Nefinanšu ziņojums sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.3 pantam, vadoties pēc Eiropas Komisijas pamatnostādnēm par nefinansiālas informācijas sniegšanu.

AS Grindeks valdes priekšsēdētājs Dr. chem. Juris Hmeļņickis: „2019. gads ir sekmīgi noslēdzies, sasniedzot 13,4 milj. eiro peļņu, kas ir garants tālākai koncerna attīstībai. Pēdējos gados farmācijas biznesa vide mainās, un farmācijas industrija darbojas apstākļos, kuros klientu vajadzības kļūst aizvien specifiskākas. Grindeks koncerna potenciāls sniegt pacientu vajadzībām piemērotus risinājumus ir ļoti augsts. Mūsu stratēģiskais biznesa attīstības mērķis – būt soli priekšā spraigajai farmācijas industrijas konkurencei un izvērst savu darbību gan mūsu tradicionālajos tirgos, gan Eiropas Savienībā, Dienvidaustrumāzijas valstīs un ASV.”

Grindeks gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2019. gadā bija 132,2 milj. eiro. Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2019. gadā veidoja 77,9 milj. eiro. Salīdzinot ar 2018. gadu, 2019. gadā nozīmīgs pārdošanas apjoma pieaugums sasniegts – Baltkrievijā par 20%, Gruzijā par 18%, Moldovā par 13% un Armēnijā par 12%. Gatavo zāļu pārdošanas apjoms Eiropas Savienības valstīs 2019. gadā sasniedza 50,2 milj. eiro. Pārdošanas apjoms 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, Francijā ir palielinājies 3 reizes, Zviedrijā un Čehijā 2 reizes, Ungārijā par 52%, bet Lielbritānijā par 46%.

2019. gadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 8,6 milj. eiro. Lielākais Grindeks aktīvo farmaceitisko vielu eksports tika veikts uz ES valstīm, Japānu, Austrāliju un Kanādu. Grindeks pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas 2019. gadā bija deksmedetomidīns, ksilazīns un pimobendāns.