Projekta The Baltic Market Awards ietvaros tika izvērtēta 68 Baltijas biržās kotēto uzņēmumu publiski pieejamā informācija angļu valodā laika periodā no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam. Uzņēmumi tika vērtēti pēc vairāk nekā 100 kritērijiem, to skaitā pēc gada pārskatu un starpperiodu pārskatu kvalitātes, uzņēmuma paziņojumiem biržai, uzņēmuma mājas lapas un ekspertu vērtējuma.

Galveno balvu par labākajām investoru attiecībām Baltijas valstīs saņēma Latvijas uzņēmums SAF Tehnika. Par labāko gada pārskatu apbalvots uzņēmums VST, bet par lielāko progresu gada laikā – Eesti Ehitus. Labākās investoru attiecības Tallinas fondu biržā bijušas uzņēmumam Baltika, bet Viļņas fondu biržā – TEO LT.

“The Baltic Market Awards” vērtēšanas komitejā bija plašsaziņas līdzekļu, akadēmisko aprindu, institucionālo investoru un Baltijas biržu vadības pārstāvji. Uzņēmumu informāciju analizēja Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti atbilstoši īpaši izstrādātai metodoloģijai Baltijas biržu un vērtēšanas komisijas pārraudzībā.