Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Darba piedāvājumi

AS Grindeks – vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums, kas nodarbojas ar zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu izpēti, ražošanu un pārdošanu Baltijā un citās valstīs, aicina darbā:

Vides un darba aizsardzības vecākais speciālists (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Darba pienākumi:
• uzraudzīt un administrēt A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, gaisa piesārņojošo vielu emisijas limitu projektu un smaku emisijas limitu projektu,
• nodrošināt vides monitoringu, kā arī analizēt vides monitoringa datus,
• sagatavot un iesniegt attiecīgajās valsts u.c. institūcijās atskaites, statistikas pārskatus u.c. dokumentāciju vides aizsardzības jomā,
• risināt atkritumu apsaimniekošanas jautājumus,
• pārbaudīt un saskaņot uzņēmumā izstrādātās drošības datu lapas,
• veikt nodarbināto apmācību vides un darba aizsardzības jautājumos,
• uzturēt aktuālā stāvoklī vides un darba aizsardzības likumdošanas aktu sarakstus,
• līdzdarboties vides pārvaldības un arodveselības un darba drošības sistēmas uzturēšanā,
• izstrādāt, aktualizēt un uzturēt vides aizsardzības dokumentāciju atbilstoši atļaujas nosacījumu, LR normatīvo aktu, standartu un iekšējo normatīvo aktu prasībām,
• aktualizēt ar vides aizsardzību saistošās uzņēmuma datu bāzes.

Prasības kandidātiem:
• augstākā profesionālā izglītība vides zinātnē vai citās dabaszinātnēs (piektais profesionālais kvalifikācijas līmenis),
• augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzībā, kura atbilst standartam „Darba aizsardzības vecākais speciālists” vai pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzības jomā (apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 60 stundu apmērā),
• vēlams ADR bīstamo kravu drošības konsultanta (padomnieka) sertifikāts,
• vismaz 2 gadu darba pieredze vides aizsardzības jomā un vismaz 1 gada darba pieredze darba aizsardzības jomā ražošanas vai pārstrādes uzņēmumā,
• zināšanas par REACH un CLP regulu prasībām,
• atbildība un iniciatīva darbu izpildē,
• labas saskarsmes spējas un prasme sadarboties,
• teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu,
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot uzņēmuma sporta kompleksu un darbinieku autobusu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2017. gada 24. septembrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Tirdzniecības pārstāvju vadītājs

Darba pienākumi:
• organizēt, plānot, motivēt, kontrolēt un nodrošināt efektīvu tirdzniecības pārstāvju darbību Latvijā;
• nodrošināt tirdzniecības plāna izpildi;
• apmeklēt klientus, veikt “dubult” vizītes, organizēt seminārus, rīkot diskusijas;
• regulāri apkopot, analizēt un izvērtēt tirdzniecības pārstāvju un nodaļas tirdzniecības rezultātus un sniegt priekšlikumus darbības uzlabošanai;
• pārraudzīt un aktualizēt informatīvās datu bāzes (plāni, atskaites, datu reģistri u.c.);
• zināt un pilnveidot pārdošanas un pārstāvju darba tehnoloģijas.

Prasības kandidātiem:
• augstākā vai vidējā medicīniskā izglītība;
• teicamas komunikācijas un aktīvās pārdošanas prasmes;
• atbildība un spēja efektīvi organizēt savu darbu;
• analītiskā domāšana (esošas situācijas izmantošana savu mērķu sasniegšanai);
• spēja sadarboties komandā;
• teicamas iemaņas darbam ar datoru;
• teicamas latviešu valodas prasmes, labas svešvalodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
• derīga B kategorijas autovadītāja apliecība un braukšanas iemaņas;
• faktiskā dzīvesvieta Rīga, vai tās tuvējā apkārtne;
• iepriekšēja pieredze šādā amatā, PharmaCode programmatūras pārzināšana un teicamas planšetdatora lietošanas iemaņas tiks vērtētas kā priekšrocības.

Mēs piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu radošā komandā;
• sociālās garantijas, konkurētspējīgu atalgojumu;
• automašīnu, datoru, mobilo telefonu, darbam internetu;
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot sporta kompleksu;
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt AS „Grindeks” Personāla departamentam līdz 2017. gada 31. augustam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālruņi: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv

Konfidencialitāti garantējam.

