Jaunā mērogošanas laboratorija gan iekārtu izpildījuma, gan kontrolprocesu nodrošinājuma ziņā atbildīs visām Labas ražošanas prakses – cGMP (Current Good Manufacturing Practise) prasībām. Laboratorijā būs iespējams ražot aktīvās farmaceitiskās vielas rūpniecībai un izmantošanai klīniskajos pētījumos.

Projekts dos iespēju Latvijas zinātniekiem lielu daļu pētījumu, ieskaitot klīniskos pētījumus, veikt Latvijā. Projekta realizācijā ir ieinteresēti arī Organiskās Sintēzes Institūts (OSI), SIA Medpro, a/s Rīgas Farmaceitiskā Fabrika un a/s LMP.

Šī būs pirmā CGMP standartiem atbilstošā laboratorija Baltijas valstīs. Plānots, ka jaunā AFVBS analītiskās mērogošanas laboratorija tiks pabeigta 2007. gada maijā.