Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

Jurists/-e

Darba pienākumi:
• juridisko pakalpojumu sniegšana uzņēmumam un tā saistītajiem uzņēmumiem, filiālēm, pārstāvniecībām, meitas uzņēmumiem,
• izskatīt, izstrādāt līgumus un dokumentus, kas nepieciešami uzņēmuma komercdarbībai,
• konsultēt AS „Grindeks” valdi, vadības komandu un direktorus juridiskos un biznesa jautājumos,
• sagatavot pretenzijas un prasības par jebkura veida tiesību aizskārumu, pārstāvēt sabiedrības intereses tiesā,
• atrast, analizēt, tulkot un piemērot tiesību normas, izstrādāt, analizēt un apliecināt, juridiskos dokumentus, sniegt juridiskos atzinumus un juridisko palīdzību,
• veidot pareizas tiesību normas un citas juridisko tekstu struktūras.

Prasības kandidātiem:
• augstākā juridiskā izglītība,
• vismaz 3 gadu darba pieredze jurista amatā, vēlama pieredze ražošanas uzņēmumā,
• spēja pareizi sastādīt, analizēt un apliecināt dokumentus,
• spēja apkopot un analizēt informāciju,
• teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas,
• labas datorprasmes (Word, Excel, Power Point un citas specializētas programmas).

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• stabilu atalgojumu, sociālās garantijas
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2018. gada 20. maijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Iekārtu operators/-e Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļas Ziežu ražošanas iecirknī

Darba pienākumi:
• zināt apkalpojamo iekārtu darbības un vadības principus,
• veikt iekārtu sagatavošanu konkrēta produkta pildīšanas vai pakošanas procesam,
• nodrošināt iekārtu pareizu ekspluatāciju atbilstoši reglamentētai dokumentācijai,
• veikt telpas, darba vietas un iekārtas tīrīšanu atbilstoši higiēnas reglamentējošās dokumentācijas prasībām,
• savlaicīgi un bez labojumiem aizpildīt sērijas pieraksta protokolus,
• lietot atbilstošo darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus, ievērot to lietošanas prasības.

Prasības kandidātiem:
• vidējā izglītība,
• labas latviešu valodas zināšanas,
• atbildība, precizitāte, centība, tehniskā domāšana.

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• konkurētspējīgu atalgojumu,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē, dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2018. gada 20. maijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Reaktora operators/-e

Darba pienākumi
• savlaicīgi informēt iecirkņa vadītāju par uzdevuma izpildei nepieciešamo izejvielu un materiālu pasūtīšanu,
• sagatavot ražošanas iekārtas darbam,
• patstāvīgi veikt ražošanas procesu, atbilstoši ražošanas standartpriekšrakstu prasībām,
• kontrolēt un uzraudzīt ražošanas procesa norisi.

Prasības kandidātiem
• vidējā speciālā izglītība ķīmijas tehnoloģijā, var būt pēdējo kursu students,
• precizitāte, spēja mācīties, atbildības sajūta,
• latviešu un krievu valodu prasmes.

Mēs piedāvājam
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu, darbinieku autobusu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2018. gada 20. maijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Reģionālais reģistrācijas speciālists

Darba pienākumi:
• Plānot un vadīt zāļu reģistrācijas procesus ārpus Eiropas valstu teritorijām (Dienvidaustrumāzijas, Āfrikas u.c. valstīs) atbilstoši likumdošanas prasībām.
• Komunicēt ar zāļu reģistrācijas institūcijām, ka arī sadarbības partneriem reģistrācijas jautājumos.
• Informēt par uzņēmuma zāļu reģistrācijas/pārreģistrācijas un izmaiņu iesniegšanas gaitu visas zāļu reģistrācijas procesā iesaistītās personas.

Prasības kandidātiem:
• Augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā.
• Labas angļu un latviešu valodas zināšanas (lasītprasme, rakstītprasme).
• Prasme apkopot un analizēt lielus informācijas apjomus.
• Prasme argumentēt savu viedokli.
• Vēlama darba pieredze ar zāļu reģistrāciju saistītājos jautājumos.

Mēs piedāvājam:
• Veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
• Konkurētspējīgu atalgojumu.
• Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē.
• Dotētas pusdienas, darbinieku autobusu, uzņēmuma sporta kompleksa.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt AS Grindeks Personāla departamentam līdz 2018.gada 18.maijam.

Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

Ķīmiķi gatavo zāļu formu analītiskā grupā

Darba pienākumi:
• analīžu metožu izstrāde, validācija un validācijas atskaišu noformēšana izejvielām, starpproduktiem un galaproduktiem,
• reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un aktualizācija,
• starptautisko vadlīniju un dažādu valstu farmakopeju prasību ievērošana,
• fiksējošās dokumentācijas noformēšana atbilstoši uzņēmuma reglamentējošo dokumentu prasībām.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā,
• prasme orientēties dažādu valstu farmakopeju prasībās,
• darba pieredze analītiskajā ķīmijā tiks uzskatīta par priekšrocību,
• darba pieredze ar AEŠH tiks uzskatīta par priekšrocību,
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas,
• datorzināšanas (Word, Excel).

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot darbinieku autobusu un uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2018.gada 21.maijam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Vecāko ķīmiķi gatavo zāļu formu analītiskā grupā

Darba pienākumi:
• analīzes metožu izstrāde un validācija,
• reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un noformēšana,
• analīzes rezultātu nodrošināšana tehnoloģiju izstrādes gaitā atbilstoši reglamentējošajai dokumentācijai un vadītāja norādījumiem,
• aparatūras tehniskā stāvokļa uzraudzība un vajadzības gadījumā savlaicīga tās remonta nodrošināšana.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība analītiskās, fizikālās vai organiskās ķīmijas specialitātē,
• spēja strādāt patstāvīgi un komandā, precīza un savlaicīga darba uzdevumu izpilde, augsta atbildības sajūta,
• pieredze darbā ar dažādām analīzes metodēm (AEŠH, spektrofotometrija, titrēšana u.c.),
• pieredze analīzes metožu izstrādē un validācijā,
• pieredze analītiskās dokumentācijas izstrādē un noformēšanā,
• ICH vadlīniju, Eiropas, ASV un Krievijas farmakopeju pārzināšana,
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas,
• datorzināšanas (Windows, MS Office).

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētās pusdienas, darbinieku autobusu,
• iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt AS Grindeks Personāla departamentam līdz 2018.gada 21.maijam.

E-pasts: personals@grindeks.lv
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
Konfidencialitāti garantējam.

PIESAKIES DARBAM Grindeks Pētniecības un attīstības, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?