Ķīmiķis-analītiķis (Kvalitātes kontroles grupā)

Darba pienākumi:
• veikt izejvielu kvalitātes pārbaudi, nodrošināt savlaicīgu sertifikātu noformēšanu,
• kontrolēt atbilstošo standartvielu pielietojumu analīzēs, veikt analīžu veikšanai nepieciešamās aparatūras kalibrēšanu vai to uzraudzību,
• izstrādāt un saskaņot reglamentējošo dokumentāciju.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība ķīmijā, farmācijā vai bioloģijā (var būt pēdējo kursu students),
• vēlama darba pieredze nozarē ne mazāk par 1 gadu,
• zināšanas un prasme analītiskajā ķīmijā,
• prasme orientēties dažādu valstu farmakopejās,
• labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas,
• prasme strādāt ar MS Office programmām (Word, Excel).

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• konkurētspējīgu atalgojumu,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot darbinieku autobusu un uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2017. gada 10. septembrim.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Ķīmiķis (Aktīvo farmaceitisko vielu analītiskajā grupā)

Darba pienākumi:
• darbs ar AEŠH, titrimetriju un citām instrumentālām analīzēm,
• analīžu metožu izstrāde, tekošo paraugu analīze jauno produktu izstrādes laikā, validācija un validācijas atskaišu noformēšana izejvielām, starpproduktiem un galaproduktiem,
• reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un aktualizācija,
• starptautisko vadlīniju un dažādu valstu farmakopeju prasību ievērošana,
• fiksējošās dokumentācijas noformēšana atbilstoši uzņēmuma reglamentējošo dokumentu prasībām.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība ķīmijā vai farmācijā,
• prasme orientēties dažādu valstu farmakopeju prasībās,
• darba pieredze analītiskajā ķīmijā tiks uzskatīta par priekšrocību,
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas,
• MS Office pārzināšana.

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot darbinieku autobusu un uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2017. gada 20. augustam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Datorizēto sistēmu validācijas speciālists

Darba pienākumi:
• plānot un organizēt datorizēto sistēmu validācijas procesu uzņēmumā,
• izstrādāt datorizēto sistēmu validācijas dokumentāciju atbilstoši Labas Ražošanas Prakses (LRP) un Labas Automatizētas Ražošanas Prakses prasībām (LARP),
• veikt datorizēto sistēmu funkcionalitātes pārbaudes,
• veikt periodisku datorizēto sistēmu revalidāciju,
• sekot līdzi aktualitātēm un apkopot informāciju par prasībām datorizēto sistēmu validācijas jomā,
• veikt ārējos auditus pie datorizēto sistēmu izstrādātājiem un piegādātājiem,
• piedalīties valsts un klientu iekšējos auditos par datorizēto sistēmu validācijas jautājumiem.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnēs,
• ne mazāk kā 1 gada darba pieredze informācijas sistēmu testēšanas jomā,
• labas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas,
• zināšanas par Labas Ražošanas Prakses un Labas Automātizētās Ražošanas Prakses prasībām tiks uzskatītas par priekšrocību,
• zināšanas par informācijas sistēmu testēšanu,
• operētājsistēmu MS Windows un lietojumprogrammu MS Office pārzināšana.
• vēlama Visual Basic Macros darbības principu pārzināšana.

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot darbinieku autobusu un uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2017. gada 25. augustam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

Skaitļotāju/sistēmu analītiķis

Darba pienākumi:
• ieviest un uzturēt Zāļu iepakojumu kodēšanas un atsekojamības sistēmu,
• ieviest un uzturēt Noliktavu pārvaldības sistēmu,
• apmācīt sistēmu lietotājus,
• izstrādāt instrukcijas un sistēmu uzturēšanai nepieciešamo dokumentāciju,
• sadarboties ar ārzemju partneriem – Zāļu iepakojumu kodēšanas un atsekojamības sistēmas piegādātājiem.

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnēs,
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze informācijas tehnoloģiju jomā,
• labas zināšanas par datu bāzu vadības sistēmu tehnoloģijām,
• ļoti labas MS SQL un MS Excel lietošanas prasmes,
• zināšanas par ERP sistēmām (vēlams Navision),
• labas latviešu, krievu un angļu valodu zināšanas,
• atbildība, patstāvība, precizitāte, komunikabilitāte, organizatora spējas.

Mēs piedāvājam:
• veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,
• stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
• interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu mūsdienīgā darba vidē,
• dotētas pusdienas, iespēju izmantot darbinieku autobusu un uzņēmuma sporta kompleksu.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt Personāla departamentam līdz 2017. gada 31. augustam.
Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057
Tālrunis: 67083302
E-pasts: personals@grindeks.lv
Konfidencialitāti garantējam.

PIESAKIES DARBAM Grindeks Pētniecības un attīstības, tirdzniecības vai ražošanas jomā!

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?