Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Vēlies mums pievienoties?

Laipni lūdzam, jo:

  1. Darbinieks ir viena no Grindeks VĒRTĪBĀM – profesionāli un zinoši, uz mērķi orientēti indivīdi, kas veiksmīgi izmanto savu potenciālu, ir priekšnoteikums uzņēmuma veiksmīgai attīstībai.
  2. Grindeks darbinieki tiek novērtēti ar darba tirgus prasībām un individuālajam darba sniegumam atbilstošu ATALGOJUMU, ko papildina darba koplīgumā noteiktās piemaksas un bonusi.
  3. Par Grindeks darbinieku interešu ievērošanu un vēlmju īstenošanu rūpējas uzņēmuma arodbiedrība, kas uztur pastāvīgu DIALOGU starp uzņēmuma vadību un darbiniekiem.
  4. Ilgstošas sadarbības starp Grindeks vadību un arodbiedrību rezultātā pakāpeniski ir pilnveidojusies darbinieku MOTIVĒŠANAS PROGRAMMA, kas paredz sociālās garantijas, dotētas pusdienas, bezmaksas transportu, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, sporta kompleksu un nodarbības uzņēmumā, ērti plānotu darba laiku, apmaksātas papildu brīvdienas un mācību atvaļinājumu, izklaides pasākumus un dāvanas darbiniekiem un viņu bērniem, hobiju īstenošanu Grindeks korī un sporta komandās.
  5. Grindeks rūpējas par darbinieku karjeras IZAUGSMI, piedāvājot dalību prasmju un iemaņu veicinošās aktivitātēs – projektos, jaunos darba uzdevumos, mācībās Latvijā un ārvalstīs.
  6. Kā farmācijas ražošanas uzņēmums darba drošībai mēs pievēršam īpašu uzmanību, tāpēc Grindeks DARBA VIDE ir droša, sakopta un mūsdienīgi, tehniski nodrošināta.
  7. Kā vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums ar eksporta tīklu, kas aptver teju vai visu pasauli, Grindeks ir priekšrocība, kas var nodrošināt vairākas karjeras jomas un profesionālu DAŽĀDĪBU.
Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?