. Teorētiskās daļas uzdevumi ietvēra slāpekļa oksīdu rašanās kinētiku, šķidrā amonjaka izmantošanu par kurināmo, kvantu ķīmijas problēmas, iekšdedzes dzinēja bateriju, kas darbojas ar ūdeņradi, polislāpekļa savienojumu uzbūvi, alternatīvu zelta iegūšanas metodi, karbocukurus un „klik” ķīmiju.

Jānis Briška ieguva sudraba medaļu, bet Dmitrijs Jevdokimovs un Georgijs Treņins -bronzas medaļas. Š.g. 31.augustā VISC rīko apbalvošanas pasākumu starptautisko olimpiāžu laureātiem ar Izglītības un zinātnes ministra un AS Grindeks pārstāvju klātbūtni.

Būdams sociāli atbildīgs uzņēmums, Grindeks katru gadu organizē un atbalsta dažādas aktivitātes, kas veicina ķīmijas un farmācijas nozares attīstību Latvijā. Apzinoties, cik nozīmīgi ir atbalstīt Latvijas jaunos talantus, jau vairākus gadus pēc kārtas AS Grindeks ir atbalstījusi Latvijas skolēnu dalību starptautiskajās ķīmijas olimpiādēs.