Izvēlies savu valsti

Grindeks meklēšana

Latvia
Izvēlne

Peļņas izlietojums

Tikai Grindeks akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu.

Izvirzot padomē un akcionāru sapulcē lēmumu projektu par koncerna aizvadītā gada peļņas izlietošanu, AS Grindeks valde ņem vērā šādus faktorus:

  • produkta portfeļa diversifikācijas rādītāji;
  • Mildronāta īpatsvars kopējā produktu portfelī.

 

Grindeks valde 2016.gadā ir lēmusi, ka, sekmējot ilgtspējīgu biznesa attīstību un konkurētspēju, peļņa ir jāatstāj nesadalīta un tā jāiegulda produkta portfeļa divesrsifikācijā līdz dominējošā produkta īpatsvaram 20% apmērā.

Informāciju par recepšu zālēm atļauts lasīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem. Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?