„Baltijas korporatīvās izcilības balva 2008” tika piešķirta balstoties uz finanšu pētniecības uzņēmuma CE Services un tā Šveices partnera CE Asset Management veiktā pētījuma rezultātiem. Pētījuma mērķis bija noteikt labāko biržā kotēto uzņēmumu Baltijā un katrā no tās valstīm atsevišķi, pamatojoties uz to vēsturiskajiem rezultātiem un pieeju un motivēt citus biržās kotētos uzņēmumus uzlabot to caurspīdīgumu, finanšu rezultātus un citus aspektus, lai kļūtu par pievilcīgu investēšanas objektu.

Latvijā vislabāko novērtējumu saņēmusi AS Grindeks, aiz sevis atstājot uzņēmumus Latvijas Gāze un Latvijas Kuģniecība. Kopējā Baltijas valstu novērtējumā Grindeks ir sestais labākais uzņēmums biznesa modeļa vērtējumā. Par Baltijas valstu un arī Igaunijas labāko biržā kotēto uzņēmumu atzīts Igaunijas telekomunikāciju uzņēmums AS EEsti Telekom, savukārt par Lietuvas labāko atzīts telekomunikāciju uzņēmums AB TEO LT.

Pētījumā kopumā tika analizēti 32 uzņēmumu dati. Katra uzņēmuma novērtējums galvenokārt balstījās uz uzņēmuma vēsturisko gaitu – 80% tika atvēlēti finansiālajam novērtējumam, 10 % korporatīvajai vadībai un 10% biznesa modelim.