Biedrības „Papardes zieds” īstenotais skolu veselības projekts „Es augu vesels” tiek realizēts jau otro gadu. Šogad tā ietvaros 238 skolotāji un 2033 bērni 40 Latvijas skolās ir interaktīvā veidā izzinājuši, diskutējuši, domājuši, zīmējuši un radoši darbojušies par vienu tēmu – veselību. Projekts „Es augu vesels” ir svarīgs Latvijas izglītības sistēmai, jo skolās nepastāv veselības mācība kā atsevišķs mācību priekšmets, tāpēc ir svarīgi stiprināt jebkura skolotāja prasmes veselības jomā. Projektu atbalsta Grindeks fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam”.

„Konference „Es augu vesels” ir lieliska labās pieredzes darbnīca, kurā skolu direktori un skolotāji var dalīties ar uzkrāto pieredzi un rosināt cits citu izmantot jaunas metodes un veidus, kā atraktīvi un saistoši uzrunāt bērnus un jauniešus par dzīvei tik būtisku tēmu kā veselība,” konferences atklāšanā uzsvēta biedrības „Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle.

Projekta ietvaros sociālo zinību pedagogiem, klašu audzinātājiem, sporta un citu priekšmetu skolotājiem vispirms bija iespēja apgūt papildu zināšanas un apmācības metodes par tādiem būtiskiem veselības pamatjautājumiem kā dažādas slimības, uzturs, smēķēšanas novēršana, draudzēšanās un konfliktu risināšana, kustību prieks jaunākajiem skolēniem, bet vecāko klašu audzēkņiem − sekstings, pārmaiņas pusaudžu vecumā, alkohola un narkotiku lietošanas prevencija. No katras skolas „Es augu vesels” apmācības seminārā piedalījās pieci skolotāji, kuri veido skolotāju komandu ar padziļinātu izpratni veselības jautājumos. Pēc apmācības semināra skolotāju komanda pēc saviem ieskatiem organizēja savā skolā veselības dienu, veselības nedēļu vai integrēja apgūtās zināšanas citos mācību priekšmetos.

Konferenci atklāja Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis. Ar priekšlasījumiem konferencē uzstājas veselības nozares eksperti − Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Dace Matule, psiholoģe Karīna Andersone.