Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

Elektromehānisko un elektronisko iekārtu mehāniķi Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļā

Darba pienākumi:

 • veikt kontrolmērinstrumentu un automātikas iekārtu darbību,
 • veikt elektroiekārtu ekspluatāciju, tehnisko apkopi, remontu un montāžu/demontāžu,
 • veikt amonjaka aukstuma agregātu apkalpošanu,
 • ievērot darba drošības, ugunsdrošības, personīgās higiēnas un citas reglamentējošas dokumentācijas prasības savā darba vietā un uzņēmumā kopumā.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā speciālā izglītība,
 • zināšanas elektroiekārtu uzbūvē, ekspluatācijā un drošības tehnikas noteikumos,
 • zināšanas kontrolmērinstrumentu un automātikas iekārtu ekspluatācijā un drošības tehnikas noteikumos uguns un sprādzienbīstamās telpās,
 • zināšanas aukstuma agregātu uzbūves, ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumos,
 • jābūt atestētam ne mazāk par Bz elektrodrošības grupu,
 • vēlama darba pieredze ķīmiskajā ražošanā.

Mēs piedāvājam:

 • veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
 • interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
 • dotētas pusdienas, iespēju izmantot darbinieku autobusu un sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2018. gada 14. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Vecāko zāļu reģistrācijas speciālistu (Zāļu aprakstu un zāļu lietošanas instrukciju izstrādei)

Darba pienākumi:
• izstrādāt reģistrācijas, pārreģistrācijas vai izmaiņu procesa veikšanai nepieciešamās zāļu lietošanas instrukcijas un zāļu aprakstus atbilstoši attiecīgās valsts zāļu reģistrācijas likumdošanas prasībām;
• veikt labojumus zāļu lietošanas instrukcijās un zāļu aprakstos pēc zāļu reģistrējošo institūciju ekspertu aizrādījumiem;
• tulkot zāļu lietošanas instrukcijas un zāļu aprakstus no latviešu uz angļu valodu vai otrādi;
• apkopot un uzturēt apstiprināto zāļu aprakstu un zāļu lietošanas datu bāzi.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība medicīnā vai farmācijā;
• teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
• vēlamas zināšanas un pieredze darbā ar lietošanas instrukciju un zāļu aprakstu izstrādi;
• prasme labi strādāt ar MS Office programmām (Word, Excel);
• precizitāte, godīgums, prasme organizēt savu darbu.

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot darbinieku autobusu un uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2018. gada 14. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Ķīmiķis-analītiķis (hromatogrāfisko un/vai klasisko analīžu metožu izstrādei)

Darba pienākumi:
• zāļu produktu izejvielu, palīgvielu, materiālu, starpproduktu un galaproduktu hromatogrāfisko analītisko metožu izstrāde, validācijas veikšana un dokumentācijas sagatavošana, atbilžu sagatavošana uz zāļu reģistrējošo institūciju aizrādījumiem, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām;
• dokumentēt un izvērtēt analīžu rezultātus saskaņā ar Labu ražošanas praksi un uzņēmuma prasībām;
• sava darba laika plānošana atbilstoši uzņēmuma nospraustajiem mērķiem un apstiprinātajiem plāniem.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā (var būt pēdējo kursu students),
• darba pieredze nozarē ne mazāk par 1 gadu,
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas,
• vēlama darba pieredze ar hromatogrāfiskajām sistēmām (AEŠH un GH) un/vai analītiskajām iekārtām,
• prasme strādāt ar MS Office programmām (Word, Excel).

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• konkurētspējīgu atalgojumu,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot darbinieku autobusu un uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2018. gada 14. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļas Tablešu un kapsulu ražošanas iecirknī

Darba pienākumi:

 • zināt apkalpojamo iekārtu darbības un vadības principus,
 • veikt iekārtu sagatavošanu konkrētam ražošanas procesam,
 • nodrošināt iekārtu pareizu ekspluatāciju atbilstoši reglamentētai dokumentācijai,
 • veikt telpu, darba vietu un iekārtu tīrīšanu atbilstoši higiēnas standartpriekšrakstiem,
 • veikt uzdoto tehnoloģisko procesu saskaņā ar sērijas pieraksta protokola prasībām un procesa reglamentējošo dokumentāciju,
 • savlaicīgi un bez labojumiem aizpildīt sērijas pieraksta protokolus,
 • precīzi izpildīt iecirkņa vadītāja rakstisko maiņas uzdevumu, paskaidrot neizpildes iemeslus,
 • lietot atbilstošo darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, ievērot to lietošanas prasības.

 

Prasības kandidātiem:

 • vidējā izglītība,
 • labas latviešu valodas zināšanas,
 • atbildība, precizitāte, centība, tehniskā domāšana.

 

Mēs piedāvājam:

 • veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
 • konkurētspējīgu atalgojumu,
 • interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē, dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2018. gada 14. oktobrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

 

Ķīmiķis Aktīvo farmaceitisko vielu analītiskajā grupā uz darbinieka prombūtnes laiku

Darba pienākumi:

 • Darbs ar AEŠH, titrimetriju un citām instrumentālām analīzēm
 • Analīžu metožu izstrāde, tekošo paraugu analīze jauno produktu izstrādes laikā, validācija un validācijas atskaišu noformēšana izejvielām, starpproduktiem un galaproduktiem.
 • Reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un aktualizācija.
 • Starptautisko vadlīniju un dažādu valstu farmakopeju prasību ievērošana.
 • Fiksējošās dokumentācijas noformēšana atbilstoši uzņēmuma reglamentējošo dokumentu prasībām.

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā.
 • Prasme orientēties dažādu valstu farmakopeju prasībās.
 • Darba pieredze analītiskajā ķīmijā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.
 • MS Office pārzināšana.

Mēs piedāvājam:

 • Veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
 • Sociālās garantijas.
 • Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē.
 • Dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu un darbinieku autobusu

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2018. gada 7. oktobrim.
E-pasts: personals@grindeks.lv
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302

Vecāko ķīmiķi gatavo zāļu formu analītiskā grupā

Darba pienākumi:
• analīzes metožu izstrāde un validācija,
• reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un noformēšana,
• analīzes rezultātu nodrošināšana tehnoloģiju izstrādes gaitā atbilstoši reglamentējošajai dokumentācijai un vadītāja norādījumiem,
• aparatūras tehniskā stāvokļa uzraudzība un vajadzības gadījumā savlaicīga tās remonta nodrošināšana.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība analītiskās, fizikālās vai organiskās ķīmijas specialitātē,
• spēja strādāt patstāvīgi un komandā, precīza un savlaicīga darba uzdevumu izpilde, augsta atbildības sajūta,
• pieredze darbā ar dažādām analīzes metodēm (AEŠH, spektrofotometrija, titrēšana u.c.),
• pieredze analīzes metožu izstrādē un validācijā,
• pieredze analītiskās dokumentācijas izstrādē un noformēšanā,
• ICH vadlīniju, Eiropas, ASV un Krievijas farmakopeju pārzināšana,
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas,
• datorzināšanas (Windows, MS Office).

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētās pusdienas, darbinieku autobusu,
• iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt AS Grindeks Personāla departamentam līdz 2018. gada 27. septembrim.
E-pasts: personals@grindeks.lv
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
Konfidencialitāti garantējam.

PIESAKIES DARBAM Grindeks Pētniecības un attīstības, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?